Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

S

18/09/201000:10(Xem: 1825)
S

S

Sagacious beams Tuệ quang
Sagara Sa Dà La;Ta Kiệt La
Sage Lord Thánh Chúa
Saha Ta Bà
Saha world Ta bà (cõi)
Sakridagamin Nhất lai (Tư đà hàm)
Sal Tree King Ta La Thọ Vương
Salvation Độ thoát
Salvation of living beings Độ thoát chúng sanh
Salvation Tế độ to bring
Samadhi Chánh định,Tam muội
Samadhi in which one can manifest all physical forms Nhất thiết sắc thân tam muội
Samadhi of Buddhas’ Assembly Chư Phật Tập Tam Muội
Samadhi of sun’s Revolving Nhựt Triền Tam muội
Samadhi of the Adornment of all pure Benefits Nhất Thiết Tịnh Công Đức Trang Nghiêm TamMuội
Samadhi of the escape from the evil realms of existence Ly Chư Ác Thú Tam Muội
Samadhi of the Sport of Transcendental Powers Thần Thông du Hí Tam Muội
Samadhi that allows one to understand the words of all living beings Giải Nhất Thiết Chúng Sanh Ngữ Ngôn Tam muội
Samadhi that gathers together all benefits Tập Nhất Thiết Công đức Tam Muội
Samadhis Tam muội
Sandalwood Chiên đàn (gỗ)
Sandwood that grows by southern seashore Hải thử ngạn chiên đàn
Save (to) Độ
Save All Cứu Nhất Thiết
Save All from Worldly suffering Độ Nhứt Thiết Thế Gian Khổ Não
Save and guard Cứu hộ
Save the world Cứu thế
Savior of the world Đấng cứu thế
Scabs and sores Ghẻ lác
Scent of cassia Mùi quế
Scowl with knitted brows Sịu mặt
Scrutinize and adhere Chấp mê
Seal of Wisdom Samadhi Trí Ấn Tam Muội
Seashell Xa cừ
Secret crux Bí yếu
Secular Thế tục
Seeker of Fame Cầu Danh
Seer Tiên nhơn
Self importance Ngã mạn
Self-esteem Ngã mạn
Self-indulgent Buông lung
Sensation Thọ
Sense of loathing or peril Nhàm lo
Sense of shame Tàm quý
Serenely clean and pure Vắng lặng trong sạch
Seven treasures Bảy Báu
Seven-jeweled Bảy báu
Shakra Devanam Indra Thích Đề Hoàn Nhơn
Shakra Đế Thích
Shakya clan Giòng Thích Ca
Shakyamuni Thích Ca (đức)
Shallow understanding Thức cạn
Shapes and sounds Sắc thanh
Shariputra Xá Lợi Phất
Shield and Guard Ủng Hộ
Shikhin Thi Khí (Phạm Thiên Vương)
Shila Paramita Giới Bala Mật
Show the path Khai đạo
Shrakra Devanam Indra Thích Đề Hoàn Nhơn
Shramanas Sa môn
Shramaneras Sa di
Silken canopy Lọng nhiễu
Simile and parable Thí dụ (lời lẽ) (words) of
Similes Thí dụ
Sire Sanh ra
Six realms of existence Sáu nẻo
Skanda Kiền Đà
Slanting and askew Xiêu vẹo
Small kalpas Tiểu kiếp ;
Snap fingers Khảy móng tay
Sngle mind (in a)Một lòng
Solitary practices Hạnh viễn ly
Son of Dharma Pháp Vương Tử
Sons of Gods Rare Moon Minh Nguyệt Thiên Tử
Sons of Gods Thiên tử
Speck of dusk Vi trần
Spirits Quỷ thần
Sport transcendental power Thần thông du hí
Spotless and good thuần thiện
Spotless World Cõi Vô Cấu
Squinty Lé (bệnh mắt)
Srota apanna Dự lưu (Tu đà hoàn)
Stage of avivartika Bậc bất thối
Stage of those who know all (the) Bậc nhất thiết trí
State of no outflows and no action Vô lậu vô vi
Steadfast and truthful Hạt chắc
Stepping on Seven Treasure Flowers Thus Come One Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai
Still learning Hữu Học
Still the mind Nhiếp tâm
Stinginess Sân
Stingy or bedgrudging Bỏn sẻn
Storehouse of the Dharma Tạng Pháp
Storehouse of the secret crux Tạng bí yếu
Streamer and bannerTràng phan
Strength of fortitude Nhẫn nhục (sức)
Strive to attain Cầu
Subdue Hàng phục
Subdued and gentle Hòa dịu
Subhuti Tu Bồ Đề
SubstanceThể
Subtantial or emty Thực hay hư
Subtle and wonderful (doctrines) Nhiệm mầu (pháp)
Subtle and wonderful Đẹp mầu
Subtlety and wonder Vi diệu
Such as they really are Đúng như thực
Suffering and anguish Khổ não
Sumala flower Tu mạn hoa
Sumana flower Hoa Tu Mạn Na )
Sumana oil Dầu tu mạn na
Sumeru Appearance Tu Di Tướng
Sumeru Mountains Núi Tu Di
Sumeru Núi Tu Di
Sumeru Peak Tu di Đỉnh
Summit of being Hữu Đảnh (trời)
Summon forth Hiển phát
Sun Moon Bright Nhật Nguyệt Đăng Minh
Sun Moon Pure Bright Virtue Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức
Sun of wisdom Huệ Nhật (Đức)
Sun, Star and Constellation Samadhi Nhựt Tinh Tú Tam Muội
Sundarananda Tôn Đà La Nan Đà
Superb Palace Thắng Điện
Superior Practices Thượng Hạnh
Supernatural power Thần lực
Supremely honored among two-legged beings Lưỡng túc Đấng Vô Thượng L.T
Surprise doubt and fear Kinh nghi sợ sệt
Svagata Sa Dà Đà
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/09/2020(Xem: 24534)
Trang nhà Quảng Đức xin chân thành cảm ơn HT Thích Như Điển đã giới thiệu bộ nhu liệu Phật học này và chân thành tán thán công đức của Thầy Phước Thiệt đã sưu tập và làm thành software này để chia sẻ cho giới học Phật đó đây trên thế giới. Mọi thắc mắc xin liên lạc trực tiếp với tác giả qua email này: phuocthiet@hotmail.com
10/05/2020(Xem: 27910)
Sau bốn năm vừa đọc sách, vừa ghi chép, vừa tra cứu, góp nhặt từ sách và trên internet...rồi đánh chữ vào máy vi tính, để ngày nay được quyển sách tương đối đầy đủ để lúc rảnh rỗi ngồi đọc lại để mở rộng kiến thức về Phật Giáo. Theo lời khuyến khích của Thầy Bổn Sư và quý bạn đạo, nay tôi xin phổ biến lên trang nhà Quảng Đức để chia sẽ cùng quý Phật tử mới quy y như tác giả, có dịp đọc để hiểu thêm về Đức Thế Tôn và lời dạy của Ngài. Đối với thế hệ trẻ có thể tìm đọc phần Anh Ngữ, mặc dù tài liệu này chưa được dồi dào, nhưng cũng tạm đủ để có khái niệm cơ bản về đạo Phật.
01/01/2018(Xem: 37298)
Đại Bảo tháp Phật giáo cổ xưa Nelakondapalli ở huyện Khammam đang ở giai đoạn cuối của việc tu sửa. Với kinh phí khoảng 6 triệu Rupee, Cục Khảo cổ học và Bảo tàng đã thực hiện công việc để Đại Bảo tháp khôi phục lại vinh quang ban đầu và để bảo tồn kiến trúc cổ xưa này cho hậu thế. Di tích Phật giáo này, tọa lạc cách thị trấn Khammam khoảng 22 km, là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất của bang Andhra Pradesh. Đại Bảo tháp đồ sộ, vốn đã tồn tại qua nhiều thế kỷ của sự hao mòn, đang được tu sửa sau khi cư dân và các sử gia địa phương nhiều lần cầu xin để bảo tồn di tích lịch sử có tầm quan trọng lớn lao về khảo cổ học này. Cục khảo cổ học cho biết loại gạch đặc biệt được đặt làm cũng như các vật chất kết nối tự nhiên đã được sử dụng để tăng cường cho cấu trúc của Đại Bảo tháp. (bignewsnetwork – April 18, 2015)
24/04/2017(Xem: 8247)
Bất cứ một dân tộc nào nếu đã hình thành một nền văn học, đều có hai loại văn chương bác học và văn chương bình dân. Ngôn ngữ cũng có ngôn ngữ trí thức và ngôn ngữ đường phố. Phê bình văn học, phê bình cách sử dụng ngôn ngữ là điều phải có để đất nước tiến lên. Trước đây ở Miền Nam, một số nhà văn, nhà báo dùng chữ hay viết văn không đúng cũng đã bị phê phán chứ không phải muốn viết gì thì viết. Ngày nay, ngôn ngữ ít học, đứng bến, mánh mung, đường phố giống như cỏ dại lan tràn rất nhanh vì nó được phổ biến qua các bản tin, báo chí, các trang điện tử, truyền hình, đài phát thanh, các diễn đàn… cho nên nó dễ dàng giết chết ngôn ngữ “văn học” thường phải xuất hiện qua sách vở. Nếu không ngăn chặn kịp thời, loại ngôn ngữ lai căng, bát nháo, quái đản sẽ trở thành dòng chính của văn học…và khi đó thì hết thuốc chữa. Việt Nam ngày nay đang đứng trước thảm họa đó! Ngoài ra, “văn dịch” phần lớn từ các bản tin tiếng Anh của những người không rành tiếng Anh lại kém tiếng Việt đã phá nát cú pháp
27/03/2017(Xem: 29781)
The Seeker's Glossary of Buddhism By Sutra Translation Committee of USA/Canada This is a revised and expanded edition of The Seeker's Glossary of Buddhism. The text is a compendium of excerpts and quotations from some 350 works by monks, nuns, professors, scholars and other laypersons from nine different countries, in their own words or in translation. The editors have merely organized the material, adding a few connecting thoughts of their own for ease in reading.
08/10/2016(Xem: 25555)
Đây không phải là bộ Tự Điển Anh-Việt VIệt-Anh bình thường, đây cũng không phải là Toàn Tập Thuật Ngữ Thiền. Đây chỉ là một bộ sách nhỏ gồm những từ ngữ Thiền và Phật Giáo căn bản, hay những từ thường hay gặp trong những bài thuyết giảng về Thiền, với hy vọng giúp những Phật Tử và hành giả tu Thiền nào mong muốn tìm hiểu thêm về những bài giảng về Thiền bằng Anh ngữ.
25/09/2015(Xem: 9092)
Các Website tra cứu hữu ích, Tra cứu- Time and Date - Xem giờ, đổi giờ, lịch, thời tiết Code: www.timeanddate.com - Tra cứu Âm - Dương lịch Việt Nam Code: www.petalia.org/amlich.htm - Lịch Vạn Niên Code: www.thoigian.com.vn/?mPage=L1 - Mã vùng điện thoại các quốc gia & cách gọi Code: www.countrycallingcodes.com - Khoảng cách các nơi trên thế giới Code: www.indo.com/distance - Thông tin các quốc gia trên thế giới Code: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html - Thông tin, tiểu sử các nhân vật nổi tiếng Code: www.biography.com
25/07/2015(Xem: 11562)
Do sự du nhập quá nhanh của văn hóa Mỹ vào Việt Nam qua tạp chí, phim ảnh, quảng cáo thương mại, ca nhạc, các chương trình giải trí cùng số lượng đông đảo người Việt từ Mỹ về thăm quê hương, làm ăn buôn bán... tiếng Việt có nguy cơ bị biến dạng. Sở dĩ tiếngViệt bị xâm hại là vì nó được dùng chen vào những từ Mỹ hoặc Pháp - mà những từ này đều có thể phiên dịch sang Việt Ngữ bằng những tiếng tương đương. Khi đọc một đoạn văn lai căng, người đọc khó chịu, giống như đang ăn cơm mà cắn phải hạt sạn khiến phải nhổ miếng cơm ra. Tệ nạn này xảy ra khắp nơi, từ trong nước tới hải ngoại, kể cả các trang báo điện tử Việt Ngữ lớn như BBC và VOA. Sở dĩ có tệ nạn này là vì người viết hoặc người nói: -Không rành tiếng Mỹ/Pháp cho nên không thể chuyển sang Việt Ngữ một cách chính xác. -Không rành tiếng Việt cho nên phải dùng tiếng Mỹ/Pháp để thay thế.
01/07/2015(Xem: 11773)
Lịch sử phiên dịch Đại tạng kinh Trung Hoa trải dài 14 thế kỷ, bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ 14. Trong các nước ở Đông Á, chỉ nước Việt Nam là chưa hoàn tất việc phiên dịch toàn bộ Đại tạng kinh. Bộ Từ điện Phật học Tuệ Quang gồm 45.000 mục từ, dày hơn 3.500 trang, được chia làm hai tập, in trên loại giấy tốt, đóng bìa cứng (Nhà xuất bản Phương Đông). Lấy tiếng Hán-Việt làm gốc kèm thêm danh từ tiếng Phạn với bản mục lục tra cứu tiếng Phạn (Sanskrit Index) ở cuối tập để dể dàng tham khảo. Ngày nay các đại học lớn trên thế giới đều có phân khoa Phật học cho nên những danh từ Phật học Anh ngữ cũng cần thiết được phổ biến cho các phật tử và trí thức Việt Nam.
25/12/2014(Xem: 8702)
PHẬT QUANG ĐẠI TỪ ĐIỂN đầy đủ và cập nhật nhất hiện nay, do hơn 50 học giả Phật giáo thuộc Phật Quang Đại Tạng Kinh Biên Tu Ủy viên hội ở Đài Loan biên soạn trong mười năm ròng, gần 8000 trang do Hòa thượng Thích Quảng Độ phiên dịch và được nhà sách Văn Thành (Đạo Hữu Thanh Nguyên) ấn hành lần đầu tiên tại Việt Nam.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567