Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cảm nghĩ của một Phật tử phương xa về Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan

06/06/201917:33(Xem: 5858)
Cảm nghĩ của một Phật tử phương xa về Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan


chua lien tam-5-6-2019 (193)


THEO DẤU TỪNG BƯỚC ĐI
 của 
  PHÁI ĐOÀN HOẰNG PHÁP ÂU CHÂU 2019 qua Online
( Vài cảm nghĩ của một Phật tử tại gia về 
KHÓA HUÂN TU - XUẤT GIA GIEO DUYÊN
        THỌ PHÁP Y CHO PHẬT TỬ TẠI GIA
LẦN ĐẦU TIÊN TẠI CHÙA LIÊN TÂM/TURKU /PHẦN LAN ) Đừng biện hộ ...khó mà thực hiện được 

Tự thẹn với lòng ...người có thể ? ...Ta không ? 

Xuất gia đoản kỳ ...thần thái thong dong !

Theo chân Tăng thân ...nguyện sống đời tỉnh thức 

Tiếc thời trẻ ...nào biết chi Ngũ Lực, 

Để luyện rèn quyết ...hạ thủ công phu .

Thì ngày nay ...đâu vẫn thấy  si ngu

Mãi trầm luân ....trong ái  hà xích  lãng 

Đây  là mấy câu thơ mà mỗi lần tự sám hối trước Đức Thế Tôn trên điện thờ nhà tôi để tự biện hộ cho sự thiếu sót nhất trong quãng đời tu học của tôi , đó là chưa có thể tham dự bất cứ khoá Huân tu xuất gia gieo duyên nào tại Úc hay các nơi hãi ngoại ...


  từ lâu qua kinh sách đã học tôi được biết " nếu xuất gia tu hành đúng Chánh pháp thì gieo trồng được nhiều công đức, phước báo. " Nhưng thực tiễn thì không phải ai cũng được xuất gia, nên Thế Tôn mới trợ duyên cho hàng Phật tử tại gia phát tâm xuất gia gieo duyên, có thời hạn, từ ba đến bảy ngày hay ít nhất là một ngày đêm tập sự xuất gia như tu Bát quan trai chẳng hạn.


Cũng còn một chút phúc phần cho tôi là trong nhiều năm trước tôi thường xuyên tham dự các khóa Bát quan trai và đã biết công đức của người xuất gia dù chỉ là ngắn hạn ...vì trong kinh"  Phật  thuyết về công đức người xuất gia " Kinh ghi rằng, trong ngày xuất gia cuối đời ấy, trưởng giả Tỳ-la-tiên được Tôn giả A-nan dạy tu mười pháp quán niệm: “Ông nên nhớ tu hành, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Thôi dứt, niệm Hơi thở, niệm Thân, niệm Tử. Nên tu hành pháp nhưthế. Tỳ-kheo hành mười niệm này sẽ được quả báo lớn, được pháp vị cam lồ”. Trưởng giả Tỳ-la-tiên chỉ tu được một ngày rồi mạng chung. Nhờ công đức xuất gia tu hành mười niệm mà ông thoát được địa ngục Thế Khốc, sinh lên cõi trời Tứ thiên vương.


Và Đức Phật thuyết thêm rằng  "Nếu để thiện nam tử, thiện nữ nhân và các nô tỳ cùng với nhân dân xuất gia thì công đức của người đó vô lượng vô biên. Nếu so công đức cúng dường các vị A La Hán đầy trong bốn thiên hạ, cũng không bằng công đức của người vì đạo Niết Bàn. 

Do đó, công đức một ngày, một đêm xuất gia thụ giới lớn biết nhường nào. Lại nữa, nếu xây tháp bằng bảy thứ báu, cao đến cõi Trời ba mươi ba, cũng không bằng công đức của người xuất gia." 

Hay trong Đại Duyên kinh, Ngài chỉ dạy: "Bởi một ngày, một đêm xuất gia công đức cho nên mãi đến hai mươi kiếp sau không bị đọa vào trong tam ác đạo". Lại trong Tăng Kỳ Luật, Ngài có nói: "Nếu người một ngày, một đêm xuất gia tu hành phạm hạnh thì xa lìa sáu nghìn sáu trăm sáu mươi năm không phải đọa vào trong tam giới " 

Thế mới biết công đức xuất gia tu hành ...thật không thể nghĩ bàn. Thực hành giới Đức và phạm  hạnh của một người tu sẽ thành tựu công đức, phước báo vô lượng, hiện đời an lạc, đời sau an vui. .... 


Vậy mà  lần nào khi không thể tham dự khóa xuất gia đoản  kỳ là tôi  lại lên điện thờ để mà khóc lóc và thầm thì thổ lộ  với Phật về tình trạng sức khỏe của mình ...nào là phải theo đuổi một diet chuẩn và phải thọ dụng rất nhiều thuốc nên cơ thể  bất tịnh  sẽ làm xáo trộn sự thanh tịnh của hội chúng ... và nhiệm mầu thay tôi lại  tự nghiệm được ánh mắt từ bi và nụ cười thứ tha của Đức Phật ...để rồi sau đó tôi gieo mình năm vóc xuống tự thệ với Ngài " Bạch Đức Thế tôn,  con tự hứa trọn đời tuy không qua hiện tướng nhưng mãi mãi Tâm con luôn thể hiện như một đệ tử xuất gia " .

