Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Con Đường Cũ Xa Xưa (Bát Chánh Đạo)

04/02/201107:45(Xem: 7822)
Con Đường Cũ Xa Xưa (Bát Chánh Đạo)

CON ĐƯỜNG CŨ XA XƯA
(Bát Chánh Đạo)
Phạm Kim Khánh
Trung tâm Narada, Seattle, Hoa Kỳ 1993
conduongcuxaxua_phamkimkhanh
Mục Lục
PHẦN 1
Dẫn nhập
Tránh đau khổ
Tìm hạnh phúc
Nguyên nhân sanh khổ
Ái dục bắt nguồn từ đâu?

PHẦN 2
Thập nhị nhân duyên
Ái dục là gì?
Tai hại của ái dục ảo kiến
Thoát ra khỏi vòng sanh tử

PHẦN 3
Con đường cũ xa xưa: Bát chánh đạo
Chánh kiến
Chánh tư duy

PHẦN 4
Chánh ngữ
Chánh nghiệp
Chánh mạng

PHẦN 5
Chánh tinh tấn
Chánh niệm

PHẦN 6
Chánh định

PHẦN 7
Đặc tánh của Con đường
Bằng cách nào Bát chánh đạo là Con đường Giải thoát?
Minh hạnh

" Này chư Tỳ Khưu, cũng như người kia đi lạc trong rừng sâu, tìm ra một con đường mòn
xưa cũ. Nhiều người đã đi qua, và phải đi trải qua, dài theo con đường ấy đến một thị
trấn đã có từ bao giờ... Cùng thế ấy, này chư Tỳ Khưu, Như Lai đã tìm gặp Con Đường
Cũ Xa Xưa.

Trên đường ấy chư Phật Chánh Giác trong quá khứ đã trải qua. Và này chư Tỳ Khưu,
con đường xưa cũ ấy là thế nào? Đó là Bát Chánh Đạo... Như Lai đi dài theo con
đường ấy. Và đã đi dài theo con đường ấy, Như Lai hoàn toàn thấu triệt những Hành
Động, sự phát sinh của những Hành Động, sự chấm dứt những Hành Động và con đường
chấm dứt những Hành Động." (Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm.)Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn