Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài 4 – Hàng ma (tiếp theo) Lesson 4 – Evil Spirits (continued)

23/07/202112:27(Xem: 1466)
Bài 4 – Hàng ma (tiếp theo) Lesson 4 – Evil Spirits (continued)

phat giao cua nhi dong

Bài 4
– Hàng ma (tiếp theo)

Lesson 4 – Evil Spirits (continued)

Lecon 4Les Esprits malins (suite)

           

 

            Mọi thủ đoạn gian ác của ma vương đều vô hiệu trước một vị mà nghị lực có thừa như Tất Đạt Đa. Bởi vậy, chúng liền đem ma binh, rắn độc, thú dữ  tới cốt xua đuổi Thái tử phải rời khỏi gốc cây tất-bát-la. Nhưng, với ý chí kiên định, không sợ chết, không kinh hoàng, Tất Đạt Đa vẫn nghiễm nhiên đoan tọa. Ngài xem như không có gì xảy ra.

            Kết quả, ma vương hoàn toàn thất bại!

            Đây là một bài học vô cùng quí giá mà Phật Đà đã chỉ dạy cho chúng ta: “Ở đời, mỗi khi gặp phải đều gì, việc gì hết sức khó khan, rắc rối, chúng ta nên trung thành với chí nguyện ban đầu, dũng cảm và cố vươn lên thì chắc chắn sẽ vượt qua.”

            Hành động hàng phục ma quân của Phật Đà trước khi thành đạo quả là tấm gương sáng chói muôn đời.

 

            All Maya’s evil tricks were powerless to shake Siddhartha’s calm resolve. The evil spirits summoned up whole armies of demons, poisonous snakes, wild beats and everything that might frighten Siddhartha away from his place beneath the Pippala tree. But Siddhartha remained unshakeable determined, fearless of death and totally calm. He continued to meditate peacefully and undisturbed, behaving as if nothing had happened at all.

             In the end, Mara was forced to admit defeat!

            This story teaches us all a very precious lesson, for as Buddha said: “In life, whenever we meet an obstacle which is really difficult or complicated, we should persevere with our original aim, an valiantly strive to do our best. Then, we can be sure that all our hardships will be overcome.”

             Buddha’s victory over Mara’s army of demons before attaining enlightenment sets an outstanding example that will inspire us forever.

 

            Tous les subterfuges de Mara ne purent venir à bout de la calme determination de Siddharta. Les esprits malins rassemblèrent donc toute une armée de démons, de serpents venimeux, de bêtes sauvages et de tout ce qui pourrait faire fuir Siddharta de sa place sous l’arbre Pippala. Mais Siddharta resta imperturbablement determine, sans peur de la mort et résolument calme. II continua à méditer sereinement et paisiblement, comme si rien n’était.

            A la fin, Mara fut constraint de reconnaitre sa défaite!

            Cette histoire nous enseigne à tous cette précieuse lecon, comme le Bouddha le dit luimême: “Dans la vie, lorque nous butons sur un écueil ardu ou complequé, nous devons persévérer vers notre objectif et faire de notre mieux. Alors, nous sommes certains de venir à bout de toutes les difficultés”.

            La Victoire du Bouddha sur l’armée de demons de Mar, avant d’atteindre l’illumination est Mara, avant d’atteindre l’illumination est un example qui doit nous inspirer tous.

 

 

**0**

 

(Đánh máy - Diệu Vân)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,497,631