Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Phương Danh ấn tống

25/04/201311:59(Xem: 6412)
Phương Danh ấn tống
A-Hàm - Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não


Phương Danh Ấn Tống

Ni sư Thích Nữ Giới Hương
Nguồn: Ni sư Thích Nữ Giới Hương


Sư Cô Thông Hoa $50,
Viên Bảo Chân $100,
Viên Bảo Sen & VB Hương $100,
Viên Bảo Bi & gia đình $200,
Viên Bảo Giác $100,
Nhật Quang $30,
Nhật Dũng $40,
Viên Bảo Thi $40,
Diệu Liên $50,
Thiện Duyên & Mỹ Ngọc $115,
Diệu Nguyên $50,
Diệu Quảng $50,
Viên Bảo Mãn $5,
Viên Bảo Cát $20,
Liễu $5,
Diệu Thảo $5,
Phạm Ngọc Tôn $25,
Cao Thị Biên $25,
Phạm Thế Hùng $25,
Phạm Thế Johnson $25,
Phạm Phương Mai (Diệu Ngọc) $25,
Phan Hữu Quang $25,
Phan Phương Thư (Diệu Đào) $25,
Phan Hữu Phúc $25,
Viên Bảo Tịnh & Viên Bảo Biện $60,
Diệu Thanh & Minh Đức $150,
Mr. Thông & Viên Bảo Nha $50,
Viên Bảo Hỉ $100,
Viên Bảo Tú $5,
Viên Bảo Huyền $5,
Phương Tú Trân $100,
Lê Thị Nhu $20,
Giang Kim Úa $100,
Nguyễn T Kim Hoa $40,
Đỗ Trung Thành $20,
Võ T kim Chi $20,
Long Tài (Viên Bảo Thanh) $50,
Viên Bảo Diệp) & Trí Hiện $50,
Kim Qui $10,
Vô Danh $20,
Đỗ Hiển $20,
Hai Hạnh $20,
Nguyễn T Y Vân $20,
Lê Bạch Tuyết $10,
Vũ Quỳnh Dao $15,
Lai Hinh $10,
Julie Vũ $10,
Nga Vũ $10,
Trần Kim Thạnh $20,
Hạnh Châu $20,
Tịnh Đạo $20,
Diệu Đài $20,
Lê Hữu Liêm $20,
Lê Hữu Tài $20,
Diệu Thắng $10,
Võ Hống Xinh $10,
Diệu Cát $20,
Trang Thân $20,
Dương Lâm $20,
Khánh Hanh $20,
Giác Tuyết $20,
Nina Lê $10,
Diệu Châu $30,
Phổ Chiếu $20,
Đỗ Thu $10,
Mai Ngô $10,
Kim Janney $20,
Diệu Châu $20,
Minh Tam Duong $200
Sư cô Huệ Chơn $20,
Vô danh $20,
Tâm Thành $20,
Như Khiết $20,
Kent Khoa Bùi $50,
Lê Bạch Tuyết $20,
Lê T Xuân Lan $20,
Vô danh $20,
Tuệ Tâm $20,
Diệu Lạc & Nga Lê $20,
Chau Quyên $20,
Pháp Chân $50,
Mai & Minh Thành $100,
Diệu Hồng $50,
Thiện Hiếu $50,
Vien Bảo Hối $30,
Trần Minh (Thiện Thanh) $100.00,
Dung Van Thai $300,
Chánh Phan $20,
David Au $50,
Kim Khanh Tran $50,
Diệu Hạnh và Hỉ $100,
Hiền Tạ& Hạnh Tạ$100,
Lạp Phạm & Diep Doan $50,
Đức Nguyễn & Bửu Nguyễn $100,
Liêm Hữu Lê $ 40,
Minh Thanh Chung $100,
Tặng Nguyễn (Diệu Thường) $100,
Phạm Kim Dung (Diệu Ngôn) $100,
Linda Nguyễn $50,
Andy Ngoc Tran $100,
Trúc Trần, Chúc Hải, Chúc Kính cùng gia đình $250,
Tran $200,
Quan Minh Khuat $50,
HL: Tăng Phát Minh $300,
HL Trần T Nguyệt $100,
Hà Thu Lê (Tịnh Thủy) $40,
HL Nguyen T Tư và HL Trinh Ngoc Anh $50,
Hạnh Trần $50.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn