Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Phương Danh ấn tống

25/04/201311:59(Xem: 8117)
Phương Danh ấn tống
A-Hàm - Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não


Phương Danh Ấn Tống

Ni sư Thích Nữ Giới Hương
Nguồn: Ni sư Thích Nữ Giới Hương


Sư Cô Thông Hoa $50,
Viên Bảo Chân $100,
Viên Bảo Sen & VB Hương $100,
Viên Bảo Bi & gia đình $200,
Viên Bảo Giác $100,
Nhật Quang $30,
Nhật Dũng $40,
Viên Bảo Thi $40,
Diệu Liên $50,
Thiện Duyên & Mỹ Ngọc $115,
Diệu Nguyên $50,
Diệu Quảng $50,
Viên Bảo Mãn $5,
Viên Bảo Cát $20,
Liễu $5,
Diệu Thảo $5,
Phạm Ngọc Tôn $25,
Cao Thị Biên $25,
Phạm Thế Hùng $25,
Phạm Thế Johnson $25,
Phạm Phương Mai (Diệu Ngọc) $25,
Phan Hữu Quang $25,
Phan Phương Thư (Diệu Đào) $25,
Phan Hữu Phúc $25,
Viên Bảo Tịnh & Viên Bảo Biện $60,
Diệu Thanh & Minh Đức $150,
Mr. Thông & Viên Bảo Nha $50,
Viên Bảo Hỉ $100,
Viên Bảo Tú $5,
Viên Bảo Huyền $5,
Phương Tú Trân $100,
Lê Thị Nhu $20,
Giang Kim Úa $100,
Nguyễn T Kim Hoa $40,
Đỗ Trung Thành $20,
Võ T kim Chi $20,
Long Tài (Viên Bảo Thanh) $50,
Viên Bảo Diệp) & Trí Hiện $50,
Kim Qui $10,
Vô Danh $20,
Đỗ Hiển $20,
Hai Hạnh $20,
Nguyễn T Y Vân $20,
Lê Bạch Tuyết $10,
Vũ Quỳnh Dao $15,
Lai Hinh $10,
Julie Vũ $10,
Nga Vũ $10,
Trần Kim Thạnh $20,
Hạnh Châu $20,
Tịnh Đạo $20,
Diệu Đài $20,
Lê Hữu Liêm $20,
Lê Hữu Tài $20,
Diệu Thắng $10,
Võ Hống Xinh $10,
Diệu Cát $20,
Trang Thân $20,
Dương Lâm $20,
Khánh Hanh $20,
Giác Tuyết $20,
Nina Lê $10,
Diệu Châu $30,
Phổ Chiếu $20,
Đỗ Thu $10,
Mai Ngô $10,
Kim Janney $20,
Diệu Châu $20,
Minh Tam Duong $200
Sư cô Huệ Chơn $20,
Vô danh $20,
Tâm Thành $20,
Như Khiết $20,
Kent Khoa Bùi $50,
Lê Bạch Tuyết $20,
Lê T Xuân Lan $20,
Vô danh $20,
Tuệ Tâm $20,
Diệu Lạc & Nga Lê $20,
Chau Quyên $20,
Pháp Chân $50,
Mai & Minh Thành $100,
Diệu Hồng $50,
Thiện Hiếu $50,
Vien Bảo Hối $30,
Trần Minh (Thiện Thanh) $100.00,
Dung Van Thai $300,
Chánh Phan $20,
David Au $50,
Kim Khanh Tran $50,
Diệu Hạnh và Hỉ $100,
Hiền Tạ& Hạnh Tạ$100,
Lạp Phạm & Diep Doan $50,
Đức Nguyễn & Bửu Nguyễn $100,
Liêm Hữu Lê $ 40,
Minh Thanh Chung $100,
Tặng Nguyễn (Diệu Thường) $100,
Phạm Kim Dung (Diệu Ngôn) $100,
Linda Nguyễn $50,
Andy Ngoc Tran $100,
Trúc Trần, Chúc Hải, Chúc Kính cùng gia đình $250,
Tran $200,
Quan Minh Khuat $50,
HL: Tăng Phát Minh $300,
HL Trần T Nguyệt $100,
Hà Thu Lê (Tịnh Thủy) $40,
HL Nguyen T Tư và HL Trinh Ngoc Anh $50,
Hạnh Trần $50.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,215,061