Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Giới Thiệu Đạo Phật

10/02/201115:14(Xem: 8591)
Giới Thiệu Đạo Phật

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay
GIỚI THIỆU ĐẠO PHẬT

Peter Harvey - Mỹ Thanh dịch - Nhà Xuất Bản Hải Phòng 2008

gioithieudaophat_mythanh

MỤC LỤC
Chương 1: Lời giới thiệu.
Chương 2: Khái lược lịch sử Phật giáo.

Chương 3: Khái lược lịch sử Phật giáo (tiếp theo).

Chương 4: Phật pháp buổi đầu.

Chương 5: Những bài giảng đầu của Phật giáo.

Chương 6: Tam đế.

Chương 7: Những phát triển ban đầu của Phật giáo.

Chương 8: Những phát triển ban đầu của Phật giáo (tiếp theo).

Chương 9: Văn chương Bát nhã đáo bỉ ngạn.

Chương 10: Trường Du già hoặc Duy thức tông (Yogācāra).

Chương 11: Trường Du già hoặc Duy thức tông (Yogācāra) (tiếp theo).

Chương 12: Những bậc thánh thiện của Đại thừa - Con đường của Bồ Tát (Bodhisattva).

Chương 13: Phật học Đại thừa.

Chương 14: Lịch sử sau nầy và sự truyền bá Phật giáo.

Chương 15: Lịch sử sau nầy và sự truyền bá Phật giáo (tiếp theo).

Chương 16: Nhật Bản.

Chương 17: Thực tập của người Phật tử.

Chương 18: Thực tập của người Phật tử (tiếp theo).

Chương 19: Những thực tập của người Phật tử: Đạo đức.

Chương 20: Những thực tập của người Phật tử: Đạo đức (tiếp theo).

Chương 21: Những thực tập của người Phật tử: Đạo đức (tiếp theo và hết).

Chương 22: Thực tập của Phật tử: Thiền định và phát triển trí tuệ.

Chương 23: Thực tập của Phật tử: Thiền định và phát triển trí tuệ (tiếp theo).

Chương 24: Lịch sử hiện đại của Phật giáo ở Á châu.

Chương 25: Giành lại mảnh đất xưa.

Chương 26: Hội đoàn thần trí.

Chương 27: Phụ lục: Các tác phẩm kinh điển.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn