Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Trường Bộ

30/03/201110:24(Xem: 4714)
Kinh Trường Bộ

Đại Tạng Kinh Việt Nam
KINH TRƯỜNG BỘ
Dìgha Nikàya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt - Phật Lịch 2535 - 1991

Kinhtruongbo_htthichminhchau
MỤC LỤC
.

Tập I (Kinh số 1-16)
01 Kinh Phạm Võng
(Brahmajàla Sutta)
02 Kinh Sa Môn Quả
(Sàmanna-Phala Sutta) (a)
03 Kinh A Ma Trú
(Ambattha Sutta)
04 Kinh Chủng Đức
(Sonadanda Sutta)
05 Kinh Cứu La Đàn Đầu
(Kutadanta Sutta)
06 Kinh Ma Ha Li
(Mahàli Sutta)
07 Kinh Cha Li Da
(Jàliya Sutta)
08 Kinh Ca Diếp Sư Tử Hống
(Kassapa-Sìhanàda Sutta) - Kinh Đại Sư tử hống (Mahà-Sìhanàda Sutta)
09 Kinh Bố Sá Bà Lâu
(Potthapàda Sutta)
10 Kinh Tu Ba
(Subha Sutta)
11 Kinh Kiên Cố
(Kevaddha Sutta) (a)
12 Kinh Lô Hi Gia
(Lohicca Sutta)(a)
13 Kinh Tam Minh
(Tevijja Sutta)
14 Kinh Đại Bổn
(Mahà-Padàna Sutta)
15 Kinh Đại Duyên
(Mahà-Nidàna Sutta)(a)
16 Kinh Đại Bát Niết Bàn
(Mahà-parinibbàna Sutta) (a)

Tập II (Kinh số 17-34)
17 Kinh Đại Thiện Kiến Vương
(Mahà-Sudassana Sutta)
18 Kinh Xà Ni Sa
(Janavasabha Sutta)
19 Kinh Đại Điền Tôn
(Mahà-Govinda Sutta)
20 KInh Đại Hội
(Mahà-Samaya Sutta)(a)
21 Kinh Đế Thích Sở Vấn
(Sakka-panha Sutta)(a)
22 Kinh Đại Niệm Xứ
(Mahà-Satipatthàna Sutta)(a)
23 Kinh Tệ Túc
(Pàyàsi Sutta)
24 Kinh Ba Lê
(Pàtika Sutta)
25 Kinh Ưu Đàm Ba La Sư Tử Hống
(Udumbarika-Sìhanàdà Sutta)
26 Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống
(Cakkavatti-Sìhanàda Sutta)
27 Kinh Khởi Thế Nhân Bổn
(Agganana Sutta)
28 Kinh Tự Hoan Hỷ
(Sampasàdaniya Sutta)
29 Kinh Thanh Tịnh
(Pàsàdika Sutta)
30 Kinh Tướng
(Lakkhana Sutta)
31 Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt
(Singàlovàda Sutta) (a)
32 Kinh A Sá Nang Chi
(Atànàtiya Sutta)
33 Kinh Phúng Tụng
(Sangiti Sutta)
34 Kinh Thập Thượng
(Dasuttara Sutta)

[các bài kinh với ký hiệu (a) là các bài có kèm thêm bản dịch Anh ngữ]

Phụ lục:

* Lời Giới Thiệu, HT. Thích Đức Nhuận
* Bảng Đối Chiếu Trường Bộ (Nikaya) và Trường A Hàm (Agama)
* So Sánh Kinh Trung A Hàm Chữ Hán và Kinh Trung Bộ Chữ Pàli

Chân thành cám ơn Cư sĩ Tiến Sĩ Bình Anson đã gửi tặng Thư Viện Hoa Sen ấn bản điện tử Revised 09-02-2003 (Tâm Diệu)Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,194,448