Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Xin Đa Tạ (thơ)

18/04/201808:03(Xem: 3170)
Xin Đa Tạ (thơ)

Day 1_Dai Loan (80)

XIN ĐA TẠ 


Con đọc được từ một học giả cao thâm nhiều năm trong Phật giáo: 
" Ai cũng ít nhiều quan sát thấy Nguyên lý NHÂN -DUYÊN -QUẢ ẩn hiện trong đời thường Hơn nữa mỗi người vốn mỗi nghiệp khác nhau , Phước Đức khác nhau , cơ địa khác nhau thế nên mỗi Bịnh đều cần một lại thuốc đối trị khác nhau  Và nên nhớ Thuốc không phải là Chân lý 

Mà Chân lý nằm ở Phước nghiệp , nằm ở Huệ mạng 

Chân lý nằm ở thái độ sống của mỗi người đối với quy luật thường hằng tự nhiên trong trời đất 

Học Phật không cần phải uống đủ mọi đơn thuốc nghĩa là học hết mọi kinh điển , chỉ cần làm sao cho Tâm được thanh tịnh để lộ Bản Tánh chân thật của mình , Cái Bản tánh tương ưng với Bản tánh Phật ....Xin đa tạ những gì được trải nghiệm 

Mười sáu ngày trong một chuyến hành hương 

Ta nhìn thấy ta và đạo lý luân thường 

Hơn tất cả ngàn vạn bài pháp thoại 

Thì ra tu tập hoài vẫn còn Thủ , Ái 

Trọn nhiều năm ẩn dật  đọc sách kinh 

Nay hành trình mới thấu rõ tâm linh

Đích cứu cánh còn hằng sa vạn kiếp

Tự thương xót cho căn cơ duyên nghiệp 

Diện mục hiện ra từng lúc nhiều lần 

Mười cõi luân lưu nào thấy pháp thân 

Xấu hỗ thay Ta quên dần chánh niệm 

Làm sao trở về  Diệu Liên Vô Nhiễm ?

Để tự hào mình vốn có đóa hoa 

Chớ kiếm tìm bất cứ khắp đâu xa 

Luôn ngát hương , chơn thường hằng  hữu  

Xin đa tạ ....bài học đầu tìm về Tâm an trú 

Melbourne 17-4-2018

Huệ Hương 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn