Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Bài 3 – Hàng ma Lesson (3. Evil Spirits)

23/07/202112:25(Xem: 1460)
Bài 3 – Hàng ma Lesson (3. Evil Spirits)

phat giao cua nhi dong


Bài 3
– Hàng ma

Lesson 3 – Evil Spirits

Lecon 3Les Esprits malins

           

 

            Tất Đạt đa ngồi thiền quán ở gốc cây Tất-bát-la và Ngài thề rằng: “Nếu không thành Phật thì ta không bao giờ rời khỏi chổ nầy.”

            Trong lúc các cõi trời đều vui mừng, ca ngợi, chúc phúc, trông mong Thái tử mau thành công thì ngượci lại, ma vương đang hốt hoảng, vì chúng lo sợ mọi người đều tin Phật làm lành lánh dữ thì còn ai theo tà thuyết của chúng nữa.!

            Vị vậy, chúng kéo nhau đến trước mặt Tất Đạt Đa lớn tiếng mắng nhiếc, đòi Thái tử phải lập tức rời khỏi chổ ngồi. Chưa đủ, chúng còn cho ma nữ tới ca múa, tỏ vẻ lả lơi mời mọc. Nhưng tất cả chỉ như gió thổi núi đá, Tất Đạ Đa vẫn an nhiên tĩnh tọa.

 

            Siddhartha sat down to meditate beneath a Pippal (bayan) tree  and made the following vow: “I shall not leave this place until I have attained full enlightenment and become a Buddha.”

            All heaven and earth rejoiced to hear this pledge, praising Siddhartha and wishing him success. But there was one person who did not rejoice. Mara, the king of evil forces, was outraged. If everyone followed Buddha, did good deeds and avoided harming others, who would be left to follow his heretical beliefs?

            So he called up his hordes of evil sprits and together they rushed towards Siddhartha, hurling bloodcurdling insults at the top of their voices and ordering him to rise and leave at once. When that failed, demons appeared as beautiful women and danced around the Prince, beckoning and luring him. But all the evil sprits frantic efforts were like a wind blowing against a mountain of stone. Nothing could disturb Siddhartha’s peaceful meditation.

 

            Siddharta s’étai assis sous un arbre Pippala (banian) pour méditer et forma le voeu suivant: “Je ne quitterai pas ce lieu tant que je n’aurais pas attaint la pleine illumination et ne serais pas devenu un Bouddha.”

            Tous les êtres des cieux et de la terre se réjouirent d’entendre cette promesse, couvrient d’éloge Siddharta et lui souhaitèrent succès et réussite. Seule une personne ne se réjouissait pas. Mara, le Roi des Forces du Mal, était outré, car si tous suivaient le Bouddha, faisant le bien et évitant de nuire à autrui, qui resterait pour suivre ses croyances maléfiques?

            Aussi, il convoqua ses hordes infernales d’esprits malins et, tous ensemble, ils se précipitèrent vers Siddharta, hurlant à tue-tête des insultes à glacer le sang et lui ordonmant de se lever et de quitter la place. Voyant qu’ils échouaient, les demons prient l’apparence de superbes femmes et se mirent à danser autour du Prince, l’aguichant. Mais la frérésie des esprits malins était comme le vent s’epuisant contre une montagne de roc. Rien ne pouvait perturber la meditation paisible de Siddharta.

 

hang ma


**0**

(Đánh máy - Diệu Vân)Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,255,875