Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình: Lễ Cung Tống Kim Quan Hỏa Táng

30/10/201706:47(Xem: 3316)
Hình: Lễ Cung Tống Kim Quan Hỏa Táng

HÌNH ẢNH TANG LỄ

HT THÍCH ĐỨC NIỆM (NGUYÊN SỸ)
LỄ TRUY ĐIỆU, CUNG TỐNG KIM QUAN 

Chiều ngày 27 tháng 10 năm 2017, có hơn 200 chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm về tại Oak Hill, San Jose, California để chứng minh, hộ niệm tiễn đưa Cố Giác Linh Hoà Thượng Thích Đức Niệm về Thế giới của chư Phật. 

Trong hàng giáo phẩm chứng minh gồm có: Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thắng Hoan, Hoà Thượng Thích Chánh Lạc, HT Thích Tịnh Từ, HT Thích Tịnh Diệu, HT Thích Minh Đạt, HT Thích Trí Tuệ, HT Thích Chơn Trí, HT Thích Chơn Minh, HT Thích Hạnh Đạt, HT Thích Tâm Vân, HT Thích Tâm Thanh, HT Thích Bổn Đạt, HT Thích Viên Lý, HT Thích Chơn Lễ, HT Thích Thông Đạt, HT Thích Viên Lý, HT Thích Nhựt Quang, HT Thích Tâm Thành, HT Thích Quảng Mẫn, HT Thích Giác Như... cùng chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, ĐĐ Tăng hơn 100 vị. Về phía chư Ni có Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Thích Nữ Nguyên Thiện, Thích nữ Đồng Kính, Thích Nữ Thiền Quang, Thích Nữ Tuệ Từ, Thích Nữ Như Tâm, Thích Nữ Hạnh Tánh...cùng quý Sư Bà, Ni Sư, Sư Cô hơn 150 vị đến từ khắp nơi. 

Buổi lễ Truy Điệu, Cung Tống Kim Quan, thỉnh Giác Linh Trà Tỳ diễn ra trang nghiêm và trọng thể dưới sự điều hợp của TT Thích Thiện Long. Đầu tiên là Cung Tuyên Tiểu Sử Cố Hoà Thượng Thích Đức Niệm do Hoà Thượng Thích Bổn Đạt tuyên đọc. Phần Đạo Từ của Hoà Thượng Thích Trí Tuệ. Cuối cùng là Lời Cảm Tạ của Ban Tổ Chức và Tông Môn Pháp Phái. Phần Nghi Lễ có Đại Lão Hoà Thượng Thích Thắng Hoan cung tuyên pháp ngữ và Phất trần. 

Tiếng niệm Phật tiếp dẫn trầm hùng của  hơn 600 Tăng Ni và Phật tử vang cả Nghĩa Trang Oak Hill, San Jose. Cố Hoà Thượng Thích Đức Niệm ra đi về Cố Quận nhưng đã để lại bao nhiêu tiếc thương cho hàng Tăng Ni và Phật tử khắp nơi trên thế giới. 

Tin và ảnh: Chúc Tiến (San Jose, California, USA)

 


Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (1)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (2)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (3)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (4)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (5)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (6)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (7)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (8)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (9)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (10)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (11)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (12)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (13)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (14)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (15)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (16)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (17)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (18)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (19)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (20)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (21)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (22)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (23)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (24)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (25)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (26)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (27)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (28)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (29)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (30)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (31)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (32)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (33)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (34)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (35)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (36)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (37)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (38)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (39)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (40)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (41)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (42)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (43)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (44)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (45)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (46)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (47)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (48)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (49)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (50)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (51)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (52)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (53)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (54)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (55)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (56)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (57)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (58)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (59)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (60)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (61)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (62)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (63)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (64)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (65)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (66)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (67)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (68)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (69)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (70)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (71)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (72)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (73)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (74)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (75)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (76)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (77)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (78)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (79)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (80)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (81)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (82)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (83)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (84)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (85)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (86)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (87)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (88)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (89)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (90)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (91)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (92)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (93)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (94)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (95)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (96)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (97)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (98)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (99)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (100)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (101)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (102)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (103)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (104)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (105)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (106)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (107)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (108)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (109)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (110)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (111)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (112)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (113)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (114)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (115)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (116)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (117)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (118)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (119)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (120)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (121)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (122)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (123)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (124)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (125)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (126)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (127)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (128)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (129)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (130)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (131)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (132)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (133)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (134)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (135)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (136)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (137)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (138)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (139)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (140)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (141)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (142)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (143)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (144)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (145)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (146)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (147)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (148)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (149)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (150)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (151)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (152)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (153)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (154)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (155)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (156)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (157)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (158)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (159)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (160)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (161)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (162)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (163)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (164)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (165)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (166)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (167)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (168)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (169)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (170)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (171)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (172)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (173)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (174)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (175)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (177)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (178)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (179)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (180)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (181)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (182)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (183)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17/01/201715:13(Xem: 5370)
Hoa Kỳ thành kính cáo bạch: Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện, thế danh Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh năm Đinh Hợi, 1947, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Trú Trì Chùa Xá Lợi, Thành Phố Rosemead, California, đã viên tịch vào lúc 5 giờ chiều ngày 15 tháng 1 năm 2017, nhằm ngày 18 tháng Chạp năm Bính Thân tại Bệnh Viện Beverly Hospital, Thành Phố Montebello, Miền Nam California, Hoa Kỳ, thế thọ 70, lạp thọ 48. - Lễ Nhập Kim Quan sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng, Chủ Nhật, ngày 22 tháng 01 năm 2017 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Bính Thân); - Lễ Trà Tỳ được cử hành vào lúc 3 giờ chiều Thứ Hai, ngày 23 tháng 01 năm 2017 (nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Bính Thân), tại Peek Feneral Home, Westminster, California. Ngưỡng mong chư tôn Thiền Đức trong mười phương nhất tâm hộ niệm cho Giác Linh Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện Cao Đăng Phật Quốc. Thành tâm khuyến thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni, quý Cư Sĩ, các Chùa, Tự Viện, Niệm Phật Đường là thành viên của GHPGVNTNHK
07/04/201907:42(Xem: 2827)
Thượng Toạ Thích Hải Tịnh, pháp danh : Quảng Thiện Phú, Thế danh Hồ Quý Souvannasoth Bounkent. Nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ 45. Sanh : ngày 15 tháng 04 năm 1951 - Tân Mão. Trụ thế : 69 năm và 30 Hạ Lạp.
01/05/202008:25(Xem: 1558)
Cáo Phó Tang Lễ Thượng Tọa Thích Kiến Như vừa viên tịch tại Hoa Kỳ
15/12/201711:43(Xem: 5081)
Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiết báo tin: Hòa thượng Thích Ngộ Trí. Chứng minh BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa. Trụ trì chùa Trường Thọ. Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 14 giờ ngày 12/12/2017 (25/10 Đinh Dậu) tại chùa Trường Thọ, tổ dân phố 10, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Trụ thế: 75 năm, Hạ lạp: 47 năm.
08/09/201507:50(Xem: 27859)
Sister Chan Khong, Thich Nhat Hanh’s closest collaborator, told Lion’s Roar this morning that the 88-year-old Vietnamese Zen master is in hospital. Given his age, many of Thich Nhat Hanh’s friends and followers are concerned for his wellbeing, though details about his condition have yet to be shared.
01/02/201512:56(Xem: 5860)
Chân dung Chư Tôn Đức Giác Linh thờ tại Tu Viện Quảng Đức
02/09/201408:51(Xem: 5490)
“Đầu lông trùm cả càn khôn thảy Hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong” Thiền sư Khánh Hỷ (1067–1142) thuộc dòng thứ 14, thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Nguyễn, quê ở Cổ Giao, huyện Long Biên, thuộc dòng tịnh hạnh, từng được vua Lý Thần Tông phong chức Tăng Thống. Sách Thiền Uyển Tập Anh (Anh Tú Vườn Thiền) ghi lại cuộc đối thoại giữa ngài với Thiền Sư Bản Tịch ở chùa Chúc Thánh, nhân dịp ngài cùng với thiền sư đến nhà đàn việt để thọ trai, trên đường đi sư hỏi: Thế nào là ý chỉ của Tổ Sư? Sao thầy lại nghe theo nhân gian làm những chuyện đồng cốt mê hoặc? Bản Tịch đáp: Lời nói ấy đâu phải là không do đồng cốt giáng thần? Sư thưa: Chẳng phải là Hòa Thượng đùa bỡn con hay sao? Bản Tịch đáp: Ta chẳng hề đùa bỡn tí nào! Sư không nắm được ý chỉ của thầy bèn cáo biệt ra đi.
26/04/201920:47(Xem: 1619)
Chánh Trí Mai Thọ Truyền - một nhà Nho uyên bác, kiến thức tinh thông, quán triệt tư tưởng cả Nho - Lão - Phật. Ông xuất thân trên xứ dừa Đồng Khởi, nơi phát khởi bao tấm lòng yêu nước hy sinh của nhiều thế hệ. Là một nhân sĩ trí thức, có học vị cao, chức vụ lớn trong xã hội, nhưng Ông luôn nhân hậu với mọi người, chính trực trong công việc, từ hòa trong giao tiếp, đời sống thanh khiết, giản dị, luôn khắc kỹ bản thân. Khi bước vào đạo, Ông thọ Tam quy ngũ giới và được đặt pháp danh “Chánh Trí” từ Hòa thượng Thích Hành Trụ - một danh tăng kiệt xuất trong chốn tòng lâm phạm vũ của Phật giáo Việt Nam.
09/08/201102:09(Xem: 1411)
'Vậy là đã 700 năm, 7 thế kỷ trôi qua từ khi Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông viên tịch, thể nhập vào niết bàn an nhiên tự tại. Cả dân tộc Việt Nam đều được biết đến Ngài là một bậc quân vương anh minh của đất nước Đại Việt, mà cũng là một vị Sơ Tổ của dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Nói đúng hơn, Ngài là một vị “Vua Phật” của Việt Nam.
13/08/201316:10(Xem: 6361)
Hôm ấy, một buổi sáng đẹp trời, khoảng 8 giờ, tôi đang ngồi học tại bàn riêng của mình thì thấy thầy Trừng San vén màn bước vào, tôi liền đứng dậy định chấp tay chào Thầy thì Thầy đưa tay ấn nhẹ vai tôi ra hiệu tôi ngồi xuống.