Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình: Lễ Cung Tống Kim Quan Hỏa Táng

30/10/201706:47(Xem: 4323)
Hình: Lễ Cung Tống Kim Quan Hỏa Táng

HÌNH ẢNH TANG LỄ

HT THÍCH ĐỨC NIỆM (NGUYÊN SỸ)
LỄ TRUY ĐIỆU, CUNG TỐNG KIM QUAN 

Chiều ngày 27 tháng 10 năm 2017, có hơn 200 chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm về tại Oak Hill, San Jose, California để chứng minh, hộ niệm tiễn đưa Cố Giác Linh Hoà Thượng Thích Đức Niệm về Thế giới của chư Phật. 

Trong hàng giáo phẩm chứng minh gồm có: Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thắng Hoan, Hoà Thượng Thích Chánh Lạc, HT Thích Tịnh Từ, HT Thích Tịnh Diệu, HT Thích Minh Đạt, HT Thích Trí Tuệ, HT Thích Chơn Trí, HT Thích Chơn Minh, HT Thích Hạnh Đạt, HT Thích Tâm Vân, HT Thích Tâm Thanh, HT Thích Bổn Đạt, HT Thích Viên Lý, HT Thích Chơn Lễ, HT Thích Thông Đạt, HT Thích Viên Lý, HT Thích Nhựt Quang, HT Thích Tâm Thành, HT Thích Quảng Mẫn, HT Thích Giác Như... cùng chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, ĐĐ Tăng hơn 100 vị. Về phía chư Ni có Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Thích Nữ Nguyên Thiện, Thích nữ Đồng Kính, Thích Nữ Thiền Quang, Thích Nữ Tuệ Từ, Thích Nữ Như Tâm, Thích Nữ Hạnh Tánh...cùng quý Sư Bà, Ni Sư, Sư Cô hơn 150 vị đến từ khắp nơi. 

Buổi lễ Truy Điệu, Cung Tống Kim Quan, thỉnh Giác Linh Trà Tỳ diễn ra trang nghiêm và trọng thể dưới sự điều hợp của TT Thích Thiện Long. Đầu tiên là Cung Tuyên Tiểu Sử Cố Hoà Thượng Thích Đức Niệm do Hoà Thượng Thích Bổn Đạt tuyên đọc. Phần Đạo Từ của Hoà Thượng Thích Trí Tuệ. Cuối cùng là Lời Cảm Tạ của Ban Tổ Chức và Tông Môn Pháp Phái. Phần Nghi Lễ có Đại Lão Hoà Thượng Thích Thắng Hoan cung tuyên pháp ngữ và Phất trần. 

Tiếng niệm Phật tiếp dẫn trầm hùng của  hơn 600 Tăng Ni và Phật tử vang cả Nghĩa Trang Oak Hill, San Jose. Cố Hoà Thượng Thích Đức Niệm ra đi về Cố Quận nhưng đã để lại bao nhiêu tiếc thương cho hàng Tăng Ni và Phật tử khắp nơi trên thế giới. 

Tin và ảnh: Chúc Tiến (San Jose, California, USA)

 


Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (1)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (2)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (3)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (4)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (5)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (6)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (7)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (8)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (9)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (10)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (11)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (12)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (13)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (14)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (15)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (16)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (17)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (18)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (19)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (20)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (21)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (22)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (23)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (24)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (25)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (26)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (27)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (28)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (29)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (30)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (31)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (32)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (33)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (34)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (35)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (36)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (37)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (38)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (39)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (40)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (41)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (42)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (43)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (44)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (45)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (46)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (47)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (48)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (49)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (50)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (51)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (52)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (53)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (54)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (55)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (56)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (57)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (58)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (59)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (60)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (61)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (62)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (63)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (64)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (65)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (66)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (67)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (68)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (69)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (70)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (71)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (72)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (73)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (74)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (75)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (76)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (77)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (78)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (79)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (80)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (81)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (82)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (83)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (84)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (85)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (86)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (87)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (88)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (89)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (90)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (91)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (92)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (93)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (94)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (95)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (96)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (97)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (98)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (99)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (100)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (101)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (102)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (103)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (104)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (105)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (106)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (107)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (108)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (109)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (110)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (111)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (112)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (113)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (114)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (115)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (116)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (117)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (118)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (119)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (120)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (121)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (122)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (123)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (124)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (125)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (126)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (127)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (128)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (129)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (130)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (131)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (132)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (133)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (134)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (135)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (136)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (137)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (138)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (139)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (140)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (141)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (142)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (143)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (144)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (145)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (146)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (147)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (148)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (149)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (150)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (151)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (152)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (153)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (154)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (155)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (156)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (157)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (158)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (159)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (160)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (161)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (162)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (163)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (164)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (165)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (166)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (167)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (168)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (169)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (170)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (171)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (172)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (173)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (174)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (175)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (177)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (178)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (179)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (180)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (181)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (182)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (183)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202004:19(Xem: 5593)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 5672)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
25/05/202120:35(Xem: 2463)
Đã nhiều năm rồi, Phật Tử Việt Nam cử hành đại lễ trong niềm hân hoan tự hào về một ngày lễ Vesak trọng đại được xưng danh một cách trang trọng là "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc." Phật giáo là một trong bốn tôn giáo lớn của nhân loại. Con số Phật Tử dù vậy cũng chỉ khoảng 400-600 triệu. Với con số khiêm nhường đó, tiếng nói của Phật giáo không có ảnh hưởng gì đáng kể trong các quyết định của Liên Hiệp Quốc về vận mạng của các dân tộc trên thế giới. Phật Tử Việt Nam chính thức đón nhận "Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc" từ năm 2008. Từ đó đến nay, những phát biểu bởi các đại biểu từ nhiều nước tán dương Đức Phật quả là quá nhiều, nhưng chưa có bất cứ đóng góp thiết thực đáng kể nào cho khát vọng hòa bình của nhiều dân tộc bị áp bức, bóc lột bởi chính quyền của nước mình; bị đe dọa bởi tham vọng bá quyền của nước lớn.
01/01/202109:18(Xem: 92257)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
11/08/202108:33(Xem: 1281)
Toàn tập Kinh Tạng Nikaya cho Iphone & Ipad (cảm ơn TT Tâm Hải đã gởi tặng, mời đại chúng vào download để đọc kinh Tạng)
22/06/202117:02(Xem: 1523)
Lời thưa của người kết tậpNhững khi nhắc chuyện Chùa xưa, Mẹ thường kể “… Sau ngày Ông Ngoại bị liệt, Ôn Đỗng Minh hay thăm hỏi, và dặn các học trò thường xuyên lui tới săn sóc…” Tôi biết vỏn vẹn chỉ chừng ấy về Ôn, vậy đã là quá nhiều! Tập san Hoa Đàm số 12 này được kết tập và phát hành nhân ngày Kỵ, phần lớn nội dung bài vở, hình ảnh đã có trong tập Kỷ yếu Tưởng Niệm Ôn (viên tịch ngày 17.06.2005 | 11.05 năm Ất Dậu) do hàng Đệ tử của Ôn thực hiện trước đây, và một ít từ trang nhà Quảng Đức (https://quangduc.com/) của Thầy Nguyên Tạng biên tập, cũng như Pháp Tạng (http://phaptangpgvn.net/vie/) do Thầy Tâm Nhãn phụ trách.
28/06/202018:15(Xem: 4195)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
11/01/201913:22(Xem: 5257)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 10170)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 6654)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.