Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Điện Thư Phân Ưu

09/06/201615:16(Xem: 7457)
Điện Thư Phân Ưu

Dien Thu Phan Uu_cua Giao Hoi Uc Chau

     Letterhead_Giao Hoi Uc Chau 2015

   Số: 18-05/HĐĐH/ĐTPƯ         PHẬT LỊCH 2560, Úc Châu ngày 09 tháng 6 năm 2016

 

ĐIỆN THƯ  PHÂN ƯU

 

- Kính gởi Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết, Chánh Thủ Quỹ Giáo Hội

  Trụ Trì Chùa Diệu Âm, Thành phố Melbourne, Tiểu bang Victoria

- Đồng kính gởi Tang Gia Hiếu Quyến.

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan mới nhận được Cáo Phó: Thân Mẫu của Ni Sư là Sa Di Ni Bồ Tát Giới THÍCH NỮ DIỆU NIỆM, thế danh Nguyễn Thị Nổi, sinh ngày 06-01-1925 tại Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam, vừa quy tịch lúc 6 giờ sáng ngày Mùng 5 tháng 5 năm Bính Thân, nhằm Thứ Năm ngày 09-6-2016, tại Thành phố Melbourne, Tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi, thượng thọ 92 tuổi. Lễ Nhập Liệm Thọ Tang lúc 11am Thứ Bảy 11-6 ; Lễ Cầu Siêu & Phúng viếng: 8am-10pm Chủ Nhật 12-6 ; Lễ Động Quan lúc 01pm Thứ Hai 13-6-2016 và Hỏa Táng tại Nghĩa trang Fawkner. Tang Lễ đều được thực hiện tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức.

 

Sinh tử vô thường, sắc không vô trụ, ba đường sáu nẻo như mộng huyễn bào ảnh, kiếp sống trần gian tựa quán trọ phiêu du, nhưng công đức sinh thành, ân nghĩa cưu mang, thờ kính tri niệm luôn mênh mang sâu nặng muôn đời. Chính vì thế, Đức Từ Phụ Bổn Sư đã ân cần chỉ dạy tường tận qua Kinh Vu Lan, Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân và khoa nghi Vu Lan Thắng Hội mà người con Đức Phật và tử tử tôn tôn phụng hiếu chí thành, đền đáp thâm ân trong muôn một; và cũng chính vì thế mà hàng Thánh Tăng Thức Giả mới phát đại nguyện đăng trình cứu độ quần sanh.

 

Sa Di Ni Bo Tat Gioi Thich Nu Dieu Niem

Sự ra đi của Lão Sa Di Ni Bồ Tát Giới là mất mát lớn lao của Ni Sư và toàn thể Tang Gia Hiếu Quyến. Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Giáo Hội xin chia sẻ với Ni Sư cùng Tang Gia Hiếu Quyến Nam Nữ Nội Ngoại, và kính viếng một Vòng Hoa Phân Ưu trong Tang Lễ Lão Sa Di Ni.

 

Các Chùa Viện thuộc Giáo Hội tùy nghi thời lễ phục nguyện kỳ siêu. Nhất tâm cầu nguyện Chơn linh Lão Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Diệu Niệm xả báo Ta Bà, trực vãng Tây Phương, Liên Hoa ngự phẩm.

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

    Đồng Thành Kính Phân Ưu:

Chư Tôn Đức Hội Đồng Điều Hành & Toàn thể Tăng Ni trong Giáo Hội


letterheadqd
Điện Thư Phân Ưu
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Tu Viện Quảng Đức Vừa nhận được tin buồn Thân Mẫu của

Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
(Chánh Thủ Quỹ của Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL),:

Sa Di Ni Bo Tat Gioi Thich Nu Dieu Niem


Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Niệm

Thế danh: Trần Thị Nổi
Sanh ngày 06-01-1925 (Ất Sửu) tại Quảng Ngãi

Vãng sanh lúc 6am ngày thứ năm, mùng 5 tháng 5 năm Bính Thân
(nhằm ngày 9-6-2016) tại Melbourne, Úc Châu
Thọ thế: 92 tuổi

Thay mặt Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu
Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc.
 Thành kính nguyện cầu
Chơn Linh Sa Di Ni Bồ Tát Giới TN Diệu Niệm

 Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Nay Thành kính Phân Ưu
Thượng Tọa Thích Tâm Phương

Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ
Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo
Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng
Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức
Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương
Ban Quảng Đức Đạo Ca


hoasen3ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU CỦA

CHÙA GIÁC NHIÊN TÂN TÂY LAN


ĐƯỢC TIN THÂN MẪU CỦA NI SƯ THÍCH NỮ NHƯ TUYẾT:
LÀ SA DI NI BỒ TÁT GIỚI THÍCH NỮ DIỆU NIỆM
THẾ DANH NGUYỄN THỊ NỖI
ĐÃ MÃN PHẦN TẠI THÀNH PHỐ MELBOURNE ,ÚC ĐẠI LỢI.
THAY MẶT TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ CHÙA GIÁC NHIÊN ,
TẠI THÀNH PHỐ AUCKLAND- TÂN TAY LAN,
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN ĐẾN NI SƯ VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN.
NGUYỆN CẦU CHƠN LINH SA DI BỒ TÁT CAO ĐĂNG PHÂT QUỐC.

KÍNH THƯ,
HOÀ THƯỢNG THÍCH TRƯỜNG SANH.

hoa_sen (11)
letterhead_chuaphapquang

PHẬT LỊCH 2560, Brisbane ngày 10 tháng 6 năm 2016

 

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Thân Mẫu của NS Thích Nữ Như Tuyết quy tịch.

 

Kính gởi:

Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết cùng Tang Gia Hiếu Quyến.

 

Qua Cáo Phó biết được tin Thân Mẫu của Ni Sư là Cụ Bà Nguyễn Thị Nổi - Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Diệu Niệm - đã từ giã cõi Ta Bà để theo Phật, thọ thế 92 tuổi.

 

Một kiếp luân hồi thượng thọ hơn 90 trong trần gian mấy ai có được? Khi tuổi hạc đã cao, lại thế phát xuất gia nương nhờ cửa Phật trên dưới 10 năm, để tịnh niệm ba nghiệp, chuẩn bị hành trang lên đường, thật an lành thay và diễm hạnh thay.

 

Cụ Bà đã an nhiên từ tạ ra đi, nhưng tình thâm Mẫu Tử công đức sinh thành, tình ruột thịt Bà Nội Bà Ngoại Bà Cố nghĩa ân sâu nặng, là sự mất mát to lớn nhất đối với con hiền cháu thảo và nỗi niềm thương nhớ sẽ không thuở nào nguôi.

 

Chúng tôi xin chia sẻ với Ni Sư và Tang Gia Hiếu Quyến trước. Riêng bản thân sẽ đến 2 ngày cuối, để cùng với Chư Tôn Đức góp phần cầu nguyện và tiễn đưa Linh Cửu Chơn Linh trong Lễ Hỏa Táng sau cùng.

 

 

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Trụ trì Chùa Pháp Quang

Tỳ Kheo Thích Nhật Tân hoa_sen (11)

Giáo Hội Phật Giáo Khất Sĩ Úc Châu

Tổ đình Thiền Viện Minh Quang, Sydney

 

ĐIÊN THƯ PHÂN ƯU

Nam Mô Tiếp dẫn Đạo sư  A Di Đà Phật

Kính thưa Ni Sư Tn Như Tuyết và gia quyến.

Chúng tôi nhận được tin buồn của cụ bà mẫu thân của Ni sư vừa vãng sanh vào ngày mùng 5 tháng 5 Bính thân qua trang nhà Quảng Đức và Điện thư Phân ưu của Giáo Hội, Chúng tôi bận Phật sự ở Tây úc nên hay tin trễ nên có đôi dòng gởi chia buồn sự mất mát lớn lao của Ni sư và gia quyến. Dẫu biết cụ bà đã thượng thọ đến lúc phải đi xa nhưng đối với những người thân yêu như con cháu đều là những nỗi đau không gì bù đắp được, thay mặt Tăng ni và phật tử Tổ đình Minh Quang và Phật giáo Khất sĩ Úc châu. Chúng tôi xin chân thành chia xẽ nỗi mất mát lớn lao nầy .

Kính nguyện Giác Linh cụ bà:

Thế Danh: TRẦN THỊ NỔI

Sa Di Ni Thích nữ Diệu Niệm

Hưởng thọ 92 tuổi, vãng sanh ngày mùng 5/5 Bính Thân.

Cầu Giác Linh Cụ nhẹ nhàng và đức A Di Đà tiếp dẫn Tây Phương.

Nam mô A Di Đà Phật

 

Tm Tăng Ni và Phật tử PGKS Úc châu

Tăng trưởng TK Thích Minh Hiếu

Thiền Viện Minh Quang Tây Úc ngày 10/06/16 Perth,WAhoa_sen (4)Letter-Head-chua-a-di-da

Điện Thư Phân Ưu
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Chùa A Di Đà Vừa nhận được tin buồn Thân Mẫu của

Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết 
(Chánh Thủ Quỹ của Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL), là:

Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Niệm
Thế danh: Trần Thị Nổi
Sanh ngày 06-01-1925 (Ất Sửu) tại Quảng Ngãi

Vãng sanh lúc 6am ngày thứ năm, mùng 5 tháng 5 năm Bính Thân 
(nhằm ngày 9-6-2016) tại Melbourne, Úc Châu

Thọ thế: 92 tuổi

Thay mặt Chùa A Di Đà, xin chân thành phân ưu
Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết 
cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc.
 Thành kính nguyện cầu
Chơn Linh Sa Di Ni Bồ Tát Giới TN Diệu Niệm
Trực Vãng Tây Phương Tịnh Cảnh
Thành kính Phân ưu: Tỳ kheo Thích Nguyên Trực


hoasen1
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN
                  The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia – New Zealand
CHÙA GIÁC HOÀNG
124 Lightwood Road, Noble Park, VIC 3174 - Australia. Tel: (03) 8502 8706 - 0432 655 852

 

 

Chùa Giác Hoàng , ngày 9 tháng 6 năm 2016.

 


NAM MÔ TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU
 

Kính gởi Ni Sư THÍCH NỮ NHƯ TUYẾT

 

Kính thưa Ni Sư;

Sáng nay, Chúng tôi nhận được tin buồn từ Thượng Tọa Nguyên Tạng báo tin thân mẫu của Ni Sư là : Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Diệu Niệm, Thế Danh Nguyễn Thị Nổi, đã từ giả cuộc đời giả tạm này trở về với cảnh giới Thường Trụ của Chư Phật vào lúc 6 giờ sáng ngày 5 tháng 5 năm Bính Thân, hưởng thọ 92 tuổi.     

 

Thành kính chia buồn với Ni Sư cùng Gia Đình, Nguyện cầu Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Diệu Niệm thủ túc thiện căn, trực vãng Tây Phương Tịnh Cảnh.

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Thành Kính Chia Buồn

 

Tỳ Kheo THÍCH GIÁC TÍN


hoasen-quangduc_tg
letterhead-chua lien hoa uc chau

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

 

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

Kính gởi:

Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết cùng Tang Gia Hiếu Quyến

 

Vừa nhận được tin Thân Mẫu của Ni Sư là Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Diệu Niệm xả báo thân lúc 6 giờ sáng ngày Mùng 5 tháng 5 năm Bính Thân tại Thành phố Melbourne, Victoria, Úc Châu, thượng thọ 92 tuổi.

 

Ni Chúng Chùa Liên Hoa thành kính phân ưu và cầu nguyện Chơn linh Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Niệm được siêu sinh Tịnh Độ.

 

Chân thành chia buồn đến Ni Sư và toàn thể Tang Gia Hiếu Quyến trước sự mất mát lớn lao này.

 

Trụ Trì Chùa Liên Hoa

Tỳ kheo ni Thích Nữ Tâm Lạc


hoa_sen (9)

Dien Thu Phan Uu cua Chua Bao An
Sa Di Ni Bo Tat Gioi Thich Nu Dieu Niem

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE BUDDHIST SOCIETY OF NEW SOUTH WALES

CHÙA PHÁP BẢO

148-154 EDENSOR ROAD, ST. JOHNS PARK NSW 2176 – AUSTRALIA

Tel: (02) 9610 5452    Fax: (02) 9823 8748   Email: phapbao@bigpond.net.au

__________

 

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

Kính gởi:Ni Sư Như Tuyết cùng gia đình tang quyến

Chùa Pháp Bảo được tin Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Niệm thế danh là Cụ bà Nguyễn Thị Nổilà thân mẫu của Ni Sư đã vãng sanh, hưởng thọ 92 tuổi.

Đây là sự mất mát lớn đối với Ni Sư, nhưng nhân duyên bù lại, Cụ bà đã chính thức là vị Bồ Tát Giới Xuất Gia tu Phật, cùng với thọ mạng thật cao, việc này không phải nhiều người có được. Tăng Ni chúng Pháp Bảo Tự kính thành cầu nguyện Giác linh Cụ bà, Bồ Tát giới xuất gia, Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Niệm sẽ đi vào chơn cảnh đủ đầy thắng duyên giải thoát.

Vài lời thành kính phân ưu đến Ni Sư cùng Gia đình Tang quyến. Kính nguyện tất cả an lành trong ánh hào quang chư Phật.

Nam mô A Di Đà Phật.

 

Hòa Thượng Phương Trượng Thích Bảo Lạc

Trụ Trì - TK Thích Phổ Huân

Tri sự - TKN Thích Nữ Giác Anh

Và toàn thể 4 tứ chúng đệ tử Chùa Pháp Bảo

 

(PS: Chúng tôi xin Ni Sư hoan hỷ vì đã gửi Điện Thư trễ,lý doPháp Bảo mới hay tin sau khi hoàn tất Khóa Chuyên Tu tại vùng ngoại ô NSW)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/04/2024(Xem: 24770)
Phật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đại và hiện đại, xuất hiện một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những cống hiến to lớn, dài lâu cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngôn ngữ nhà Thiền xưng tụng những vị này là Bồ-tát, Đại sĩ, Thánh Tăng, hay Long Tượng, là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển, sử sách, trong lịch sử truyền miệng hoặc trên những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp. Triết gia Phạm Công Thiện trong buổi ra mắt tác phẩm “Huyền Thoại Duy Ma Cật” của Hòa thượng Tuệ Sỹ tại thành phố Houston, tiểu bang Texas ngày 04 tháng 11 năm 2007, đã gọi tác giả là “bậc Long Tượng: Tuệ Sỹ” và diễn giải thêm, “Long Tượng là bậc Thầy của cả một dân tộc, nếu chưa muốn nói là bậc Thầy của thế giới.”
29/10/2023(Xem: 8995)
Như quý vị đã biết, trước bệnh tình nguy ngập của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, chúng tôi, những pháp lữ và những người học trò trực tiếp hay gián tiếp thọ nhận sự giáo huấn của Người, đã cố gắng trong một thời gian rất ngắn để thực hiện tập Kỷ Yếu này. Do hạn chế về thời gian, Kỷ Yếu chỉ là một tuyển tập đơn sơ gồm những sáng tác văn thơ, nhạc, họa, của chư Tôn Đức và văn thi hữu nhằm biểu lộ niềm tri ân đối với bậc Thầy lãnh đạo nòng cốt còn lại của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một học giả Phật học uyên thâm hiếm có của Phật giáo Việt Nam. Và cũng chính từ giới hạn đó, chúng tôi đã không kịp nhận được đầy đủ bài vở của chư Tôn Đức, văn thi hữu cùng quý Phật tử có lòng quý kính gửi dâng Hòa thượng Tuệ Sỹ.
09/05/2024(Xem: 1222)
Nhị vị canh cánh bên nhau suốt cả cuộc đời. Nhị vị cùng tòng học với Ngài BÍCH LIÊN ( Bình Định) rồi nhị vị dấn thân ĐEM ĐẠO VÀO ĐỜI , mỗi vị mỗi phong cách, mỗi vị một vị thế khác nhau, nhưng mỗi vị đều trung trinh lý tưởng : Coi việc phụng sự Phật pháp như là việc Nhà ( Hoằng Pháp vi gia vụ ) Nhị vị trọn đời trung trinh “ Thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh.
07/05/2024(Xem: 1486)
