Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm Cư Sĩ Trần Quang Thuận tại San Jose

16/01/201815:20(Xem: 3934)
Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm Cư Sĩ Trần Quang Thuận tại San Jose
Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm
Cư Sĩ Trần Quang Thuận tại San Jose

Thời gian:  Vào lúc 3 giờ
chiều Chủ Nhật, ngày 14 tháng 1 năm 2018
Địa điểm:  Tịnh xá Ngọc Hòa,
766 South Second Street, San Jose, CA 95122

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM
A.- Lễ Tưởng Niệm:

2:30 PM Quan Khách, Phật tử và Đồng Hương vân tập hội trường

-Chư tôn đức vân tập tại Phương trượng đường

3:00 PM Ban Tổ chức Tác bạch cung thỉnh chư tôn đức

3:05 PM Cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm lễ đài

3:10 PM Thông qua chương trình 

(MC Tiến Sĩ Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng)

3:15 PM Niệm Phật cầu gia bị, Chào kính quốc kỳ và phút nhập từ bi quán.

3:20 PM Tuyên bố lý do buổi lễ 

(​Hòa thượng Thích Nhựt Huệ, Trưởng Ban Tổ Chức Buổi Lễ)
3:25 PM Giới thiệu chư Tôn Đức chứng minh và thành phần tham dự

3:30 PM Đôi Dòng Tiểu Sử GS.Trần Quang Thuận

(​HTr. Tâm Duy Phan Duy Chiêm)

3:35 PM Đạo từ của chư Tôn Đức chứng minh

(​Hòa thượng Thích Minh Tuyên, Phó Chủ Tịch HĐĐH Giáo hội PGVNTN Hoa Kỳ) 

3:40 PM Điếu Văn Tiễn Biệt 

(​HTr. Quang Ngộ Đào Duy Hữu, Trưởng Ban HDTƯ-GĐPT thuộc GH/PGVNTN/HK)

B.- Nghi Thức Cầu Siêu:

3:45 PM -Cung thỉnh chư tôn đức lên bục lễ đài

-Cung Bạch Ban kinh sư tiến hành nghi thức Kỳ Siêu.

(Hòa thượng Thích Tịnh Diệu, Chủ L​ễ)

-Mời đại chúng khởi thân đứng lên đồng hộ niệm.

C.- Phát Biểu Hoài Niệm và Tưởng Niệm

4:00 PM Chư Tôn Đức phát biểu hoài niệm 
(HT Đồng Trí, TT Từ Lực (xem bài), NS Đồng Kính)
4:15 PM Đồng hương Phật tử phát biểu tưởng niệm 

(Cụ Lê Phước Sang (PG Hòa Hảo), HTr Tâm Mai Hồng Hoa, HTr Nguyên Lương,

HTr Tâm Nhuần, Đạo hữu Cẩm Vân, Bác Sĩ Phạm Đức Vượng)
4:30 PM Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức 

​(Phật tử Nguyên Toàn Trần Việt Long)
4:35 PM Bế mạc


Inline image 6
Inline image 1
Lễ đài
​ và di ảnh của Cố Giáo sư Trần Quang Thuận​
Inline image 14
Phật tử cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm lễ đài.
Inline image 15
Chư Tôn Đức chứng minh
Inline image 16
Chư Tôn Đức chứng minh.
Inline image 9
MC Tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng trong nghi thức khai mạc (lúc 3:00PM)
Inline image 3
Chư Tôn Đức, Quan khách và Phật tử tham dự buổi lễ
Inline image 4
Hòa ​thượng Thích Nhật Huệ, Trưởng Ban Tổ Chức, tuyên bố lý do.​
Inline image 5
HTr. Tâm Duy Phan Duy Chiêm tuyên đọc Tiểu sử
Inline image 11
Hòa thượng Thích Minh Tuyên ban Đạo từ.
Inline image 7
Hòa thượng Thích Minh Tuyên ban Đạo từ.
Inline image 8
HTr. Quang Ngộ Đào Duy Hữu đọc Điếu Văn Tiễn Biệt
Inline image 10
Thượng tọa Thích Từ Lực ngậm ngùi tưởng niêm.
(Quý Quan khách, CHTr., HTr., Phật tử phát biểu sẽ post ở mail tiếp sau)
Inline image 12
Hòa thượng Thích Tịnh Diệu, Chủ lễ Cầu siêu.
Inline image 13
Phật tử Nguyên Toàn Trần Việt Long nói Lời Cảm Tạ và tuyên bố buổi lễ hoàn mãn (lúc 6:30PM !).


 Inline image 1
Inline image 19
 
Inline image 5
Inline image 6
Inline image 2
​Quan khách và Phật tử tham dự buổi lễ.​
Inline image 9
Hòa thượng 
​Minh Tuyên
 phát biểu cảm niệm.​
 
Inline image 4
Inline image 11
Hòa thượng Tịnh Diệu phát biểu cảm niệm.​
Inline image 3
​Hòa thượng ... phát biểu cảm niệm.
Inline image 7
Thượng tọa Từ Lực phát biểu cảm niệm.
Inline image 8
Inline image 12
Ni Sư Đồng Kính phát biểu cảm niệm.
Inline image 10
Cụ Lê Phước Sang, Hội Trưởng Phật Giáo Hòa Hảo.
Inline image 13
HTr. Tâm Mai Hồng Hoa ngâm bài thơ Kính Viếng của Sư Cô Như Hải, Chicago.
Inline image 14
CHTr. Nguyên Lương Lương Phước Quyến phát biểu tưởng niệm.
Inline image 15
HTr. Tâm Nhuần Trần Văn Nhuận phát biểu tưởng niệm.
Inline image 16
Ủy Viên Học Khu, Phật tử Lê Cẩm Vân phát biểu tưởng niệm.
Inline image 18
Bác sĩ, Phật tử Phạm Đức Vượng phát biểu tưởng niệm.

Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (1)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (2)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (3)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (4)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (5)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (6)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (7)tuongniemtamduc16Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (8)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (9)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (10)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (11)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (12)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (13)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (14)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (15)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (16)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (17)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (18)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (19)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (20)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (21)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (22)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (23)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (24)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (25)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (26)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (27)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (28)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (29)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (30)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (31)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (32)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (33)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (34)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (35)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (36)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (37)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (38)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (39)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (40)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (41)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (42)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (43)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (44)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (45)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (46)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (47)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (48)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (49)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (50)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (51)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (52)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (53)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (54)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (55)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (56)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (57)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (58)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (59)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (60)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (61)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (62)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (63)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (64)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (65)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (66)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (67)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (68)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (69)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (70)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (71)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (72)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (73)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (74)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (75)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (76)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (77)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (78)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (79)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (80)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (81)Le Tuong Niem Giao Su Tran Quang Thuan tai San Jose (82)
Kính mời xem hình ảnh Lễ Di Quan & An Táng
Cố Giáo Sư Tâm Đức Trần Quang Thuận
Le Truy Niem Di Quan Tran Quang Thuan 66Le Truy Niem Di Quan Tran Quang Thuan 59


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn