Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Day 04-chua lien tam (113-b)

Ngày thứ 4, thứ sáu ngày 7 tháng 6 năm 2019

 

Vấn đề ngày và đêm ở vùng Bắc Âu vô cùng kỳ lạ đối với người từ xa đến, ngày và đêm chằng khác nhau mấy, đến nữa đêm mà vẫn như buổi chiều ở những nên khác. Cứ giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ cứ nghĩ là đã ngủ quên giờ công phu vì trời sáng quá. Toàn thể quý học viên câu hội về chánh điện nương chư tôn đức để thực tập thiền và thọ trì Lăng Nghiêm thần chú, từng âm điệu vang lên như tăng thâng thật sự, chắc khó nghĩ rằng đây là những phật tử 5 ngày trước còn ở gia đình và vài ngày sau nữa trở lại với gia đình. Thượng Tọa Thích Thông Triết đại diện Hòa Thượng trưởng phái đoàn cùng  chư tôn đức Tăng Ni có đôi lời khai thị cho toàn thể quý học viên. Lời khai thị vô cùng ấn tượng khi Thượng Tọa Thích Thông Triết kể về điển tích Thầy Hàm Huy trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, chỉ vì một chút phóng tâm sanh khởi, mà chiêu cảm quả cảm có 18 cái mụt nhọt nổi khắp mình và chịu quả báo chiêu cảm. Chính vì thế giữ gìn thân khẩu nhưng điều quan trọng nhất là phải thúc liễm được ý trong cuộc sống thường nhật.

Sau giờ điểm tâm sáng, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng mà đọc những bài văn, đã cảm tác về khóa an cư: bài Nắng Ấm Liên Tâm của Thượng Tọa Thích Thiện Thuận tại Việt Nam, Sợi Nắng Hồng của Thầy Thích Hạnh Phẩm, đến từ Úc châu, Bài thơ Nhìn Oai Nghi của Người Xuất Gia do Phật tử Huệ Hương từ Úc Châu, Phật tử Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy từ Mỹ quốc họa vận bài thơ Thân Tâm đã Xuất Gia của Thi Sĩ Thanh Phi từ Úc Châu từng cảm tác như những lời động viên, tán than chia sẽ những niềm vui và thành tựu của Khóa Xuất Gia Gieo Duyên tại chùa Liên Tâm Phần Lan lần này.

 

Ni Sư Thích Nữ Minh Huệ, ban bố cho toàn thể quý học viên bài pháp thoại“Gieo Duyên Xuất Gia”, bằng những ngôn từ vô cùng khả ái, Ni Sư đã đem đến cho toàn thể học viên một tâm lượng vô cùng nhẹ nhàng và thanh thản. Ni Sư giải thích về “Ý nghĩa gieo duyên” và đặc biệt là trong ý nghĩa của sự xuất gia, với tâm hướng thượng cầu đạo vô thượng bồ đề, muốn được thế cần phải cắt lìa những ái nhiễm đời thường trong gia đình thân quyến, những ràng buộc khổ đau. Trước khi kết thúc buổi pháp thoại, bài thơ “ Mùa Xuân Miên Viễn” được cất lên bằng âm điệu hết sức thiền vị, đưa đại chúng đang sống trong mùa xuân tâm thức an vui.

Giờ Quá đường, Thượng Tọa trụ trì Thích Hạnh Bảo hướng dẫn khuyến tấn quý học viên xuất gia gieo duyên phát tâm cúng dường trai tăng chư tôn đức Tăng Ni. Thượng Tọa Thích Thiện Nghĩa thay lời chư tôn đức tán thán công đức của toàn thể Phật tử trong đạo tràng, song tu phước huệ.

Ni sư Thich Nữ Hạnh Trì với bài pháp ngữ: “Thiết Lập Hòa Bình Trong Tâm” từ những kinh nghiệm giảng dạy những trường Đại Học bên ngoài, Ni Sư đã đưa toàn thể quý học viên như đang là một người xuất gia thật sự, dù chỉ là một tuần. Điều quan trọng nhất là phải làm sao cân bằng trong đời sống gia đình, tu tạo phước lành bằng tất cả tấm lòng và hành động thiết thực của chính mình.

