Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Chùa Liên Tâm (Turku, Phần Lan) tổ chức Khóa Huân Tu Gieo Duyên Thọ Pháp Y Cho Phật Tử Tại Gia

Chủ Nhật, ngày 09 tháng 06 năm 2019

05 giờ 00 Thức chúng
05 giờ 30 Ngồi thiền và Trì tụng kinh Lăng Nghiêm
07 giờ 30 Dùng sáng
10 giờ 30 Lễ Phật cầu an, cho bà con Phật tử
Phật Pháp Vấn Đáp ( Hòa Thượng và Phái Đoàn Hoằng Pháp)
Lễ Tổng kết khoá huân tu, lễ Xả giới Bát Quan Trai và Pháp Y
12 giờ 30 Dùng trưa & hoàn mãn


Ngày thứ 6, chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2019.

Sáng sớm nghe báo chúng thức dậy, có lẽ trong tâm trạng của những học viên xuất gia gieo duyên không khỏi nghĩ đến hôm nay là ngày cuối của khóa tu. Trong tâm trạng đan xen những cảm xúc lẫn lộn, kể từ ngày mai, buổi sáng thức dậy là đối diện với bao toan tính của đời thường, những mưu sinh cuộc sống. không còn được thọ trì kinh điển, tạm thời không còn thường xuyên nghe những tiếng chuông khuya mõ sớm chốn thiền môn trang nghiêm thanh tịnh. Thời công khuya sáng nay cũng do Thượng Tọa Nguyên Tạng làm chủ sám, bài sám Quy Mạng của Di Sơn Thiền Sư nhưng bản dịch việt văn của cố Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải, như tri ân một bậc Ni tài đức của Phật giáo. Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác thượng Như hạ Điển cùng tiếp tục hướng tâm cầu nguyện cho Hòa Thượng Thích Quảng Thanh dù đã biết tin giờ ra đi của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đã gần kề.

Hôm nay Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ đã đãi lao chư tôn đức Tăng Ni ban lời khai thi cho đại chúng xuất gia gieo duyên. Thượng Tọa nhấn mạnh rằng, một tuần trôi qua tuy ngắn ngũi nhưng và nền tảng cho lộ trình tu học sau này của toàn thể quý học viên.

Sau giờ dùng sáng, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, đọc bài thơ “Nắng Vàng Liên Tâm” của cư sỹ Minh Đạo là học viên xuất gia gieo duyên tại chùa Liên Tâm lần này. Thượng Tọa cũng thay lời chư Tôn đức tán thán công đức cụ Bà Nguyễn Thị Đào, pháp danh Ngọc Hoa, 84 tuổi cùng hai người con Phật tử Thiện Hưng và Nguyên Nhật Khánh đã gởi cúng dường Aud 1,000 cho ngân quỹ xây dựng chùa Liên Tâm, Turku, Phần Lan. Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng đã đại gia đình cụ Bà Ngọc Hoa kính chuyển số tiền này đến Thượng Tọa Thich Hạnh Bảo, trụ trì chùa Liên Tâm.

Buổi Phật Pháp vấn đáp sáng hôm nay là buổi cuối của khóa tu học xuất gia gieo duyên tại chùa Liên Tâm. Trong tâm trạng sâu lắng vì trong chuyến Hoằng Pháp năm nay có lẽ Hòa Thượng Phương Trương Tổ đình Viên Giác sẽ không còn hướng dẫn phái đoàn đi Hoằng Pháp với quy mô lớn như những năm qua. Thật xúc động với những ngôn từ vô cùng từ bi của Hòa Thượng “Con đường hoằng dương chánh pháp không có giới hạn với không gian và thời gian nhưng thân tứ đại của con người có giới han. Chúng ta cần biết công việc cho mỗi giai đoạn của đời người”.

Thời Vấn đáp Phật pháp sáng nay trong tinh thần vô cùng cỡi mở để cho quý học viên cần giải đáp những thắc mắc mà chưa hiểu rõ. Câu hỏi được tất cả chư tôn đức Tăng Ni trong phái đoàn luân phiên trả lời. Trong buổi sáng này còn có thay đổi không khí bằng những đóng góp của văn nghệ trong tinh thần Phật pháp của chư tôn đức Tăng Ni trong phái đoàn. Chư tôn đức Tăng Ni trong phái đoàn đã giải thích những thắc mắc của quý học viên không chỉ trên những kiến giải về Phật học mà còn cả bằng tâm hạnh và hoàn cảnh thật tế cuộc sống, nhằm tạo điều kiện cho toàn thể quý học viên xuất gia gieo duyên cho được thuận duyên nhất là xuất gia thành Tăng sỹ thật sự đúng nghĩa.

Buổi Vấn Đáp Phật Pháp được khép lại với lời khuyến tấn vô cùng sâu sắc của Hòa Thượng trưởng phái đoàn, Ngài dạy: là một Tăng sỹ Phật giáo theo gót chân Phật và liệt vị Tổ Sư đem chánh pháp đến mọi người hữu duyên bằng tinh thần vô úy và dung thông vô ngại.
Nơi chánh điện trang nghiêm, nghi thức xả giới bát quan trai và pháp y. Món quà nhỏ mang ý nghĩa tượng trưng khuyến khích tinh thần tu học của đại chúng

Một tuần trôi qua với tinh thần Truyền Đăng Tục Diệm, cầu nguyện chánh pháp được cữu trụ thế gian lợi lạc hữu tình.


Ghi nhanh: Thích Hạnh Phẩm

Hình ảnh: Đồng Hòa


day 6-chua lien tam-phat phap (1)
day 6-chua lien tam-phat phap (2)day 6-chua lien tam-phat phap (3)day 6-chua lien tam-phat phap (4)day 6-chua lien tam-phat phap (5)day 6-chua lien tam-phat phap (6)day 6-chua lien tam-phat phap (7)day 6-chua lien tam-phat phap (8)day 6-chua lien tam-phat phap (9)day 6-chua lien tam-phat phap (10)day 6-chua lien tam-phat phap (11)day 6-chua lien tam-phat phap (12)day 6-chua lien tam-phat phap (13)day 6-chua lien tam-phat phap (14)day 6-chua lien tam-phat phap (15)day 6-chua lien tam-phat phap (16)day 6-chua lien tam-phat phap (17)day 6-chua lien tam-phat phap (18)day 6-chua lien tam-phat phap (19)day 6-chua lien tam-phat phap (20)day 6-chua lien tam-phat phap (21)day 6-chua lien tam-phat phap (22)day 6-chua lien tam-phat phap (23)day 6-chua lien tam-phat phap (24)day 6-chua lien tam-phat phap (25)day 6-chua lien tam-phat phap (26)day 6-chua lien tam-phat phap (27)day 6-chua lien tam-phat phap (28)day 6-chua lien tam-phat phap (29)day 6-chua lien tam-phat phap (30)day 6-chua lien tam-phat phap (31)day 6-chua lien tam-phat phap (32)day 6-chua lien tam-phat phap (33)day 6-chua lien tam-phat phap (34)day 6-chua lien tam-phat phap (35)day 6-chua lien tam-phat phap (36)day 6-chua lien tam-phat phap (37)day 6-chua lien tam-phat phap (38)day 6-chua lien tam-phat phap (39)day 6-chua lien tam-phat phap (40)day 6-chua lien tam-phat phap (41)day 6-chua lien tam-phat phap (42)day 6-chua lien tam-phat phap (43)day 6-chua lien tam-phat phap (44)day 6-chua lien tam-phat phap (45)day 6-chua lien tam-phat phap (46)day 6-chua lien tam-phat phap (47)day 6-chua lien tam-phat phap (48)day 6-chua lien tam-phat phap (49)day 6-chua lien tam-phat phap (50)day 6-chua lien tam-phat phap (51)day 6-chua lien tam-phat phap (52)day 6-chua lien tam-phat phap (53)day 6-chua lien tam-phat phap (54)day 6-chua lien tam-phat phap (55)day 6-chua lien tam-phat phap (56)day 6-chua lien tam-phat phap (57)day 6-chua lien tam-phat phap (58)day 6-chua lien tam-phat phap (59)day 6-chua lien tam-phat phap (60)day 6-chua lien tam-phat phap (61)day 6-chua lien tam-phat phap (62)day 6-chua lien tam-phat phap (63)day 6-chua lien tam-phat phap (64)day 6-chua lien tam-phat phap (65)day 6-chua lien tam-phat phap (66)day 6-chua lien tam-phat phap (67)day 6-chua lien tam-phat phap (68)day 6-chua lien tam-phat phap (69)day 6-chua lien tam-phat phap (70)day 6-chua lien tam-phat phap (71)day 6-chua lien tam-phat phap (72)day 6-chua lien tam-phat phap (73)day 6-chua lien tam-phat phap (74)day 6-chua lien tam-phat phap (75)day 6-chua lien tam-phat phap (76)day 6-chua lien tam-phat phap (77)day 6-chua lien tam-phat phap (78)day 6-chua lien tam-phat phap (79)day 6-chua lien tam-phat phap (80)day 6-chua lien tam-phat phap (81)day 6-chua lien tam-phat phap (82)day 6-chua lien tam-phat phap (83)day 6-chua lien tam-phat phap (84)day 6-chua lien tam-phat phap (85)day 6-chua lien tam-phat phap (86)day 6-chua lien tam-phat phap (87)day 6-chua lien tam-phat phap (88)day 6-chua lien tam-phat phap (89)day 6-chua lien tam-phat phap (90)day 6-chua lien tam-phat phap (91)day 6-chua lien tam-phat phap (92)day 6-chua lien tam-phat phap (93)day 6-chua lien tam-phat phap (94)day 6-chua lien tam-phat phap (95)day 6-chua lien tam-phat phap (96)day 6-chua lien tam-phat phap (97)day 6-chua lien tam-phat phap (98)day 6-chua lien tam-phat phap (99)day 6-chua lien tam-phat phap (100)day 6-chua lien tam-phat phap (101)day 6-chua lien tam-phat phap (102)day 6-chua lien tam-phat phap (103)day 6-chua lien tam-phat phap (104)day 6-chua lien tam-phat phap (105)day 6-chua lien tam-phat phap (106)day 6-chua lien tam-phat phap (107)day 6-chua lien tam-phat phap (108)day 6-chua lien tam-phat phap (109)day 6-chua lien tam-phat phap (110)day 6-chua lien tam-phat phap (111)day 6-chua lien tam-phat phap (112)day 6-chua lien tam-phat phap (113)day 6-chua lien tam-phat phap (114)day 6-chua lien tam-phat phap (115)day 6-chua lien tam-phat phap (116)day 6-chua lien tam-phat phap (117)day 6-chua lien tam-phat phap (118)day 6-chua lien tam-phat phap (119)day 6-chua lien tam-phat phap (120)day 6-chua lien tam-phat phap (121)day 6-chua lien tam-phat phap (122)day 6-chua lien tam-phat phap (123)day 6-chua lien tam-phat phap (124)day 6-chua lien tam-phat phap (125)day 6-chua lien tam-phat phap (126)day 6-chua lien tam-phat phap (127)day 6-chua lien tam-phat phap (128)day 6-chua lien tam-phat phap (129)day 6-chua lien tam-phat phap (130)day 6-chua lien tam-phat phap (131)day 6-chua lien tam-phat phap (132)day 6-chua lien tam-phat phap (133)day 6-chua lien tam-phat phap (134)day 6-chua lien tam-phat phap (135)day 6-chua lien tam-phat phap (136)day 6-chua lien tam-phat phap (137)day 6-chua lien tam-phat phap (138)day 6-chua lien tam-phat phap (139)day 6-chua lien tam-phat phap (140)day 6-chua lien tam-phat phap (141)day 6-chua lien tam-phat phap (142)day 6-chua lien tam-phat phap (143)day 6-chua lien tam-phat phap (144)day 6-chua lien tam-phat phap (145)day 6-chua lien tam-phat phap (146)day 6-chua lien tam-phat phap (147)day 6-chua lien tam-phat phap (148)day 6-chua lien tam-phat phap (149)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567