Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

S

18/09/201000:10(Xem: 870)
S

S

Sagacious beams Tuệ quang
Sagara Sa Dà La;Ta Kiệt La
Sage Lord Thánh Chúa
Saha Ta Bà
Saha world Ta bà (cõi)
Sakridagamin Nhất lai (Tư đà hàm)
Sal Tree King Ta La Thọ Vương
Salvation Độ thoát
Salvation of living beings Độ thoát chúng sanh
Salvation Tế độ to bring
Samadhi Chánh định,Tam muội
Samadhi in which one can manifest all physical forms Nhất thiết sắc thân tam muội
Samadhi of Buddhas’ Assembly Chư Phật Tập Tam Muội
Samadhi of sun’s Revolving Nhựt Triền Tam muội
Samadhi of the Adornment of all pure Benefits Nhất Thiết Tịnh Công Đức Trang Nghiêm TamMuội
Samadhi of the escape from the evil realms of existence Ly Chư Ác Thú Tam Muội
Samadhi of the Sport of Transcendental Powers Thần Thông du Hí Tam Muội
Samadhi that allows one to understand the words of all living beings Giải Nhất Thiết Chúng Sanh Ngữ Ngôn Tam muội
Samadhi that gathers together all benefits Tập Nhất Thiết Công đức Tam Muội
Samadhis Tam muội
Sandalwood Chiên đàn (gỗ)
Sandwood that grows by southern seashore Hải thử ngạn chiên đàn
Save (to) Độ
Save All Cứu Nhất Thiết
Save All from Worldly suffering Độ Nhứt Thiết Thế Gian Khổ Não
Save and guard Cứu hộ
Save the world Cứu thế
Savior of the world Đấng cứu thế
Scabs and sores Ghẻ lác
Scent of cassia Mùi quế
Scowl with knitted brows Sịu mặt
Scrutinize and adhere Chấp mê
Seal of Wisdom Samadhi Trí Ấn Tam Muội
Seashell Xa cừ
Secret crux Bí yếu
Secular Thế tục
Seeker of Fame Cầu Danh
Seer Tiên nhơn
Self importance Ngã mạn
Self-esteem Ngã mạn
Self-indulgent Buông lung
Sensation Thọ
Sense of loathing or peril Nhàm lo
Sense of shame Tàm quý
Serenely clean and pure Vắng lặng trong sạch
Seven treasures Bảy Báu
Seven-jeweled Bảy báu
Shakra Devanam Indra Thích Đề Hoàn Nhơn
Shakra Đế Thích
Shakya clan Giòng Thích Ca
Shakyamuni Thích Ca (đức)
Shallow understanding Thức cạn
Shapes and sounds Sắc thanh
Shariputra Xá Lợi Phất
Shield and Guard Ủng Hộ
Shikhin Thi Khí (Phạm Thiên Vương)
Shila Paramita Giới Bala Mật
Show the path Khai đạo
Shrakra Devanam Indra Thích Đề Hoàn Nhơn
Shramanas Sa môn
Shramaneras Sa di
Silken canopy Lọng nhiễu
Simile and parable Thí dụ (lời lẽ) (words) of
Similes Thí dụ
Sire Sanh ra
Six realms of existence Sáu nẻo
Skanda Kiền Đà
Slanting and askew Xiêu vẹo
Small kalpas Tiểu kiếp ;
Snap fingers Khảy móng tay
Sngle mind (in a)Một lòng
Solitary practices Hạnh viễn ly
Son of Dharma Pháp Vương Tử
Sons of Gods Rare Moon Minh Nguyệt Thiên Tử
Sons of Gods Thiên tử
Speck of dusk Vi trần
Spirits Quỷ thần
Sport transcendental power Thần thông du hí
Spotless and good thuần thiện
Spotless World Cõi Vô Cấu
Squinty Lé (bệnh mắt)
Srota apanna Dự lưu (Tu đà hoàn)
Stage of avivartika Bậc bất thối
Stage of those who know all (the) Bậc nhất thiết trí
State of no outflows and no action Vô lậu vô vi
Steadfast and truthful Hạt chắc
Stepping on Seven Treasure Flowers Thus Come One Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai
Still learning Hữu Học