Và như thế tôi an phận trong cái tư tưởng còn non kém ấy để rồi cứ mỗi lần có một khoá tu xuất gia ngắn hạn nào tổ chức thì tôi lại sám hối và tự chửa thẹn bằng những vần thơ trên ....


Tuy vậy không biết có phải niềm tin của tôi đã tăng cao hơn trước thật nhiều không mà trong tôi ...lúc nào tôi cũng tự thấy hình như mình luôn được  che chở và bao phủ bởi những sự kiện bất khả tư nghì từ Chư Thiên Hộ Pháp hay từ các Đức Phật khắp  mười phương theo hạnh nguyện của các Ngài ..cho nên tôi đã thiết kế lại ngôi nhà tôi đang ở như một tịnh thất để ngày ngày luôn nghe được giáo pháp của  Đức Thế tôn vào bất cứ giờ phút nào ...và nương theo trí tuệ của các bậc cao tăng và tăng thân đang hoằng pháp khắp nơi hầu đạt được chút trí tuệ ... Vì tôi biết mở đầu cho một công phu nền tảng của một trí tuệ là phải : 

  • Ham tìm tòi học hỏi 
  • Không ngừng trau dồi phẩm đức
  • Nghe nhiều 
  • Suy nghĩ cẩn trọng và phân biệt đúng sai theo Chánh pháp Chính vì vậy khi nhìn thấy ảnh tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Liên Tâm,Turku / Finland thì một cảm giác khó tả ...đã đến với tôi nhất là khi các hình ảnh HT Thích Như Điển khai thị và đoàn giảng sư mà tôi kính quý đã từ chùa Đôn  Hậu / Trondheim /Norway chuyển   đến trong một thời gian rất khít khao của lịch trình hoằng pháp   Con kính xin cám ơn Trang Nhà Quảng Đức đã online các hình ảnh hai mươi hai Phật tử đã dõng mãnh tham dự khoá xuất gia đoản kỳ trong chuyến hoằng pháp Âu Châu 2019 này dù có người ở xa ...khi được thọ y và cắt bỏ những mái tóc trần tục để khoác lên mình một thần thái của một vị đầu tròn áo vuông mà thân và tâm đều xuất gia .

Hạnh Xuất Gia, ôi cao quý làm sao!

Xin cúi đầu ngưỡng phục hạnh thanh cao

Công đức ấy quả thật bất tư nghì

Xin chia sẻ niềm vui cùng chư vị

        ( Thơ của Thanh Phi ) 

Còn nữa,  kính cảm tạ bài thuyết giảng về Công Đức của người Xuất gia do TT Thích nguyên Tạng và tôi đã ghi chép lại vào cẩm nang để ghi nhớ hạnh nguyện của các Ngài và tu tập theo dù đang ở tại gia . Đó là : 

  • Từng bước đoạn trừ những phiền não ràng buộc 
  • Không chấp thủ vào những Phước báo của nhân thiên mà biết quy hướng tâm thức để có cuộc sống xuất gia thật hoàn hảo là THÀNH TƯU ĐƯỢC TÂM NGUYỆN GIẢI THOÁT SINH TỬ VÀ CỨU ĐỘ CHÚNG 

Cũng cần ghi chú thêm một câu trong Đức Phật và Phật pháp trang 727 như sau : " theo quan điểm của Phật giáo thì mục tiêu cứu cánh của kiếp nhân sinh là thấu triệt được thực tướng của chính mình , tự hiểu biết chính mình đúng như thật sự mình là vậy cho nên để có thể thành đạt sự giác ngộ ta phải : 

** nghiêm trì giới luật 

** trau dồi tâm và khai triển trí tuệ 

Nghĩa là luôn phục vụ một  cách hoàn toàn mà phái đoàn hoằng pháp Âu Châu  2019 do HT Thích Như Điển hướng dẫn đã và đang thực hiện đến các Phật tử tại gia Đó cũng chính là điều   tôi muốn kính dâng lên  lời  tri ân  đến các vị giảng sư trong đoàn và nhất là các vị trụ trì chùa Đôn Hậu,  Liên Tâm ,Phật Quang v.v...vì PHỤC VỤ bao gồm tâm Từ , tâm Bi vô lượng vô biên và tuyệt đối vị tha ( những đức hạnh cao đẹp  thúc giục con người giúp đỡ người khác và HOÀN TOÀN là tuyệt đối trong sạch và trí tuệ hoàn hảo 

Một lần nữa hàng  đệ tử chúng con thành kính xin tri ân phái đoàn hoằng pháp Âu Châu năm 2019 do HT Thích Như Điển làm trưởng đoàn , và kính chúc sức khỏe HT và các vị giảng sư trong đoàn được khang kiện để tiếp tục cho những người Phật tử được thấm nhuần thêm giáo pháp của đấng Từ Phụ, ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Nam Mô A Di Đà Phật 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát 

Melbourne 6/6/2019 

Huệ  Hương 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567