Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

13_Thơ: Uy vũ bất năng khuất

24/09/202305:56(Xem: 2833)
13_Thơ: Uy vũ bất năng khuất
Uy vũ bất năng khuất
Thành kính tri
ân Trưởng lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Người mang niềm tin cho muôn người con Phật


 
Từ hải ngoại, đoái trông về quê Mẹ,
Độc Đảng thế quyền, xã tắc nhiễu nhương.
Nơi tam vô chủ nghĩa, lạc sai đường,
Dưới chế độ ấy, toàn nước mắt, đau thương.

 
Chia rẽ tứ chúng, phá hòa hợp tăng,
Pháp sự dần dần biến thành ma sự.
Chúng lập ra Giáo Hội quốc doanh,
Sản sinh đã nhiều tăng, ni bất xứng.

 
Nhân danh nhà nước, nhốt tù tăng sĩ,
Xử án nặng nề các bậc chân tu.
Bách hại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất,
Trong âm mưu chia rẽ, hận thù.

 
 
Bạo quyền đâu biết, Phật pháp sáng ngời,
Chỉ có con người mới u mê, tăm tối.
Khi tham, sân, si, tam độc đã lên ngôi,
Nhân ác ấy sẽ hóa thành quả ác.

 
Trước áp lực của nhân quyền quốc tế.
Dẫu xử “tử hình” rồi cũng phải tha,
Đại lão Hòa thượng, thượng Tuệ, hạ Sỹ,
“Uy vũ bất năng khuất”, vẫn tranh đấu kiên trì.

 
Bền bỉ chịu đựng, tù đầy khổ hải,
Thân hạc, trí minh, trước ải vô thường.
Hành Bồ tát, hy sinh vì Đạo pháp,
Có sá gì ngục tối, với nhà giam.

 
Biết bẩy thứ tiếng, làu thông kinh, kệ,
Hành giả dùng văn, thơ, hoằng Pháp, độ đời.
Vì chính nghĩa, và vì dân, vì nước.
Trưởng lão Tuệ Sỹ... Ngọc sáng đương thời.

 
Thầy Tuệ Sỹ tài năng, đức độ,
Nêu gương lành cho Phật giáo đồ.
Vẫn can trường trước phong ba, bão tố,
Lèo lái thuyền từ, đến được bến bờ...

 
Nguyện chư Phật hộ trì, che chở,
Bậc chân tu, pháp thể khinh an.
Bằng thân giáo, trí tuệ, từ bi.
Mang niềm tin cho muôn người, con Phật.

 
Tu đạo Phật để viên thành quả giác,
Kiến tạo hòa bình, đạo đức, an sinh.
Phật dạy gắng làm lành, chớ làm ác,
Đem yêu thương san sẻ chúng hữu tình.

 
Ngọn lửa thiêng, năm xưa: Quảng Đức,
Quảng Độ suốt đời, chẳng ngại gian truân.
Thế giới năm Châu, triệu người Phật tử,
Quy hướng Phật Đà, mãi mãi tri ân...

 

Dallas, Texas, Sept 23, 2023
Tuệ Kiên
 
 
 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567