Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần 02

17/04/201312:04(Xem: 7910)
Phần 02

DUY THỨC HỌC

Tuệ Quang

Huyền-Cơ Phật-Học-Viện

---o0o---

Phần Thứ Hai

LƯỢC-SỬ VỀ DUY-THỨC-HỌC

Lúc Phật còn tại thế, đã giảng-dạy về duy-thức trong nhiều bộ kinh như Lăng-già. Giải-thậm-mật, Đại-thừa a-tỳ-đạt-ma, Lăng-nghiêm v.v.

Khoảng 900 năm sau Phật có hai nhà học Phật lỗi-lạc là Vô-Trước và Thế-Thân lập ra duy-thức học, thành một trong hai hệ-thống lớn của đại-thừa Phật-giáo ở Ấn-độ.

*

* *

Ngài Vô-Trước(Asanga) sinh ở khoảng cuối thế-kỷ thứ 7 Tây-lịch ở Bắc-Ấn.

Ngài nhập-định lên cõi trời Đâu-xuất nghe Bồ-tát Di-lặc (Maitreya) dạy về duy-thức.

Ngài viết được nhiều sách. Đây là những tác-phẩm chính, đã được dịch sang chữ Hán :

Phần trước-tác của ngài Di-Lặc :

1)«Du-già sư-địa-luận »(100 quyển). Ngài Huyền-Trang dịch.

2)«Đại-thừa trang-nghiêm kinh luận ».

3)«Thập địa kinh luận ».

4)«Trung-biên phân-biệt luận »

Phần trước-tác của ngài Vô-Trước:

5)«Hiển-dương thánh-giáo luận »(20 quyển). Ngài Huyền-Trang-dịch.

6)«Nhiếp đại-thừa-luận »(3 quyển). Ngài Chân-Đế dịch.

7)«Đại-thừa A-tỳ-đạt-ma tạp luận »(7 quyển). Ngài Huyền-Trang dịch.

8)«Kim-cương bát-nhã ba-la-mật-đa kinh luận »(3 quyển).

9)«Thuận-trung-luận »(2 quyển).

Các bộ «Du-già sư địa-luận », «Hiển-dương thánh-giáo-luận », «nhiếp-đại-thừa-luận »nghiên-cứu về duy-thức và nêu thuyết «A-lại-da duyên-khởi ».

*

* *

Ngài Thế-Thân (Vasubandhu) là em ngài Vô-Trước.

Ngài viết rất nhiều sách. Đây là mấy bộ chính trong số những bộ đã được dịch sang chữ Hán :

1)«Duy-thức tam-thập-luận tụng »1 quyển, ngài Huyền-Trang dịch.

2)«Duy-thức nhị-thập-luận »1 quyển, ngài Huyền-Trang dịch.

3)«Đại-thừa bách-pháp minh-môn-luận », 1 quyển, ngài Huyền-Trang dịch.

Mấy quyển trên là căn-bản cho duy-thức-học.

*

* *

Duy-thức-học do hai ngài Vô-Trước và Thế-Thân lập ra, tràn-lan khấp Ấn-độ.

Cho đến thế kỷ thứ 6, trong khoảng 200 năm, có nhiều luận-sư lỗi-lạc xuất-hiện.

Ta có thể kể các ngài Thân-Thắng, Hỏa-Biện, Đức-Tuệ, Trần-Na, An-Tuệ, Nan-Đà, Tịnh-Nguyệt, Hộ-pháp, Giới-Hiền, Thắng-Hữu, Tối-thắng-Tử, Trí-Nguyệt.

Đó là các bậc đại-luận-sư về duy-thức.

*

* *

Ngài Trần-Na (Dignàga) ở cuối thế-kỷ thứ 5 người Nam-Ấn.

Ngài rất giỏi về nhân-minh, và làm môn học này rực-rỡ.

Ngài viết nhiều bộ luận để tuyên-dương duy-thức-học.

*

* *

Ngài Hộ-Pháp(Dharmapàla) là học-trò của ngài Trần-Na.

Ngài viết nhiều sách, đáng kể nhất là bộ «Thành-duy-thức-luận», 10 quyển, ngài Huyền-Trang dịch.

Bộ này giải-thích bộ «Duy-thức-tam-thập-tụng », của ngài Thế-Thân.

Nay ngài Huyền-Trang căn-cứ ở bộ sách của ngài Hộ-pháp làm chính, và tổng-hợp 9 nhà khác mà dịch thành bộ «Thành-duy-thức-luận »,

Quyển sách này là bản dịch bộ trên, của cụ Trí-Độ.

Có thể nói đây là căn-bản của duy-thức-học.

*

* *

Ngài Giới-Hiền(Siladhadra) là đệ-tử Ngài Hộ-Pháp.

Năm 636 tây-lịch, ngài Huyền-Trang từ Trung-Hoa qua Ấn-Độ, được ngài Giới-Hiền truyền cho duy-thức-học.

*

* *

Ngài Huyền-Trang(600-664) có công du-học Ấn-Độ, mang cái học duy-thức chân-truyền về Trung-Hoa. Ngài chu-du khắp các nước Ấn-Độ, mang được nhiều kinh sach quý về Trung-Hoa.

Ngài dịch rất nhiều kinh, sách, gồm 76 bộ, 1349 quyển.

Đáng kể là bộ «Thành-duy-thức-luận», của ngài Hộ-Pháp, được coi là một trong những bộ giá-trị do ngài Huyền-Trang dịch.

*

* *

Ngài Khuy-Cơ(632-682) là đệ-tử lỗi-lạc của ngài Huyền-Trang, càng làm rực-rỡ duy-thức-học.

Ngài viết nhiều bộ sách giá-trị, đáng kể nhất là bộ «Thành-duy-thức-luận thuật-ký »(20 quyển).

*

* *

Từ đây, duy-thức-học tràn-lan khắp nước Trung-Hoa, rồi sang Nhật, rồi khắp Á-Đông.

Nhật-bản phát-triển mạnh mẽ ngành học này, và nay nghiễm-nhiên là nước đứng đầu thế giới về duy-thức.


*

* *

Ở Việt-Nạm mới xuất-hiện. một Tam-Tạng Pháp sư lỗi-lạc, cái học uyên-bác, cao-thâm, có thể sánh với các ngài Thế-Thân, Huyền-Trang, Khuy-Cơ. Đó là ngài Huyền-Cơ.

Chúng tôi xin công-bố tài-liệu quý báu của ngài về «thành-lập duy-thức », trong quyển sách này.

Ngài Huyền-Cơ làm Phật-pháp rực-rỡ trong thời-đại nguyên-tử này.

---o0o---
Vi tính: Viên Trí
Trình bày: Nhị Tường
Ý kiến bạn đọc
12/04/202004:30
Khách
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. BẠCH THẦY, THẦY CHO CON DOWN LOARD BỘ DUY THỨC VỀ NGHIÊN CỨU ĐƯỢC KHÔNG Ạ.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,504,266