Hòa Thượng thế danh NGUYỄN HƯỚNG, pháp danh TÂM HOÀN tự GIẢI QUY, hiệu HUỆ LONG, thuộc dòng thiền phái Lâm Tế đời thứ 43. Hòa Thượng sinh ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tý (1924) trong một gia đình môn phong Nho giáo tại làng Phú Thành, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Giòng họ Nguyễn Phúc định cư dưới chân đồi Phốc Lốc tính đến đời Ngài đã trải qua 7 đời.Thân phụ là cụ ông Nguyễn Phúc Trì tự Tung pháp danh Không Đảnh, đích mẫu là cụ bà Trần Thị Kiện mất sớm, thân mẫu là cụ bà Lê Thị Chiếu pháp danh Không Chiêu, ông bà đều là đệ tử quy y với Quốc Sư Phước Huệ trú trì Tổ Đình Thập Tháp Di Đà. Thân phụ Ngài là một Hương chức trong làng, một vị đồ Nho giỏi văn chương thi phú, tín ngưỡng tôn sùng Phật giáo, ông bà sống rất phúc đức nhân hậu với mọi người. Gia đình Hòa Thượng có mười anh em(5 anh em trai, 5 chị em gái) Ngài là con thứ tám. Người anh cả của Hòa Thượng tục danh Nguyễn Cao theo Pháp Sư Phổ Huệ vào Nam, sau đó ở lại định cư lập nghiệp tại Vĩnh Long, người anh th
13/04/2024(Xem: 489)
Trang nghiêm Đức Trí châu viên Thậm thâm Bát Nhã bên triền KHỔ KHÔNG Hành vô hành hạnh quán thông LỜI VÀNG KINH PHẬT trãi dòng Chân Như Niết bàn tịnh cảnh vô dư Nhập Như lai tạng như NHƯ LAI về Nhân gian mát bóng Bồ Đề Ma ha Bát Nhã quy về diệu âm.
11/04/2024(Xem: 1075)
Thời gian chưa bao giờ ưu ái riêng dành cho người vô tâm, một khoảng lặng, một quán trọ dừng chân. Chiếc kim đồng hồ cứ hồn nhiên miệt mài quay mãi quay về phía bên phải. Thị nhật cứ dĩ quá, Thân mạng sinh linh,ngũ uẫn èo uột cứ xí thịnh, cứ tùy giảm, như cá trong ao, ngày từng ngày cạn nước.Tuy nhiên, các hành giả hành thiền thì họ lại có khả năng CHỈ và QUÁN Họ tinh ý vận dụng tâm thức , biết tìm cách, tạo cho mình một khoảng lặng, một điểm dừng, một nơi chốn yên bình thanh thản nào đó để chiêm nghiệm, để hồi tưởng,để niệm tưởng một chân nhân ; soi tâm mình vào một phiến gương trong trẻo... một nhân cách khoáng hoạt, một chân chân liễu giác những ảnh hình trác việt ấy, đạo phong họ đủ làm mô phạm cho bản tâm mình trên lộ trình tu tập.
24/03/2024(Xem: 568)
Từ năm 1990 thầy bổn sư (thầy thế phát xuất gia Hoà Thượng Thượng TRÍ hạ YÊN) dẫn chúng con vào Chùa Khánh Long Q4 TPHCM đê đầu y chỉ cầu pháp nơi Thầy (Ni Trưởng Thượng Tâm Hạ Hoa) để nương đức thầy ni tu học. 5 huynh đệ chúng con gồm: chị Tâm Như, Tâm Tuyền, Tâm Thành, Tâm Nguyện và con được gửi bên chùa Khánh Long, còn chị Chúc Diệu, Chúc Tánh gửi sang bên chùa Bồ Đề. Kể từ đó, Thầy đã che chở dạy dỗ dắt dìu cho chúng con. Lúc đó con được thầy nhờ cô Hạnh Minh có quen cô giáo dạy trường Khánh Hội giúp hồ sơ chuyển trường từ Ayunpa lên TP để cho con nhập học từ lớp 8 vào lớp 9.
16/02/2024(Xem: 1116)
Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, thế danh Nguyễn Tấn Hưng, sinh năm Nhâm Tuất (1921), tại xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ngài là con thứ trong gia đình có 4 anh chị em; thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Thời, cụ bà là Trần Thị Thất.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567