Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Bài 10 – Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc (Lesson 10 – The garden of Jetavana)

23/07/202112:37(Xem: 1625)
Bài 10 – Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc (Lesson 10 – The garden of Jetavana)

10_Bai 10 picture

Bài 10
– Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc

Lesson 10 – The garden of Jetavana

Lecon 10Les Jardins de Jetavana

           

 

            Thời Đức Phật, ở Ấn Độ có một vị phú ông rất giàu lòng nhân từ, Ông thường chăm sóc giúp đỡ cho những người nghèo khổ, cô độc, nên mọi người đều xưng hô là trưởng giả Cấp Cô Độc.

            Vị trưởng giả ấy muốn mua đất, cất một tòa nhà lớn để cúng dường đức Phật và chúng Tăng. Ông rất thích mua vườn hoa của Thái tử Kỳ-Đà, nhưng Thái tử không bán.

            Thế rồi, vị phú ông nghĩ ra một cách khá hay: Ông cho người đem vàng tới trải khắp mặt đất của sở vườn, trừ các gốc cây và xin đem giá trị của số vàng đó làm tiền mua vườn. Thái tử Kỳ-Đà vì quá cảm động tấm lòng thành kính của ông đối với đức Phật và chúng Tăng nên không những bằng lòng bán đất mà còn tặng luôn tất cả cây trong vườn của ông.

            Vì thế, cái tên “Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên” là để kỷ niệm công ơn hai đại thí chủ có liên hệ mật thiết với sự hình thành ngôi giảng đường tại nước Xá Vệ thời ấy.

 

            In the Buddha’s time, there lived in India a rich merchant who was renowned for his generosity and kindness. He always look after the sick and helped poor and lonely people. The merchant’s name was Anathapindaka, which means the man who helps the lonely.

            Anathapindaka wanted to buy some land and build a large dwelling to accommodate the Buddha and his monks. He had found the ideal spot – a pleasure garden belonging to Prince Jeta. But Prince Jeta refused to sell the land.

            The rich merchant suddenly had a marvelous idea – he sent cart loads of gold coins to the park, and had the coins spread all over the land like a carpet, leaving out only the trees. Then he offered to buy  the park with as many coins as covered the land. Prince Jeta was so moved by Anathapindaka’s devotion to the Buddha and his followers that he not only accepted to sell the park, but offered all the trees on his land as a gift.

            This place henceforth became known as the Jetavana monastery in memory of the two kind benefactors who contributed to the foundation of one of the main centers of Buddhism in the land of Sravasti.

 

            A l’époque du Bouddha, vivait en Inde un riche marchand renommé pour sa générosité et sa gentilesse. Il se préoccupait toujours des malades et aidait les gens pauvres et seuls. Le nom de ce marchand était Anathapindaka, ce qui signifie l’homme qui aide les gens seuls.

            Anathapindaka voulait acheter des terres et construire une vaste maison pour loger le Bouddha et les bonzes. Il avait trouvé le lieu ideal – un plaisant Jardin appartenant au Prince Jeta. Maisle Prince refusait de vendre sa terre.

            Le riche marchand eut soudain une merveilleuse idée. Il envoya des chariots pleins de pieces d’or qu’il répandit, comme un tapis d’or, sur la terre, tout autour des arbres. Il offrit alors d’acheter le parc avec autant de pieces d’or qu’il était necessaire pour le recouvrir. Le Prince Jeta fut si touché par la devotion d’Anathapindaka pour le Bouddha et ses disciples qu’il accepta non seulement de vendre le parc, mais aussi fit don des arbres qui y poussaient.

            Ce lieu fut désormais connu le nom du monastère Jetavana, en mémoire des deux bienfaiteurs qui contribuèrent à la foundation d’un des principaux centres du Boudshisme en pays Sravasit.

 

 

**0**

 

(Đánh máy - Diệu Vân)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,227,317