Thời công phu chiều và thời niệm Phật do quý Ni sư, Sư Cô hướng dẫn, càng làm cho ngôi chùa Liên Tâm này vô cùng trang nghiêm và hùng tráng

 

Chương trình buổi tối do Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ và Đại đức Thích Hanh Phẩm đảm trách. Đại đức Thích Hạnh Phẩm chia sẽ về pháp thực hành lòng từ trong Phật giáo. Lòng Từ là cốt lõi của tất mọi giáo lý Phật giáo và thực hành lòng Từ tức là đang duy trì mạng mạch của Phật. Trước hết hực hành lòng từ là thực hành là quán chiếu của tự thân, những nỗi đau khổ niềm thương của chính mình và cần được tế độ, ta cần đuôc sự bao dung cảm thông và làm cho vơi bao nỗi đau thương của tự thân tha nhân. Góp phần cho gia đình được ấm êm và xã hội an bình.

Thượng Tọa Thích Hạnh Tuệ với bài pháp “Chuyển Hóa Sân Hận”, Thượng Tọa đã triển trai trong kinh Nikaya về cách chuyển hóa sân hận bằng cách thực hành lòng từ và bi mẫn cho đời…từ những thực hành đức tính ấy một người đệ tử tràn đầy năng lượng yêu thương. Mỗi người có hành nghiệp riêng của chính tự thân, nên việc vận dụng lời Phật dạy trong mọi hoàn cảnh nhằm san sẽ tình thương và thăng hoa cho cuộc sống càng tươi đẹp và ý nghĩa. Thượng tọa khuyến tấn toàn thê đại chúng xuất gia gieo duyên cố gắng giữ chí nguyện của tuần lễ xuất gia gieo duyên này mà làm hành trang trong tương lai cho cuộc sống.

 

Toàn thể đại chúng tĩnh tọa, niệm Phật và an tức. 

Tin: Thích Hạnh Phẩm

Ảnh: Đồng HòaDay 04-chua lien tam (115-b)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (2)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (3)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (4)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (5)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (6)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (7)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (8)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (9)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (10)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (11)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (12)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (13)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (14)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (15)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (16)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (17)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (18)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (19)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (20)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (21)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (22)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (23)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (24)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (25)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (26)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (27)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (28)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (29)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (29)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (30)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (31)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (32)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (33)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (34)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (35)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (36)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (37)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (38)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (39)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (40)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (41)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (42)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (43)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (44)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (45)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (46)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (47)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (48)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (49)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (50)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (51)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (52)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (53)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (54)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (55)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (56)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (57)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (58)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (59)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (60)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (61)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (62)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (63)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (64)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (65)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (66)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (67)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (68)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (69)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (70)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (71)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (72)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (73)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (74)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (75)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (76)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (77)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (78)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (79)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (80)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (81)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (82)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (83)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (84)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (85)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (86)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (87)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (88)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (89)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (90)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (91)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (92)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (93)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (94)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (95)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (96)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (97)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (98)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (99)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (100)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (101)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (102)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (103)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (104)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (105)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (106)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (107)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (108)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (109)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (110)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (111)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (112)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (113)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (114)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (115)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (116)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (117)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (118)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (119)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (120)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (121)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (122)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (123)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (124)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (125)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (126)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (127)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (128)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (129)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (130)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (131)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (132)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (133)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (134)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (135)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (136)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (137)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (138)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (139)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (140)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (141)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (142)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (143)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (144)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (145)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (146)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (147)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (148)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (149)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (150)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (151)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (152)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (153)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (154)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (155)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (156)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (157)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (158)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (159)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (160)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (161)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (162)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (163)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (164)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (165)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (166)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (167)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (168)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (169)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (170)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (171)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (172)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (173)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (174)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (175)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (176)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (177)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (178)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (179)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (180)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (181)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (182)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (183)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (184)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (185)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (186)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (187)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (188)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (189)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (190)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (191)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (192)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (193)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (194)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (195)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (196)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (197)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (198)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (199)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (200)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (201)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (202)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (203)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (204)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (205)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (206)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (207)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (208)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (209)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (210)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (211)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (212)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (213)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (214)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (215)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (216)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (217)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (218)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (219)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (220)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (221)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (222)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (223)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (224)Day 04_Khoa tu Xuất Gia Chua Lien Tam (225)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567