Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lịch Sử Ðức Phật Tổ Cồ Ðàm

10/11/201115:46(Xem: 11646)
Lịch Sử Ðức Phật Tổ Cồ Ðàm

 

LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT TỔ CỒ ĐÀM

Maha Thongkham Medhivongs

image

MỤC LỤC

Lời tựa

Thiên Thứ Nhứt: Chuyển Pháp Luân.
Thiên Thứ Nhì: Độ Yassakulaputta.
Thiên Thứ Ba: Độ Ba Vị Đạo Sĩ Tên Uruvelakassapa ở Uruvelapadesa.
Thiên Thứ Tư: Độ Hai Vị Đại Đệ Tử.
Thiên Thứ Năm: Về Thành Ca Tỳ La Vệ.
Thiên Thứ Sáu: Độ Bà Gia Du Đà La
Thiên Thứ Bảy: Dòng Thích Ca Xuất Gia (a, b)
Thiên Thứ Tám: Thọ Ký Đức Phật Tổ Vị Lai Đức Di Lặc.
Thiên Thứ Chín: Độ Đức Tịnh Phạn Vương Đắc A-La-Hán Quả Và Ngài Nhập Diệt
Thiên Thứ Mười: Dùng Thần Thông Thắng Ngoại Đạo
Thiên Thứ Mười Một: Thuyết Pháp Độ Phật Mẫu Ở Cõi Trời Đao Lợi.
Thiên Thứ Mười Hai: Đức Thế Tôn Ngự Trở Về Cõi Thế Gian.
Thiên Thứ Mười Ba a, b, c: Những Chuyện Lạ Xảy Ra Trong Bốn Mươi Lăm Năm Truyền Đạo Của Đức Phật Tổ Cồ Đàm
Thiên Thứ Mười Bốn: Hai Vị Đại Đệ Tử Nhập Niết Bàn.
Thiên Thứ Mười Lăm: Đức Thế Tôn Nhập Niết Bàn.
Thiên Thứ Mười Sáu: Chia Xá Lợi.

Lời Tựa

Với quyển kinh chừng nầy trang mà đề tựa là "LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT TỔ CỒ ĐÀM" thật là không thích đáng. Nhưng tôi không thấy phải chọn lấy một tựa nào hơn. Vì trong phạm vi quyển nầy tôi trích những chuyện lạ xảy ra trong vòng bốn mươi lăm năm truyền đạo của đức Phật Tổ, nghĩa là bắt đầu từ Chuyển pháp luân đến nhập diệt. Chẳng hạn như chuyện Ngài dùng thần thông để hóa độ ba vị đạo sĩ tên Kassapa (Ca Diếp).

Sự thật trong vòng bốn mươi lăm năm truyền đạo chuyện gì đã xảy ra cũng là chuyện lạ. Nhưng nơi đây tôi chỉ lược thuật chuyện mà đức Thế Tôn phải nhọc công nhiều như phải dùng thần thông để hóa độ; hay phải mất thời giờ, để hóa độ người hữu duyên. Dầu tôi cố công tìm sưu tầm nhưng với phạm vi của quyển sách thời giờ hiếm hoi của người tại gia cư sĩ thì chắc chắn rằng: Chưa đủ vào đâu hết. Vì vậy, tôi cầu xin chư Đại Đức và chư Thiện trí thức thông cảm tha lỗi.

Cầu xin Quí Ngài đã xem quyển kinh nầy đắc được những pháp mà chư Thánh nhơn đã đắc.

Soạn giả
Maha THONGKHAM MEDHIVONGS

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567