Still the mind Nhiếp tâm
Stinginess Sân
Stingy or bedgrudging Bỏn sẻn
Storehouse of the Dharma Tạng Pháp
Storehouse of the secret crux Tạng bí yếu
Streamer and bannerTràng phan
Strength of fortitude Nhẫn nhục (sức)
Strive to attain Cầu
Subdue Hàng phục
Subdued and gentle Hòa dịu
Subhuti Tu Bồ Đề
SubstanceThể
Subtantial or emty Thực hay hư
Subtle and wonderful (doctrines) Nhiệm mầu (pháp)
Subtle and wonderful Đẹp mầu
Subtlety and wonder Vi diệu
Such as they really are Đúng như thực
Suffering and anguish Khổ não
Sumala flower Tu mạn hoa
Sumana flower Hoa Tu Mạn Na )
Sumana oil Dầu tu mạn na
Sumeru Appearance Tu Di Tướng
Sumeru Mountains Núi Tu Di
Sumeru Núi Tu Di
Sumeru Peak Tu di Đỉnh
Summit of being Hữu Đảnh (trời)
Summon forth Hiển phát
Sun Moon Bright Nhật Nguyệt Đăng Minh
Sun Moon Pure Bright Virtue Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức
Sun of wisdom Huệ Nhật (Đức)
Sun, Star and Constellation Samadhi Nhựt Tinh Tú Tam Muội
Sundarananda Tôn Đà La Nan Đà
Superb Palace Thắng Điện
Superior Practices Thượng Hạnh
Supernatural power Thần lực
Supremely honored among two-legged beings Lưỡng túc Đấng Vô Thượng L.T
Surprise doubt and fear Kinh nghi sợ sệt
Svagata Sa Dà Đà
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/09/201507:53(Xem: 6301)
Các Website tra cứu hữu ích, Tra cứu- Time and Date - Xem giờ, đổi giờ, lịch, thời tiết Code: www.timeanddate.com - Tra cứu Âm - Dương lịch Việt Nam Code: www.petalia.org/amlich.htm - Lịch Vạn Niên Code: www.thoigian.com.vn/?mPage=L1 - Mã vùng điện thoại các quốc gia & cách gọi Code: www.countrycallingcodes.com - Khoảng cách các nơi trên thế giới Code: www.indo.com/distance - Thông tin các quốc gia trên thế giới Code: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html - Thông tin, tiểu sử các nhân vật nổi tiếng Code: www.biography.com
17/12/201320:42(Xem: 11997)
Nhóm Vi Trần vừa hoàn tất xong bộ Danh mục Đại Tạng Phật giáo Tây Tạng: Kangyur-Tengyur khoảng trên 5000 tên các tác phẩm Kinh Luận thuộc về truyền thừa Nalanda Danh mục bao gồm 4 ngôn ngữ Tạng - Phạn (dạng Latin hóa) - Hoa - Việt Đính kèm là 3 tập tin đã đươc trình bày theo các dạng: 1. Tang-Phạn-Hoa-Việt 2. Phạn-Tạng-Hoa-Việt 3. Hoa-Tạng-Phạn-Viêt
08/03/201108:47(Xem: 3770)
Danh Từ Thiền Học - Tác giả: HT Thích Duy Lực: 1-ALẠI THỨC: 阿賴耶識 Àlaya Làthứcthứ tám, cũng gọi là Tạng thức, tức là tất cảchủng tử thiện, ác, vô ký, do thức thứ sáu lãnh đạo nămthức trước (nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân) làm ra đều chứatrong đó. 2-A HÀM:阿含 Àgama Bốnthứkinh Tiểu thừa bằng tiếng Pali gọi là Tứ A Hàm. GồmTrường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. 3-A LAN NHÃ:阿蘭若 Àranya Dịchlàchỗ Tịch tịnh (xa lìa náo nhiệt), cũng là chùa nơi Tỳkheo cư trú. 4-A LA HÁN: 阿羅漢 Arahan
08/04/201319:24(Xem: 4730)
Quyển Kho Tàng Pháp Học này được soạn theo chương trình pháp số nghĩa là trình bày pháp từ một chi, hai chi, ba chi đến mười chi. Giống như quyển Kho Tàng Pháp Bảo của HT Bửu Chơn đã xuất bản trước đây.
08/04/201319:21(Xem: 7676)
Tập sách LƯỢC GIẢI NHỮNG PHÁP SỐ CĂN BẢN do chúng tôi biên soạn, đã được Làng Cây Phong xuất bản từ 11 năm trước. Hồi đó, khi soạn sách này, chúng tôi chỉ nhắm vào một số độc giả bạn đạo giới hạn, nên chỉ soạn ngắn gọn; nhưng sau khi quyển sách ra đời, . . .
25/07/201511:21(Xem: 6726)
Do sự du nhập quá nhanh của văn hóa Mỹ vào Việt Nam qua tạp chí, phim ảnh, quảng cáo thương mại, ca nhạc, các chương trình giải trí cùng số lượng đông đảo người Việt từ Mỹ về thăm quê hương, làm ăn buôn bán... tiếng Việt có nguy cơ bị biến dạng. Sở dĩ tiếngViệt bị xâm hại là vì nó được dùng chen vào những từ Mỹ hoặc Pháp - mà những từ này đều có thể phiên dịch sang Việt Ngữ bằng những tiếng tương đương. Khi đọc một đoạn văn lai căng, người đọc khó chịu, giống như đang ăn cơm mà cắn phải hạt sạn khiến phải nhổ miếng cơm ra. Tệ nạn này xảy ra khắp nơi, từ trong nước tới hải ngoại, kể cả các trang báo điện tử Việt Ngữ lớn như BBC và VOA. Sở dĩ có tệ nạn này là vì người viết hoặc người nói: -Không rành tiếng Mỹ/Pháp cho nên không thể chuyển sang Việt Ngữ một cách chính xác. -Không rành tiếng Việt cho nên phải dùng tiếng Mỹ/Pháp để thay thế.
28/03/201309:02(Xem: 2672)
Phật dạy chúng sanh trong sanh tử vô minh từ vô thủy kiếp đến nay, gốc từ vô minh, do vô minh nên thấy biết và tạo nghiệp sai lầm. Biểu hiện của thấy biết sai lầm thì rất nhiều, trong đó sự thiếu sáng suốt và lòng tự mãn là biểu hiện nổi bật nhất. Đây cũng là căn bệnh trầm kha của đa phần những con người bảo thủ, sôi nổi, nhưng lại nhìn chưa xa, trông chưa rộng. Từ đó, cuộc sống của họ khung lại trong cái vị kỷ nhỏ hẹp, phiêu bồng trôi giạt theo từng bước vong thân.
09/09/202019:50(Xem: 16238)
Trang nhà Quảng Đức xin chân thành cảm ơn HT Thích Như Điển đã giới thiệu bộ nhu liệu Phật học này và chân thành tán thán công đức của Thầy Phước Thiệt đã sưu tập và làm thành software này để chia sẻ cho giới học Phật đó đây trên thế giới. Mọi thắc mắc xin liên lạc trực tiếp với tác giả qua email này: phuocthiet@hotmail.com
08/04/201319:23(Xem: 4304)
Ðã từ lâu, tôi thường mong ước có một cuốc sách Việt ngữ nói về đạo Phật, từ thấp lên cao, tu như thế nào, và từ lúc mới phát tâm, cho đến khi thành Phật, phải trải qua bao nhiêu cấp bực, để làm kim chỉ nam cho các hàng Phật tử tiến tu thêm vững chắc, . . .
08/04/201318:55(Xem: 10912)
PHẬT QUANG ĐẠI TỪ ĐIỂN đầy đủ và cập nhật nhất hiện nay, do hơn 50 học giả Phật giáo thuộc Phật Quang Đại Tạng Kinh Biên Tu Ủy viên hội ở Đài Loan biên soạn trong mười năm ròng, gần 8000 trang do Hòa thượng Thích Quảng Độ phiên dịch.