Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình: Lễ Cung Tống Kim Quan Hỏa Táng

30/10/201706:47(Xem: 3317)
Hình: Lễ Cung Tống Kim Quan Hỏa Táng

HÌNH ẢNH TANG LỄ

HT THÍCH ĐỨC NIỆM (NGUYÊN SỸ)
LỄ TRUY ĐIỆU, CUNG TỐNG KIM QUAN 

Chiều ngày 27 tháng 10 năm 2017, có hơn 200 chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm về tại Oak Hill, San Jose, California để chứng minh, hộ niệm tiễn đưa Cố Giác Linh Hoà Thượng Thích Đức Niệm về Thế giới của chư Phật. 

Trong hàng giáo phẩm chứng minh gồm có: Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thắng Hoan, Hoà Thượng Thích Chánh Lạc, HT Thích Tịnh Từ, HT Thích Tịnh Diệu, HT Thích Minh Đạt, HT Thích Trí Tuệ, HT Thích Chơn Trí, HT Thích Chơn Minh, HT Thích Hạnh Đạt, HT Thích Tâm Vân, HT Thích Tâm Thanh, HT Thích Bổn Đạt, HT Thích Viên Lý, HT Thích Chơn Lễ, HT Thích Thông Đạt, HT Thích Viên Lý, HT Thích Nhựt Quang, HT Thích Tâm Thành, HT Thích Quảng Mẫn, HT Thích Giác Như... cùng chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, ĐĐ Tăng hơn 100 vị. Về phía chư Ni có Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Thích Nữ Nguyên Thiện, Thích nữ Đồng Kính, Thích Nữ Thiền Quang, Thích Nữ Tuệ Từ, Thích Nữ Như Tâm, Thích Nữ Hạnh Tánh...cùng quý Sư Bà, Ni Sư, Sư Cô hơn 150 vị đến từ khắp nơi. 

Buổi lễ Truy Điệu, Cung Tống Kim Quan, thỉnh Giác Linh Trà Tỳ diễn ra trang nghiêm và trọng thể dưới sự điều hợp của TT Thích Thiện Long. Đầu tiên là Cung Tuyên Tiểu Sử Cố Hoà Thượng Thích Đức Niệm do Hoà Thượng Thích Bổn Đạt tuyên đọc. Phần Đạo Từ của Hoà Thượng Thích Trí Tuệ. Cuối cùng là Lời Cảm Tạ của Ban Tổ Chức và Tông Môn Pháp Phái. Phần Nghi Lễ có Đại Lão Hoà Thượng Thích Thắng Hoan cung tuyên pháp ngữ và Phất trần. 

Tiếng niệm Phật tiếp dẫn trầm hùng của  hơn 600 Tăng Ni và Phật tử vang cả Nghĩa Trang Oak Hill, San Jose. Cố Hoà Thượng Thích Đức Niệm ra đi về Cố Quận nhưng đã để lại bao nhiêu tiếc thương cho hàng Tăng Ni và Phật tử khắp nơi trên thế giới. 

Tin và ảnh: Chúc Tiến (San Jose, California, USA)

 


Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (1)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (2)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (3)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (4)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (5)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (6)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (7)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (8)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (9)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (10)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (11)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (12)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (13)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (14)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (15)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (16)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (17)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (18)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (19)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (20)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (21)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (22)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (23)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (24)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (25)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (26)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (27)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (28)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (29)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (30)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (31)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (32)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (33)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (34)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (35)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (36)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (37)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (38)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (39)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (40)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (41)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (42)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (43)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (44)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (45)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (46)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (47)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (48)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (49)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (50)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (51)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (52)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (53)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (54)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (55)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (56)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (57)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (58)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (59)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (60)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (61)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (62)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (63)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (64)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (65)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (66)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (67)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (68)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (69)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (70)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (71)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (72)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (73)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (74)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (75)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (76)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (77)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (78)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (79)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (80)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (81)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (82)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (83)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (84)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (85)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (86)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (87)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (88)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (89)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (90)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (91)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (92)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (93)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (94)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (95)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (96)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (97)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (98)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (99)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (100)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (101)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (102)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (103)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (104)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (105)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (106)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (107)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (108)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (109)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (110)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (111)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (112)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (113)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (114)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (115)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (116)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (117)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (118)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (119)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (120)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (121)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (122)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (123)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (124)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (125)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (126)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (127)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (128)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (129)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (130)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (131)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (132)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (133)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (134)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (135)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (136)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (137)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (138)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (139)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (140)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (141)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (142)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (143)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (144)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (145)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (146)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (147)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (148)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (149)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (150)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (151)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (152)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (153)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (154)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (155)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (156)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (157)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (158)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (159)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (160)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (161)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (162)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (163)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (164)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (165)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (166)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (167)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (168)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (169)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (170)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (171)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (172)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (173)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (174)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (175)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (177)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (178)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (179)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (180)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (181)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (182)Le cung tong kim quan hoa tang-HT Duc Niem (183)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/03/201906:59(Xem: 1497)
Bài Minh Nói Về Hạnh Nguyện Của Thiền Sư Mật Khế
22/10/201517:00(Xem: 6132)
Từ Việt Nam bay sang Đức và tôi có 1 tuần trọn vẹn với Hội Sách lớn nhất thế giới Frankfurt Book Fair. Hết chương trình về 7 thị trường sách lớn nhất thế giới, thì làm diễn giả của Hội nghị giám đốc bản quyền với sự tham gia của mấy trăm lãnh đạo các nhà xuất bản trên thế giới và rồi mỗi ngày biết bao cuộc gặp gỡ và giao lưu để mà ngày nào cũng ra khỏi nhà khi trời chưa sáng và về nhà khi thành phố đã lên đèn. Định bụng viết mấy bài về Hội sách lớn này mà đâu có kịp.
12/09/201310:07(Xem: 3470)
Tôi mới nhận được một tin đáng lưu tâm. Đó là Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon(Phan Cơ Văn) là người gốc Việt Nam có dòng dõi với Phan Huy Chú. Trước đây tôi có đọc bộ sách lịch sử về VN của Bác Sĩ Trân Đại Sĩ ở Pháp viết về dòng dõi của Hoàng Tử Lý Long Tường vào giữa thế kỷ thứ 13 tại Bắc Hàn (rất hay), sau đó được biết Ông Lý Thừa Vãng Tổng Thống Nam Hàn cũng có nguồn gốc từ nhà Lý của VN và Tổng Thống Đài Laon Lý Kính Huy cũng dòng dõi nhà Lý nầy. Nay được biết thêm Ông Ban Ki Moon của Nam Hàn cũng gốc gác từ VN. Như vậy cũng là một niềm vui, nhưng xin kiểm điểm lại việc nầy. Ở Đức, tôi có thể liên lạc với Dr. Phan Huy Oánh là người nhà với Ông Phan Huy Qúat để dò hỏi thêm việc nầy. Đây là những chứng nhân của lịch sử cần nên quan tâm.
10/08/201101:12(Xem: 1963)
Xuyên suốt lịch sử dân tộc, đã có biết bao nhiêu nhân vật với tư cách là người đứng đầu đất nước đã có những kỳ tích lẫm liệt đối với đất nước. Có nhân vật nổi bật lên trong sự nghiệp giữ nước, có nhân vật nổi lên trong sự nghiệp dựng nước, lại có nhân vật nổi lên trong sự nghiệp mở nước, hoặc có một số nhân vật có cả hai hoặc ba lãnh vực đó.
15/10/201318:40(Xem: 13894)
(Báo Viên Giác, Số 197, tháng 10-2013, Số Đặc Biệt tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm (1940-2013)
05/09/201404:44(Xem: 8696)
Còn đây của báu trong nhà Không là ngọc bảo, không là hoàng kim Bình thường chiếc áo tràng lam Mà sao quý vượt muôn ngàn ngọc châu! Những năm cầu thực dãi dầu Sớm mai tụng niệm, đêm thâu mật trì Dòng đời mãi cuốn con đi Về nương chốn tịnh có Thầy, có Ôn… Kinh truyền ban phát khuyên lơn
05/02/202015:57(Xem: 2540)
Tôi cố tìm một tựa đề cho đúng với ý nghĩa bài viết này để tán dương hai sự kiện trùng hợp trong một ngày thật trọng đại này ( ngày 16 âm lịch tháng giêng năm Canh Tý nhằm ngày 10 /02/2020 ) thế nhưng cuối cùng chỉ đành hạ bút với 4 chữ "BẤT KHẢ TƯ NGHÌ" như các bạn đã thấy ....Và các bạn có biết hai sự kiện trọng đại gì là gì không ...kính xin được tỏ bày niềm hân hoan nhất để tiết lộ cho các bạn được rõ : Do một nhân duyên được gia nhập vào group Viber " Đại gia đình Quảng Đức " mà tôi đã đọc được Thông báo về Lễ Mừng khánh Tuế Đại thọ Đức Trưởng lão Tăng Giáo Trưởng HT.Thích Huyền Tôn, trụ trì Lăng Nghiêm Bảo Vương Tự tại Melbourne và được biết Ngài đã trụ thế 93 năm, 86 đạo lạp và 72 hạ lạp .....và hiện còn rất sáng suốt so với những người cùng tuổi ngoài đời và trong Đạo.
04/04/201101:28(Xem: 2494)
BBC Giới thiệu Đôi nét về Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thích Thích Nhất Hạnh là một thiền sư nổi danh trên thế giới, là một văn nhân, một thi nhân, một học giả, mà cũng là một người đấu tranh cho hòa bình. Bên cạnh đức Đạt Lai Lạt Ma thì Thầy là bậc đạo sư nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay. Ngoài ra Thầy còn là tác giả của trên một trăm cuốn sách, trong đó gồm có những "xếp hạng bán chạy nhất“ (bestsellers) như những cuốn Hòa Bình Từng Bước Chân (Peace is Every Step), Phép lạ của sự Tỉnh thức (The Miracle of Mindulness), Chúa nghìn đời, Bụt nghìn đời (Living Buddha Living Christ) và Giận (Anger)
13/06/201106:43(Xem: 8293)
Ôi, trong giáo pháp Phật đà của ta, việc trọng đại nhất là gì ? Con người sinh ra không từ cửa tử mà đến, chết không vào cửa tử mà đi. Thế nên người nằm non ở tổ, bỏ ngủ quên ăn, chẳng tiếc thân mạng, đều vì việc lớn sinh tử. Ở thời giáo suy pháp mạt này mà có người vì việc lớn sinh tử như Hòa thượng Liễu Quán, thật là hy hữu.