Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Điện Thư Phân Ưu

09/06/201615:16(Xem: 4199)
Điện Thư Phân Ưu

Dien Thu Phan Uu_cua Giao Hoi Uc Chau

     Letterhead_Giao Hoi Uc Chau 2015

   Số: 18-05/HĐĐH/ĐTPƯ         PHẬT LỊCH 2560, Úc Châu ngày 09 tháng 6 năm 2016

 

ĐIỆN THƯ  PHÂN ƯU

 

- Kính gởi Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết, Chánh Thủ Quỹ Giáo Hội

  Trụ Trì Chùa Diệu Âm, Thành phố Melbourne, Tiểu bang Victoria

- Đồng kính gởi Tang Gia Hiếu Quyến.

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan mới nhận được Cáo Phó: Thân Mẫu của Ni Sư là Sa Di Ni Bồ Tát Giới THÍCH NỮ DIỆU NIỆM, thế danh Nguyễn Thị Nổi, sinh ngày 06-01-1925 tại Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam, vừa quy tịch lúc 6 giờ sáng ngày Mùng 5 tháng 5 năm Bính Thân, nhằm Thứ Năm ngày 09-6-2016, tại Thành phố Melbourne, Tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi, thượng thọ 92 tuổi. Lễ Nhập Liệm Thọ Tang lúc 11am Thứ Bảy 11-6 ; Lễ Cầu Siêu & Phúng viếng: 8am-10pm Chủ Nhật 12-6 ; Lễ Động Quan lúc 01pm Thứ Hai 13-6-2016 và Hỏa Táng tại Nghĩa trang Fawkner. Tang Lễ đều được thực hiện tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức.

 

Sinh tử vô thường, sắc không vô trụ, ba đường sáu nẻo như mộng huyễn bào ảnh, kiếp sống trần gian tựa quán trọ phiêu du, nhưng công đức sinh thành, ân nghĩa cưu mang, thờ kính tri niệm luôn mênh mang sâu nặng muôn đời. Chính vì thế, Đức Từ Phụ Bổn Sư đã ân cần chỉ dạy tường tận qua Kinh Vu Lan, Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân và khoa nghi Vu Lan Thắng Hội mà người con Đức Phật và tử tử tôn tôn phụng hiếu chí thành, đền đáp thâm ân trong muôn một; và cũng chính vì thế mà hàng Thánh Tăng Thức Giả mới phát đại nguyện đăng trình cứu độ quần sanh.

 

Sa Di Ni Bo Tat Gioi Thich Nu Dieu Niem

Sự ra đi của Lão Sa Di Ni Bồ Tát Giới là mất mát lớn lao của Ni Sư và toàn thể Tang Gia Hiếu Quyến. Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Giáo Hội xin chia sẻ với Ni Sư cùng Tang Gia Hiếu Quyến Nam Nữ Nội Ngoại, và kính viếng một Vòng Hoa Phân Ưu trong Tang Lễ Lão Sa Di Ni.

 

Các Chùa Viện thuộc Giáo Hội tùy nghi thời lễ phục nguyện kỳ siêu. Nhất tâm cầu nguyện Chơn linh Lão Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Diệu Niệm xả báo Ta Bà, trực vãng Tây Phương, Liên Hoa ngự phẩm.

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

    Đồng Thành Kính Phân Ưu:

Chư Tôn Đức Hội Đồng Điều Hành & Toàn thể Tăng Ni trong Giáo Hội


letterheadqd
Điện Thư Phân Ưu
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Tu Viện Quảng Đức Vừa nhận được tin buồn Thân Mẫu của

Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
(Chánh Thủ Quỹ của Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL),:

Sa Di Ni Bo Tat Gioi Thich Nu Dieu Niem


Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Niệm

Thế danh: Trần Thị Nổi
Sanh ngày 06-01-1925 (Ất Sửu) tại Quảng Ngãi

Vãng sanh lúc 6am ngày thứ năm, mùng 5 tháng 5 năm Bính Thân
(nhằm ngày 9-6-2016) tại Melbourne, Úc Châu
Thọ thế: 92 tuổi

Thay mặt Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu
Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc.
 Thành kính nguyện cầu
Chơn Linh Sa Di Ni Bồ Tát Giới TN Diệu Niệm

 Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Nay Thành kính Phân Ưu
Thượng Tọa Thích Tâm Phương

Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ
Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo
Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng
Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức
Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương
Ban Quảng Đức Đạo Ca


hoasen3ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU CỦA

CHÙA GIÁC NHIÊN TÂN TÂY LAN


ĐƯỢC TIN THÂN MẪU CỦA NI SƯ THÍCH NỮ NHƯ TUYẾT:
LÀ SA DI NI BỒ TÁT GIỚI THÍCH NỮ DIỆU NIỆM
THẾ DANH NGUYỄN THỊ NỖI
ĐÃ MÃN PHẦN TẠI THÀNH PHỐ MELBOURNE ,ÚC ĐẠI LỢI.
THAY MẶT TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ CHÙA GIÁC NHIÊN ,
TẠI THÀNH PHỐ AUCKLAND- TÂN TAY LAN,
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN ĐẾN NI SƯ VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN.
NGUYỆN CẦU CHƠN LINH SA DI BỒ TÁT CAO ĐĂNG PHÂT QUỐC.

KÍNH THƯ,
HOÀ THƯỢNG THÍCH TRƯỜNG SANH.

hoa_sen (11)
letterhead_chuaphapquang

PHẬT LỊCH 2560, Brisbane ngày 10 tháng 6 năm 2016

 

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Thân Mẫu của NS Thích Nữ Như Tuyết quy tịch.

 

Kính gởi:

Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết cùng Tang Gia Hiếu Quyến.

 

Qua Cáo Phó biết được tin Thân Mẫu của Ni Sư là Cụ Bà Nguyễn Thị Nổi - Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Diệu Niệm - đã từ giã cõi Ta Bà để theo Phật, thọ thế 92 tuổi.

 

Một kiếp luân hồi thượng thọ hơn 90 trong trần gian mấy ai có được? Khi tuổi hạc đã cao, lại thế phát xuất gia nương nhờ cửa Phật trên dưới 10 năm, để tịnh niệm ba nghiệp, chuẩn bị hành trang lên đường, thật an lành thay và diễm hạnh thay.

 

Cụ Bà đã an nhiên từ tạ ra đi, nhưng tình thâm Mẫu Tử công đức sinh thành, tình ruột thịt Bà Nội Bà Ngoại Bà Cố nghĩa ân sâu nặng, là sự mất mát to lớn nhất đối với con hiền cháu thảo và nỗi niềm thương nhớ sẽ không thuở nào nguôi.

 

Chúng tôi xin chia sẻ với Ni Sư và Tang Gia Hiếu Quyến trước. Riêng bản thân sẽ đến 2 ngày cuối, để cùng với Chư Tôn Đức góp phần cầu nguyện và tiễn đưa Linh Cửu Chơn Linh trong Lễ Hỏa Táng sau cùng.

 

 

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Trụ trì Chùa Pháp Quang

Tỳ Kheo Thích Nhật Tân hoa_sen (11)

Giáo Hội Phật Giáo Khất Sĩ Úc Châu

Tổ đình Thiền Viện Minh Quang, Sydney

 

ĐIÊN THƯ PHÂN ƯU

Nam Mô Tiếp dẫn Đạo sư  A Di Đà Phật

Kính thưa Ni Sư Tn Như Tuyết và gia quyến.

Chúng tôi nhận được tin buồn của cụ bà mẫu thân của Ni sư vừa vãng sanh vào ngày mùng 5 tháng 5 Bính thân qua trang nhà Quảng Đức và Điện thư Phân ưu của Giáo Hội, Chúng tôi bận Phật sự ở Tây úc nên hay tin trễ nên có đôi dòng gởi chia buồn sự mất mát lớn lao của Ni sư và gia quyến. Dẫu biết cụ bà đã thượng thọ đến lúc phải đi xa nhưng đối với những người thân yêu như con cháu đều là những nỗi đau không gì bù đắp được, thay mặt Tăng ni và phật tử Tổ đình Minh Quang và Phật giáo Khất sĩ Úc châu. Chúng tôi xin chân thành chia xẽ nỗi mất mát lớn lao nầy .

Kính nguyện Giác Linh cụ bà:

Thế Danh: TRẦN THỊ NỔI

Sa Di Ni Thích nữ Diệu Niệm

Hưởng thọ 92 tuổi, vãng sanh ngày mùng 5/5 Bính Thân.

Cầu Giác Linh Cụ nhẹ nhàng và đức A Di Đà tiếp dẫn Tây Phương.

Nam mô A Di Đà Phật

 

Tm Tăng Ni và Phật tử PGKS Úc châu

Tăng trưởng TK Thích Minh Hiếu

Thiền Viện Minh Quang Tây Úc ngày 10/06/16 Perth,WAhoa_sen (4)Letter-Head-chua-a-di-da

Điện Thư Phân Ưu
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Chùa A Di Đà Vừa nhận được tin buồn Thân Mẫu của

Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết 
(Chánh Thủ Quỹ của Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL), là:

Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Niệm
Thế danh: Trần Thị Nổi
Sanh ngày 06-01-1925 (Ất Sửu) tại Quảng Ngãi

Vãng sanh lúc 6am ngày thứ năm, mùng 5 tháng 5 năm Bính Thân 
(nhằm ngày 9-6-2016) tại Melbourne, Úc Châu

Thọ thế: 92 tuổi

Thay mặt Chùa A Di Đà, xin chân thành phân ưu
Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết 
cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc.
 Thành kính nguyện cầu
Chơn Linh Sa Di Ni Bồ Tát Giới TN Diệu Niệm
Trực Vãng Tây Phương Tịnh Cảnh
Thành kính Phân ưu: Tỳ kheo Thích Nguyên Trực


hoasen1
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN
                  The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia – New Zealand
CHÙA GIÁC HOÀNG
124 Lightwood Road, Noble Park, VIC 3174 - Australia. Tel: (03) 8502 8706 - 0432 655 852

 

 

Chùa Giác Hoàng , ngày 9 tháng 6 năm 2016.

 


NAM MÔ TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU
 

Kính gởi Ni Sư THÍCH NỮ NHƯ TUYẾT

 

Kính thưa Ni Sư;

Sáng nay, Chúng tôi nhận được tin buồn từ Thượng Tọa Nguyên Tạng báo tin thân mẫu của Ni Sư là : Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Diệu Niệm, Thế Danh Nguyễn Thị Nổi, đã từ giả cuộc đời giả tạm này trở về với cảnh giới Thường Trụ của Chư Phật vào lúc 6 giờ sáng ngày 5 tháng 5 năm Bính Thân, hưởng thọ 92 tuổi.     

 

Thành kính chia buồn với Ni Sư cùng Gia Đình, Nguyện cầu Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Diệu Niệm thủ túc thiện căn, trực vãng Tây Phương Tịnh Cảnh.

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Thành Kính Chia Buồn

 

Tỳ Kheo THÍCH GIÁC TÍN


hoasen-quangduc_tg
letterhead-chua lien hoa uc chau

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

 

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

Kính gởi:

Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết cùng Tang Gia Hiếu Quyến

 

Vừa nhận được tin Thân Mẫu của Ni Sư là Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Diệu Niệm xả báo thân lúc 6 giờ sáng ngày Mùng 5 tháng 5 năm Bính Thân tại Thành phố Melbourne, Victoria, Úc Châu, thượng thọ 92 tuổi.

 

Ni Chúng Chùa Liên Hoa thành kính phân ưu và cầu nguyện Chơn linh Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Niệm được siêu sinh Tịnh Độ.

 

Chân thành chia buồn đến Ni Sư và toàn thể Tang Gia Hiếu Quyến trước sự mất mát lớn lao này.

 

Trụ Trì Chùa Liên Hoa

Tỳ kheo ni Thích Nữ Tâm Lạc


hoa_sen (9)

Dien Thu Phan Uu cua Chua Bao An
Sa Di Ni Bo Tat Gioi Thich Nu Dieu Niem

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE BUDDHIST SOCIETY OF NEW SOUTH WALES

CHÙA PHÁP BẢO

148-154 EDENSOR ROAD, ST. JOHNS PARK NSW 2176 – AUSTRALIA

Tel: (02) 9610 5452    Fax: (02) 9823 8748   Email: phapbao@bigpond.net.au

__________

 

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

Kính gởi:Ni Sư Như Tuyết cùng gia đình tang quyến

Chùa Pháp Bảo được tin Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Niệm thế danh là Cụ bà Nguyễn Thị Nổilà thân mẫu của Ni Sư đã vãng sanh, hưởng thọ 92 tuổi.

Đây là sự mất mát lớn đối với Ni Sư, nhưng nhân duyên bù lại, Cụ bà đã chính thức là vị Bồ Tát Giới Xuất Gia tu Phật, cùng với thọ mạng thật cao, việc này không phải nhiều người có được. Tăng Ni chúng Pháp Bảo Tự kính thành cầu nguyện Giác linh Cụ bà, Bồ Tát giới xuất gia, Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Niệm sẽ đi vào chơn cảnh đủ đầy thắng duyên giải thoát.

Vài lời thành kính phân ưu đến Ni Sư cùng Gia đình Tang quyến. Kính nguyện tất cả an lành trong ánh hào quang chư Phật.

Nam mô A Di Đà Phật.

 

Hòa Thượng Phương Trượng Thích Bảo Lạc

Trụ Trì - TK Thích Phổ Huân

Tri sự - TKN Thích Nữ Giác Anh

Và toàn thể 4 tứ chúng đệ tử Chùa Pháp Bảo

 

(PS: Chúng tôi xin Ni Sư hoan hỷ vì đã gửi Điện Thư trễ,lý doPháp Bảo mới hay tin sau khi hoàn tất Khóa Chuyên Tu tại vùng ngoại ô NSW)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202004:19(Xem: 4040)
Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng THÍCH TỊNH KHIẾT , Đệ nhất Tăng Thống - HT Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng thế danh là NGUYỄN VĂN KỈNH. Ngài sinh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão (nhằm ngày 17.12.1891)(1) tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Nay là thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Toán, thân mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Lý. Ngài là con thứ hai(2). Bào huynh là Hòa Thượng Trừng Hương – Tịnh Hạnh (chúng tôi chưa tìm thấy thế danh của ngài). Hòa Thượng Tịnh Hạnh sinh năm Kỷ Sửu, 1889; xuất gia năm Ất Tỵ, 1905; thọ Cụ-túc giới năm Canh Tuất, 1910; trụ trì chùa Tường Vân, Huế; viên tịch năm Quý Dậu, 1933.
04/05/202006:21(Xem: 4220)
Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang thế danh là Lê Đình Nhàn, sinh năm Canh Thân, ngày 19-9-1920 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Canh Thân), quê thôn Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ ông Lê Vỵ pháp danh Như Hương, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Tư pháp danh Như Tâm cùng ở làng Háo Đức.
01/03/202105:16(Xem: 17487)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được tin buồn: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày Thứ Bảy 22/02/2020 nhằm ngày 29/01 Âm lịch năm Canh Tý, Phật lịch 2563 tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn. Trụ thế: 93 năm. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng con thành kính nguyện cầu Đức Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sanh trở lại thế giới Ta Ba để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
05/05/202006:23(Xem: 13269)
Như Áng Mây Bay là một phần thành quả của sự huân tập ý đạo, là một phần của cuộc hành trình đầy mạo hiểm mà ta gọi là kiếp người.
01/01/202109:18(Xem: 77685)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
11/04/202118:48(Xem: 1409)
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Kính thưa tất cả quý Phật tử trong và ngoài nước, Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng xin trân trọng kính báo: Thượng Toạ Thích Tuệ Giác, Hội trưởng Hội Thiền Học Việt Nam Hải Ngoại, Viện trưởng Tổ Đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng, Đã viên tịch vào lúc 4:30 chiều Thứ Bảy ngày 10 tháng 4 năm 2021 (nhằm 29 tháng 2 năm Tân Sửu) Tại Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng, Quận hạt San Diego, CA, Hoa Kỳ. Trụ thế 62 năm, 31 Hạ Lạp Chương trình Tang Lễ của Thượng toạ Thích Tuệ Giác sẽ được kính báo trong thời gian sớm nhất. Chúng con nhất tâm xin cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và mời gọi quý Phật tử cùng chung lòng cầu nguyện. Thay mặt BTC Tang Lễ xin được trân trọng kính báo. Tỳ kheo Thích Tuệ Tỉnh
28/06/202018:15(Xem: 3040)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
11/01/201913:22(Xem: 4374)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 9360)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 5947)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.