Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Ban Tang Lễ Cô Giáo Sư Trần Quang Thuận

07/01/201817:41(Xem: 4044)
Ban Tang Lễ Cô Giáo Sư Trần Quang Thuậntranquangthuan
CHỨNG MINH

TANG LỄ CỐ GIÁO SƯ TRẦN QUANG THUẬN
PHÁP DANH TÂM ĐỨC

 

-          Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

-          Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành

-          Hòa Thượng Thích Tịnh Từ

-          Hòa Thượng Thích Phước Thuận

-          Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa

-          Hòa Thượng Sakya Trí Tuệ

-          Hòa Thượng Thích Nguyên Trí

-          Hòa Thượng  Thích Nguyên An

-          Hòa Thượng Thích Thái Siêu

-          Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

-          Hòa Thượng Thích Giác Sĩ

-          Hòa Thượng Thích Minh Mẫn

-          Hòa Thượng Thích Minh Tuyên

-          Hòa Thượng Thích Nhật Quang

-          Hòa Thượng Thích Viên Lý

-          Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu

-          Hòa Thượng Thích Như Minh

-          Hòa Thượng Thích Thông Hải

-          Hòa Thượng Thích Thiện Long

-          Hòa Thượng Thích Minh Dung

 

 

 

BAN TANG LỄ

CỐ GIÁO SƯ TRẦN QUANG THUẬN
PHÁP DANH TÂM ĐỨC

 

-          Hòa Thượng Thích Như Minh, Trưởng ban

-          Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Cố vấn

-          Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Cố vấn

-          Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Cố vấn

-          Hòa Thượng Thích Thông Hải, Cố vấn

-          Hòa Thượng Thích Trí Thành, Cố vấn

-          Hòa Thượng Thích Thiện Long, Cố vấn

-          Hòa Thượng Thích Minh Dung, Cố vấn

-          Huynh trưởng Nguyên Tịnh Trần Tư Tín, Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám sát  GĐPTVNTHK

-          Huynh trưởng Tuệ Linh Nguyễn Công Sản, Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám sát GĐPTVNTHK

-          Huynh trưởng Nguyên Cần Tôn Nữ Dung Kiều, Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám sát GĐPTVNTHK

-          Huynh trưởng Phúc Thiện Ngũ Duy Thành, Trưởng Ban HDTƯ/GĐPTVNTHK

-          Huynh trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật, Hội Đồng Cấp Dũng GĐPTVNHK

-          Huynh trưởng Nguyên Hảo Trần Công Lai, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVNHK

-          Huynh trưởng Diệu Ngọc Cao Ngọc Điệp, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVNHK

-          Huynh trưởng Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng, Tổng Thư Ký GĐPTVNHK

-          Đạo hữu Huỳnh Tấn Lê, Chủ tịch Tổng hội cư sĩ Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

-          Đạo hữu Tôn Thất Kỳ, Nhân sĩ

-          Đạo hữu Tôn Thất Đôn, Nhân sĩ

-          Đạo hữu Tôn Thất Khoát, Nhân sĩ

-          Đạo Hữu Quảng Thành Bùi Ngọc Đường, Cựu Giám Đốc Nha Sinh Viên Vụ Đại Học Vạn Hạnh

-          Đạo hữu Bảo Hân, Hội trưởng Hội Ái Hữu Đại Học Vạn Hạnh

-          Đạo hữu Lê Văn Thạnh, Cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Đại Học Vạn Hạnh

-          Đạo hữu Trần Thái Bình, Hội Ái Hữu Đại Học Vạn Hạnh

-          Đạo hữu Hồ Văn Thông, Tổng Thủ Quỹ Hội Ái Hữu Đại Học Vạn Hạnh

-          Đạo hữu Nguyễn Thanh Huy, Ký Giả Việt Báo

-          Đạo hữu Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, Tổng Thư Ký Việt Báo

-          Đạo hữu Vĩnh Hảo, Chủ Bút Nguyệt San Chánh Pháp

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn