Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Nội Dung

11/12/201016:49(Xem: 5713)
Nội Dung

J. KRISHNAMURTI
CÁ THỂ VÀ XÃ HỘI
INDIVIDUAL & SOCIETY
Lời dịch: ÔNG KHÔNG Tháng 7-2010

NỘI DUNG

Lời tựa
Giới thiệu
Cùng nhau nói về những vấn đề như hai người bạn...
I- Tổng quát
II- Cá thể là gì? Xã hội là gì?

Sự liên hệ giữa chúng là gì?
III- Sự quan trọng của cá thể
IV- Ngục tù của Tình trạng bị quy định

+Giới thiệu
+Tình trạng bị quy định là gì?
+Những nhân tố của tình trạng bị quy định
V- Những vấn đề của Cởi bỏ tình trạng bị quy định
VI- Những tiếp cận sai lầm đối với Cởi bỏ tình trạng bị quy định

+Ham muốn, ý chí, nỗ lực, chọn lựa
+Quyền hành và uy quyền
+Đổi mới
+Phân tích
+Phương pháp, hệ thống, khuôn mẫu
+Tự-hoàn thiện
VII- Liệu cái trí có thể tự-làm tự do chính nó khỏi tình trạng bị quy định của nó?
+Giới thiệu
+Làm tự do cái trí khỏi tình trạng bị quy định
+Tiếp cận của Krishnamurti
1. Nhận biết, chú ý
2. Hiểu rõ về chính mình
3. Thiền định
VIII- Bàn về sự Giáo dục đúng đắn
Những trích dẫn từ những nói chuyện cùng học sinh,
phụ huynh, và giáo viên, Rajghat School, Ấn độ, 1952
+Tìm được thiên hướng của người ta
+Sợ hãi và Kỷ luật
+Giáo dục và Tự do
XI- Bàn về Chiến tranh và Hòa bình
X- Tóm tắt

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,282,154