Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Bài 5 – Thành đạo (Lesson 5 – Attaining enlightenment)

23/07/202112:29(Xem: 1519)
Bài 5 – Thành đạo (Lesson 5 – Attaining enlightenment)

phat giao cua nhi dong

Bài 5
– Thành đạo

Lesson 5 – Attaining enlightenment

Lecon 5L’illumination

           

 

            Một sáng sớm tinh sương, đất trời vắng lặng, gió nhẹ thổi mơn man như chỉ đủ sức đùa trêu mà lụa mỏng, xa xa một vì sao lấp lánh tỏa chiếu ánh sáng dịu hiền như đang tỏ ý chúc tụng, nhắn gởi với Thái tử Tất Đạt Đa…

            Bỗng nhiên nguồn tuệ giác từ tâm linh bừng tỏa, Ngài thấy rõ tận cùng sự thật của vạn hữu trong khắp không gian vô cùng và thì gia vô tận. Ngài nói với vẻ hớn hở và đầy tin tưởng: “Hay quá! Huyền diệu thật! Tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật”!

            Thành đạo rồi, Tất Đạt Đa từ đây (nay) đã trở thành vị Đạo Sư của trời và người. Tôn hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Bấy giờ Ngày đã 35 tuổi.

 

            One morning, at the break of day, a silence settled over the earth and a gentle breeze playfully stirred the air like a gossamer veil. Far above, the morning star twinkled in the sky, casting down a soft ray of light, a sign of kindly encouragement, as if it were murmuring a message to Prince Siddhartha…

            Suddenly, as he sat in meditation, Siddhartha’s whole being was flooded with enlightenment. At last, he could see clearly to the very depths of truth. He understood the meaning of all things within the vastness of space and the boundless limits of time. Brimming over with confidence and joy, he exclaimed: “How wonderful! How amazing! Every living being can become a Buddha!”

            Once he had attained enlightenment, Siddhartha became the Teacher of all humanity. His title in religion was Sakyamuni Buddha. He was then thirty five years old.

 

 

            Un matin, au lever du jour, le silence régnait sur la terre et une douce brise remuait lair comme un fin voile. Bien avant, l’étoile du matin avait scintilla dans le ciel, projetant une douce lueur, un signe bienveillant d’encouragement, comme si elle murmurait un message au Prince Siddharta.

            Soudain, alors qu’il était assis et méditait, l’illumination envahit tout l’être de Siddharta. Finalement, il put apercevoir très clairement toute l’étendue de la verité. II comprit la signification de toute chose dans l’immensité de l’espace et l’infinitude du temps. Débordant de foi et de joie, il s’exlama: “Que c’est merveilleux! Que c’est fasciant! Tout être viant peut devenir un Bouddha!”

            Une fois attaint l’illumination, Siddharta devint le maître à penser de toute l’humanité. Son titre religieux était Bouddha Sakyamuni. II avait alors trente cinq ans.

 

 

           

 nghi luc kien cuong-2

 

**0**

 

(Đánh máy - Diệu Vân)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,253,160