Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

h. Rượu có nhiều lỗi

14/02/201117:08(Xem: 2862)
h. Rượu có nhiều lỗi

KINH LỜI VÀNG
Tác giả: Dương Tú Hạc
Dịch giả: HT Thích TríNghiêm

PHẦN II

NGÔN HÀNH

--- o0o ---

Chương II

TỰ LỢI

H. RƯỢU CÓ NHIỀU LỖI

Rượu là gốc của các điều ác vậy. Nếu ai có thể dứt trừ được thì xa lìa các tội lỗi.

Kinh Niết Bàn

Uống rượu, làm khổ não chúng sanh nên gọi nó là nhơn gây tội. Nếu người khi uống rượu thời các cửa bất thiện mở ra, vì có thể hại các thiện pháp, như lập vườn cây trái, mà không làm rào giậu.

Luận Thành Thật

Nếu tự tay mình bưng rượu cho người uống, vì khiến người uống rượu, cho nên bị tội không tay năm trăm đời, huống chi mình uống. Chẳng nên dạy khiến tất cả người và chúng sanh uống rượu, huống chi mình uống?

Kinh Phạm Võng

Phàm người uống rượu có 6 điều lỗi:

Mất của

Sanh bệnh

Đánh lộn

Tiếng xấu đồn khắp

Sanh sân si dữ tợn

Trí huệ ngày càng mòn mỏi

Đức Phật dạy: Với người thế gian ưa uống rượu say thì bị 36 tội lỗi. Những lỗi gì đến 36?

Người uống rượu say, con chẳng kính cha. Tôi chẳng kính vua, vua tôi cha con không còn kẻ trên người dưới

Nói năng bị nhiều sai lầm

Say thời nói nhiều lời, nói đâm thọc hai bên

Nói phô những việc tư riêng cần dấu kín của mình và người

Say thì mắng trời chửi đất chẳng biết kiêng cữ

Say thì nằm giữa đường không thể về nhà, mà có cầm giữ vật gì thì quên mất

Say thì đi đứng không chính được

Say thì khi ngước khi cúi chân đi hoành hành, hoặc sa hầm hố

Say thì té rồi đứng dậy thân thể bị thương

Có mua, bán bị lầm lộn, hay ưa đụng chạm bậy bạ

Say thì bỏ phế công việc làm ăn chẳng lo sanh sống

Đã có bao nhiêu của cải tiêu hao hết

Say thì chẳng nghĩ việc đói lạnh của vợ con gia đình

Say thì la mắng bất kể, chẳng sợ pháp luật

Say là cởi áo tuột quần trần truồng mà chạy

Say thì đi bậy vào nhà người, lôi kéo vợ con người ta, nói năng bậy bạ tội lỗi không thể tả được

Say thì gây lỗi với láng giềng, rồi muốn đánh lộn

Say thì nhào trộn kêu la làm kinh động làng xóm

Say thì giết quấy gà heo

Say thì đập đánh phá tan nát đồ đạc trong nhà

Say thì coi rẻ người nhà như kẻ tù tội, ăn nói ngang ngược

Làm bạn với phường ác nhơn

Say thì xa bỏ bực Hiền thiện

Khi tỉnh say thân thể như đau bịnh

Say thì ói mửa ra những thứ dễ gớm, vợ con thấy ghét gớm chẳng ngó

Say thì ý muốn chạy nhảy, gặp phải với cọp cũng chẳng sợ tránh

Say thì chẳng kính kinh sách Thánh hiền, chẳng kính Đạo sĩ Sa môn gì cả

Say thì dâm lung chẳng biết kiêng nể

Say thì như người điên, người ta thấy tránh chạy hết

Say như người chết chẳng còn biết gì cả

Say hoặc bị ghẻ mặt, hoặc bị bệnh rượu mặt mày vàng nóng

Thiên long qủy thần đều cho rượu là ác

Những kẻ thân hậu trí thức ngày càng xa dần

Ngồi chồm hổm mà đưa mắt xem kẻ qua lại

Sau khi chết phải vào địa ngục thái sơn, thường nuốt nước đồng lỏng, cháy ruột, chảy xuống lỗ đít, cứ như vậy cầu sống cũng khó mà cầu chết cũng khó, chịu ngàn vạn năm như vậy

Khi từ địa ngục ra, được sanh làm người ngu si chẳng biết gì cả

Nay ta thấy có những người ngu si không hiểu biết gì hết, là chính bởi bị quả báo đời trước ưa uống rượu gây nên vậy. Như vậy rất rõ ràng. Rượu cũng đắng cho người ta cẩn thận chứ!

Kinh Phân Biệt Thiện Ác Sở Khởi

Chẳng đặng uống, nếm, ngửi rượu. Từ nay về sau, kẻ nào tôn ta làm thầy, tuy ít cho đến một chút xíu rượu dính trên đầu cọng cỏ cũng chẳng nên nhỏ vào miệng.

Kinh Sa Di Ni Giới

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,547,382