Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình Lễ Phật Đản 2643 tại Chùa Liên Tâm, Turku, Phần Lan

08/06/201922:02(Xem: 6051)
Hình Lễ Phật Đản 2643 tại Chùa Liên Tâm, Turku, Phần Lan

Ngày thứ 5, thứ bảy, ngày 8 tháng 6 năm 2019

 

Cảnh trí nơi Liên Tâm tự thật tĩnh lặng, không gian thoáng đạt rộng rãi, thời kính công phu Lăng Nghiêm  trầm bỗng hào hùng nhưng sâu lắng, Thượng Tọa Nguyên Tạng hôm nay khởi xướng đảnh lễ Tam Bảo đặc biệt đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thich Minh Tâm, cùng với bài sám Quy Mạng của Di Sơn Thiền Sư hòa Thượng Thích Nhất Hạnh dịch ra tiếng việt. Khi phục nguyện Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác Đức Quốc, trưởng phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ đã hướng tâm về chùa Bảo Quang, Mỹ Quốc để cầu nguyện cho Hòa Thượng Thích Quảng Thanh thân bệnh sớm tiêu trừ.

 

Thật là đặc biệt với lời khai thị của Hòa Thượng Trưởng Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ sáng nay đã dẫn lời của Tổ Quy Sơn “ nội cần khắc niệm chi công, ngoai hoằng bất tránh chi đức”

Là một đệ tử phải luôn tâm niệm như vậy, và Ngài còn nói về câu đối của Tổ Khánh Anh:

Độc binh thư cụ chiến, độc luật thư cụ hình, độc Phật thư chiến hình vô cụ.
( Đọc sách binh thư sợ chiến tranh, đọc sách luật sợ hình phạt. Đọc sách Phật chẳng sợ chiến tranh và hình phạt)


Canh Võ điền ưu thủy, canh Thang điền ưu hạn. Canh tâm điền thủy hạn hà ưu
( Cày ruộng vua Võ sợ nước lụt, cày ruộng vua Thang sợ nắng hạn. Cày ruộng tâm nào sợ nước lụt và nắng hạn).Người đệ tử Phật hằng luôn cố gắng chăm sóc chỉnh thửa ruộng tâm của chính mình, làm cho ngôi ruộng được sạch cỏ dại và chỗ ươm mầm của những giống cây có hữu ích cho đời. Lời dạy của Hòa Thượng đã tác động vô cùng lớn lác tới tâm thứ của toàn thể đại chúng

 

Sau giờ dùng điểm tâm sáng, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng đã đọc những cảm tác thơ văn của chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Đạo hữu thi hữu xa gần đang hướng về khóa tu để cùng góp phần tán thán tùy hỉ, những thi phẩm được họa từ bài Thân Tâm Đã Xuất Gia của Thi Sĩ Thanh Phi: Chúc Mừng Xuất Sĩ Gieo Duyên của Thi Sĩ Đan Hà- Germany, Hạnh Xuất Gia, Thi Sĩ Tánh Thiện- Hoa Kỳ, Đáng Thán Phục, Thầy Thích Viên Thành- Úc Châu,  Gieo Duyên Xuất Thế của Trúc Nguyên- Thích Chúc Hiền- Hoa Kỳ.

Hôm nay tại Liên Tâm tự vô cùng đặc biệt, Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2643, Phật lịch 2543 được chính thức cử hành, được sự chứng minh của Hòa Thượng Phương Trượng Tu Viện Viên Giác, Trưởng Phái đoàn Hoằng Pháp Âu- Mỹ cùng chư Tôn Đức Tăng Ni trong Phái đoàn và hơn 400 phật tử từ các nơi về tham dự. Sau phần  giới thiệu chương trình và tuyên bố lý do của Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ, điều khiển chương trình, dâng hoa cúng dường của quý Phật tử và thời kinh tụng Phật Đản do Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng chủ sám. Thượng Tọa Trụ Trì Thích Hạnh Bảo đã ngỏ lời chào mừng chư Tôn Đức Tăng Ni, quý quan khách và đồng hương Phật tử về tham dự lễ; Thầy nói rằng Phật tử Chùa Liên Tâm rất có phước khi được Hòa Thượng và Chư Tôn Đức trong phái từ Mỹ, Úc, Á Châu về đây chứng minh và giảng dạy khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên trong 5 ngày qua, và mong rằng 22 Phật tử phát tâm cạo tóc gieo duyên xuất gia đầu tiên này là nền tảng vững chắc và tạo nhân duyên thù thắng cho các khóa tu kế tiếp tại địa phương này. Tiếp đó, Sư Cô Hạnh Trì cũng có lời phát biểu cảm tưởng và vận động ngân quỹ giúp Chùa Liên Tâm mua thêm 2 miếng đất bên hông chùa. Một điều vô cùng xúc động phần ban đạo từ của Hòa Thượng Chứng minh, Ngài đọc lại bài thơ tán dương Đức Phật Thích Ca mà trong lúc tuổi thơ năm mười tuổi Ngài có cơ duyên được đọc qua. Ký ức tuổi thơ gần 60 năm nhưng Hòa Thượng vẫn còn nhớ rất rõ từng lời. Cũng chính nhờ bài thơ này như một tác động làm cho những chủng tử Phật pháp được sanh sôi nảy nãy và sau đó ngày xuất gia và trở thành một bậc Tôn Sư Đạo Cao Đức Trọng vang dội khắp nơi trên thê giới. Xin ghi lại bài thơ để cúng dường đại chúng hữu duyên:

“Ngày mồng  tám vang lừng trên thế giới

Cả chúng sanh kỷ niệm đấng Cha hiền

Ngài là một Đấng thiêng liêng

Con vua Tịnh Phạn tên là Đạt Đa

Ca tỳ la vệ quê nhà

Sanh ngày mồng tám chính tháng tư

Ngài là Đấng Bậc Bổn Sư

Chẳng ham phú quý chẳng màng giàu sang

Nào là cung điện ngai vàng

Cung phi mỹ nữ và nàng Da Du

Ngài cho như đám sương mù

Chỉ thêm ràng buộc cuộc đời của ta

Thà rằng lỗi đạo Mẹ Cha

Giao cùng con vợ quyêt ra tìm đường

Ngài cho vạn vật vô thường

Hôm qua mắt thấy nay thời mất đi

Cảnh đời mãi mãi sầu bi

Không sao thoát khỏi thảm bi luân hồi

Sanh già bệnh tử ai ơi

Công danh phú quý cũng qua một thời

Ngài răng tất cả ai ơi

Càng cao danh vọng càng dầy gian nan

Cho hay hoa nỡ rồi tàn

Pháo kia nỗ lớn lại tan xác nhiều

Thế rồi Ngài quyết một điều

Thoát vòng tục lụy dắt dìu chúng sanh

Nửa đêm vắng vẻ cung thành

Ngài cùng Xa nặc đồng hành xuất gia

Đến nơi dòng nước Nô ma

Ngài thề cắt tóc để mà tu đi

Đêm khuya vắng vẻ mịt mù

Nhờ về tâu lại Da Du Phụ Hoàng

Nói rằng con quyết một đàng

Tìm đường giải thoát cứu đời chúng sanh

Rồi Ngài lên núi một mình

Ra công tu luyện chịu đời gian nan

Biết bao nhiêu nỗi cơ hàn

Vùi thân sương gió một đàng mà tu

Hằng ngày ra sức công phu

Tham thiền nhập định gốc cây bồ đề

Mai sau Ngài mới trở về

Để cùng hóa độ dắt dìu chúng sanh

Thị thành cho đến sớm làng

Vui thay đón lấy Đạo vàng Thích Ca

Vâng theo lời dạy người Cha

Cứu người ra khỏi đường tà sông mê

Chúng sanh thành kính quay về

Nương theo giáo pháp một bề tu thân

Ngài gieo cho hết xa gần

Thế là Ngài thọ tuổi trần tám mươi

Chúng sanh hớn hở reo cười

Đón chào kính lạy Người Cha hiền lành”.

 Sau lời đạo từ của Hòa Thượng, chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử lần lượt tiến về lễ đài tôn tượng đản sanh đức Thích Tôn để cử hành lễ mộc dục. Tiếng niệm hồng danh Bổn Sư Thích Ca của cả đạo tràng hơn 400 người như vang dội cả góc trời

Giờ thọ trai, Thượng Tọa trụ trì hướng dẫn quý Phật tử cúng dường trai tăng và thọ trai.

Thời pháp thoại ngắn của Thượng Tọa Thích Thông Triết càng làm cho không khi buổi văn nghệ cúng dường Đản sanh càng thêm sinh động. Trong tâm trạng vô cùng hoan hỷ.

Thời tụng kinh Thí thực cô hồn hoàn mãn ngày tu học và Đại Lễ Phật Đản năm nay.

Ghi nhanh: Thích Hạnh Phẩm
Hình ảnh: Đồng Nguyện

Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (1)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (2)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (3)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (4)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (5)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (6)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (7)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (8)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (9)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (10)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (11)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (12)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (13)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (14)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (15)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (16)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (17)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (18)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (19)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (20)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (21)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (22)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (23)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (24)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (25)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (26)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (27)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (28)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (29)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (30)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (31)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (32)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (33)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (34)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (35)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (36)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (37)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (38)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (39)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (40)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (41)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (42)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (43)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (44)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (45)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (46)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (47)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (48)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (49)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (50)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (51)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (52)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (53)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (54)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (55)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (56)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (57)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (58)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (59)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (60)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (61)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (62)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (63)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (64)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (65)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (66)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (67)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (68)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (69)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (70)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (71)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (72)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (73)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (74)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (75)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (76)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (77)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (78)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (79)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (80)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (81)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (82)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (83)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (84)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (85)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (86)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (87)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (88)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (89)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (90)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (91)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (92)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (93)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (94)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (95)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (96)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (97)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (98)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (99)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (100)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (101)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (102)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (103)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (104)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (105)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (106)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (107)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (108)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (109)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (110)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (111)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (112)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (113)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (114)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (115)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (116)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (117)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (118)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (119)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (120)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (121)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (122)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (123)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (124)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (125)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (126)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (127)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (128)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (129)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (130)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (131)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (132)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (133)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (134)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (135)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (136)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (137)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (138)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (139)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (140)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (141)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (142)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (143)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (144)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (145)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (146)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (147)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (148)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (149)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (150)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (151)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (152)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (153)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (154)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (155)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (156)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (157)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (158)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (159)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (160)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (161)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (162)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (163)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (164)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (165)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (166)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (167)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (168)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (169)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (170)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (171)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (172)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (173)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (174)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (175)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (176)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (177)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (178)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (179)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (180)Day 5_Le Phat Dan_Chua Lien Tam (181)
Le Phat Dan _Chua Lien Tam_2019 (114)Le Phat Dan _Chua Lien Tam_2019 (110)Le Phat Dan _Chua Lien Tam_2019 (102)Le Phat Dan _Chua Lien Tam_2019 (96)Le Phat Dan _Chua Lien Tam_2019 (54)Le Phat Dan _Chua Lien Tam_2019 (53)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567