Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 11 - Kỳ Viên Tinh Xá (niệm Phật A Di Đà được thu âm ngay tại Tinh Xá Kỳ Viên để lưu niệm sáng sớm ngày 1/12/2016)

01/12/201623:15(Xem: 3639)
Day 11 - Kỳ Viên Tinh Xá (niệm Phật A Di Đà được thu âm ngay tại Tinh Xá Kỳ Viên để lưu niệm sáng sớm ngày 1/12/2016)

Ngày 11 ( 1/12/2016), đoàn thức chúng 4am, 5am ăn sang, 6am đoàn ngồi xe bus đến chiêm bái Tinh Xá  Kỳ Thọ Cấp Cô Độc (Jetavana Vihara) tại kinh đô vương quốc cổ Kosala, tại đây đoàn tụng Kinh A Di Đà, niệm Phật (có thu âm giọng niệm của từng thành viên để lưu niệm), dâng cúng lá cờ ngũ sắc đến Cây Bồ Đề Ananda, chụp hình lưu niệm và di chuyển đến chiêm bái Bảo Tháp tưởng niệm Trưởng giả Cấp Cô Độc (Anathpindika Stupa),Bảo Tháp và Động tu của Tôn giả Vô Não (Angulimala stupa and caves), đồi núi Sravasti, nơi Phật bay lên Trời Đao Lợi thuyết giảng Kinh Địa Tạng. Tiếp đó đoàn hướng về phi trường Lucknow để bay về thủ đô New Delhi.


Thành viên phái đoàn niệm Phật tại Kỳ Viên Tịnh Xá, kính mời nghe: Day 11_Tinh Xa Ky Vien (25)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (35)

Day 11_Tinh Xa Ky Vien (37)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (38)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (39)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (40)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (41)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (42)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (43)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (44)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (45)
Day 11_Tinh Xa Ky Vien (43)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (44)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (45)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (46)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (47)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (48)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (49)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (50)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (51)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (52)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (53)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (56)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (57)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (58)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (59)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (60)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (61)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (62)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (63)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (64)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (65)
Day 11_Tinh Xa Ky Vien (66)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (67)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (68)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (69)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (70)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (71)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (72)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (73)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (74)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (75)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (76)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (77)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (78)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (79)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (80)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (81)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (82)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (88)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (89)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (90)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (91)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (92)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (93)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (94)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (95)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (96)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (97)
Day 11_Tinh Xa Ky Vien (98)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (99)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (100)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (101)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (103)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (104)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (107)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (109)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (112)Day 11_Tinh Xa Ky Vien (115)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn