Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Bài 1 - Nghị lực kiên cường (A Steadfast Commitment)

23/07/202112:20(Xem: 1620)
Bài 1 - Nghị lực kiên cường (A Steadfast Commitment)

Bài 1 - Nghị lực kiên cường

Lesson 1 – A Steadfast Commitment

Lecon 1 – Un engagement tenace

           

 

Sau khi Tất Đạt Đa vắng bóng trong vương cung, vua Tịnh Phạn rất thương nhớ, liền sai quan viên cho nhiều xe áo quần, thực vật đi tìm kiếm Thái tử và khuyên Thái tử nên trở về.

Nhưng, Tất Đạt Đa nhẹ nhàng từ chối lời thỉnh cầu của quan viên và nói:

“Ta đã quyết chí tìm đạo. Với ta, hễ làm một việc có ý nghĩa, lợi mình lợi người thì cần phải tận tâm tận lực (hết lòng hết sức) mà làm, không thể bỏ dở nữa chừng, cũng đừng bao giờ bị mắc vào cạm bẫy, quyến rũ của vật chất. Ta quyết đạt được kết quả hoàn toàn mới trở lại hoàng cung.”

Nghe thế, năm vị quan viên trong đoàn người đi tìm Thái thử tự nguyện ở lại cùng tu với Ngài, còn những vị khác thì quay xe trở về cung.

 

 

After Siddhartha left the royal palace, his father, King Suddhodana, missed him terribly. He immediately ordered his ministers to take chariots loaded with clothes and food to look for the Prince and persuade him to come home.

But Siddhartha gently declined the ministers’ entreaties, and said:

“I have made up my mind to seek for the truth. I believe that once I embark on such a meaningful task, I must strive with all my heart and strength to fulfil it, and never give up halfway. Moreover, I shall never let material things sway me from my goal. I am determined to solve this problem once and for all before I come home to the palace.”

Upon hearing these words, five of the ministers who had been sent to find the Prince decided to stay with him to seek for the truth. The other turned back their chariots and returned to the palace.

 

Après son depart du palais, Siddhartha manquait terriblement à son père, le Roi Suddhodana. Aussi celui-ci ordonna immédiatement à ses ministers d’embarquer sur des chars vêtements et nourriture pour aller chercher le Prince et le persuader de revenir au palais.

Mais Siddhartha rejeta avec ménagement les supplications des ministers et dit:

“J’ai prepare mon esprit pour rechercher la vérié. Je crois qu’une fois que j’ai commence une tâche d’importance, je dois m’efforcer de la remplir tout mon coeur et toutes mes foreces et je ne dois pas abandonner en chemin. En outre, je ne me laisserai jamais détourner de mon objectif par des biens matériels. Je suis determine à résoudre ce problème une fois pour toute vant de revenir  au palais.”

En entendant ces mots, cinq des ministers envoyés pour trouver le Prince décidèrent de rester avec lui pour trouver la verité. Les autres s’en retournèrent au palais avec leurs chars.


**0**

(Đánh máy - Diệu Vân)Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,256,218