Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

01/07/201114:10(Xem: 7122)
Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân
Dai Phuong Tien Phat Bao An
KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

Dịch giả: Thích Chính Tiến - Thích Quảng Độ
PL. 2506 - 1962

MỤC LỤC

Quyển Thứ Nhất
01. Phẩm Tựa Thứ Nhất
02. Phẩm Hiếu Dưỡng Thứ Hai
Quyển Thứ Hai
03. Phẩm Đối Trị Thứ Ba
04. Phẩm Phát Tâm Bồ Đề Thứ Tư
Quyển Thứ Ba
05. Phẩm Luận Nghĩa Thứ Năm
Quyển Thứ Tư
06. Phẩm Ác Hữu Thứ Sáu

Vi tính: Trần Quỳnh
(Theo bản in của Đạo Tràng Chùa Quang Minh-Chicago, USA)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn