Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cầu Nguyện Lama Zopa Rinpoche Sớm Trở Lại Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14, Tenzin Gyatso

19/04/202320:48(Xem: 569)
Cầu Nguyện Lama Zopa Rinpoche Sớm Trở Lại Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14, Tenzin Gyatso
lama zopa-3

Cầu Nguyện Lama Zopa Rinpoche Sớm Trở Lại

Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14,

Tenzin Gyatso

 

 


 

Đạo sư vô song và con cái của các đấng chiến thắng,

   Thanh văn, Duyên giác;

Lozang chiến thắng, cha và con, cùng với dòng truyền thừa;

Toàn thể đối tượng quy y của vùng đất vô hạn,

Xin ban cho thiện hạnh và điều tốt lành

    để lời cầu nguyện này thành tựu.

 

Giữ gìn và quảng bá giáo huấn của Đức Mâu Ni (thub),                                                                                                       

   quý báu và trọn vẹn (ten)

Bằng giảng giải và tu tập,

Ngài mang giáp nhẫn (zopa) không nản lòng,

Bổn sư tôn kính vô song, ta thỉnh cầu.

 

 

Cửa ngõ duy nhất đem lại mọi lợi lạc và hạnh phúc,

Nỗ lực hoàn toàn cho phúc lợi

Giáo huấn của Đấng Chiến Thắng                                                                                                         

   và các bà mẹ hữu tình

Bỗng nhiên ngài ra đi về miền an lạc,                                                                          

   ta mất đi hy vọng.

Dẫu vậy, nhờ chân lý không sai chạy

Của biển gia trì từ Tam Bảo

Và đợt sóng lớn từ các địa của con cái các đấng chiến thắng,

Nguyện nụ cười của hóa thân mới mau chiếu soi rạng rỡ                                        

   trong vinh quang cho hàng đệ tử may mắn.

 

Lời cuối

Lời cuối bản chánh:

Tôi đã sáng tác bài cầu nguyện sớm trở lại, thể theo lời thỉnh cầu của các trung tâm của Hội Bảo Tồn Truyền Thống Đại Thừa nói chung, Kopan Ogmin Jangchub Choling, Ni Viện Khachoe Gakhyil Ling, và toàn thể đệ tử của Rinpoche quá cố, đứng đầu là Roger Kunsang, người đã nói rằng vì người giảng giải giáo pháp, Zopa Rinpoche vô song, đã đột ngột ra đi về miền an lạc, nên cần có lời cầu nguyện để ngài mau trở lại. Tôi cũng sáng tác bài này vì mối liên hệ đặc biệt giữa tôi và Rinpoche, chẳng hạn như khi Rinpoche còn tại thế, khi tôi yêu cầu thì ngài sẽ thực hiện bất kỳ dự án nào, dù lớn hay nhỏ.

 

Thật là thê lương khi Zopa Rinpoche ra đi như vậy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là khi còn tại thế, ngài đã xem bồ đề tâm quý báu như nền tảng tu tập của mình. Nếu các đệ tử của ngài, những người ở lại, có thể tu tập đúng đắn theo cách sống của Thầy mình, thì chắc chắn đó chính là điều sẽ hoàn thành ước nguyện của Rinpoche. Do đó, hãy ghi nhớ điều này. Hơn nữa, từ nay trở đi, hãy thỉnh cầu Tam Bảo cũng như trì tụng những lời hồi hướng cầu nguyện thiết tha.

 

Được Đức Đạt Lai Lạt Ma sáng tác, một Đạo sư và Tỳ kheo dòng họ Thích Ca, vào ngày 24 của tháng thứ hai, năm Thủy Mão trong chu kỳ Rabjung thứ 17, ngày 14 tháng 4 năm 2023.

 

Lời Cuối Của Nhà Xuất Bản:

Joona Repo dịch Tạng ngữ sang Anh ngữ; Đại Đức Steve Carlier xem lại bản dịch, Đại ĐứcTenzin Tsomo và Doris Low hiệu đính, ngày 15 tháng 4 năm 2023. Dịch Vụ Giáo Dục FPMT.

 

Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính.

 

 

 

 
Lama_Zopa

Cầu Nguyện Lama Zopa Rinpoche Sớm Trở Lại

Cựu Trụ Trì Jhado Rinpoche

 

Kham nhẫn gánh chịu khó khăn,

Quảng bá giáo huấn Phật đà chung chung,

Đặc biệt giáo huấn của đấng Chiến Thắng

   Văn Thù Sư Lợi.

Pháp chủ mười phương,

Hỡi đấng Pháp chủ giữ gìn ba giới, đắp y vàng.

Nguyện ngài sớm trở lại như niềm vinh quang                                                                     

   vô song của giáo huấn.

 

Ngài giữ gìn giáo pháp, tu học trong khổ hạnh

Không cam lòng nhìn chúng sanh đau khổ,

Mê lầm vì bóng tối vô minh,

Đưa họ đến hạnh phúc

   bằng đại từ thiện xảo.

Nguyện mặt trời vô song của giáo pháp mau trở lại!

 

Trang nghiêm bằng kham nhẫn tối thượng,

Quảng bá hành trì của giáo huấn tối thượng,

   xác thực của đấng Chiến Thắng nhờ văn, tư, tu.

Dẫn dắt chúng sanh trên chánh đạo.

Nguyện bổn sư tôn kính, đầy phẩm hạnh cao quý

   sớm trở lại thế gian.

 

 

Bài cầu nguyện để bậc quy y tối thượng Thubten Zopa Rinpoche sớm trở lại, người quảng bá giáo huấn của đấng Chiến Thắng nói chung, đặc biệt là giáo huấn của đấng Chiến Thắng thứ Hai, Đức Văn Thù Sư Lợi, trong muôn phương, dựa vào khát vọng và nguyện cầu của ngài, người đã biểu lộ hiện tướng về miền an lạc niết bàn, đã được sáng tác để mọi ước nguyện thâm sâu của ngài thành tựu viên mãn, và vầng trăng tròn tươi trẻ tái sanh không lầm lạc của ngài sẽ được tìm thấy. Bài này đã được người mang danh hiệu “Khensur Jhado Tulku” viết, trong khi trú ngụ tại Trung Tâm Muni Gyana, nước Ý, ngày 13 tháng 4, năm 2023. Nguyện thiện hạnh và điều tốt lành tăng trưởng.

 

Tenzin Gyurme dịch Tạng ngữ sang Anh ngữ, ngày 14 tháng 4, năm 2023. Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính.

 

 


lama_zopa

Cầu Nguyện Lama Zopa Rinpoche Sớm Trở Lại

Lelung Rinpoche Thứ 11

 

Ngọn đèn giáo huấn Geden,

Bậc quy y tối thượng, Lama Zopa,

Đã ra đi để đánh thức chúng đệ tử

Bám chấp vào tính thường hằng,

   hướng về giáo pháp.

 

Đấng tối thượng,

Noi theo lối sống chư đạo sư Kadam,

Giữ gìn ngày đêm,

Tạo lợi lạc lớn lao cho giáo pháp

   và chúng sanh trong luân hồi.

 

Cột trụ của giáo pháp,

Bậc dẫn dắt tối thượng của phương Tây

   và phương Đông,

Hành giả du già ẩn mật,

Lama Thubten Zopa.

 

Lama Zopa vô song,

Xem Đức Đạt Lai Lạt Ma, đấng tối cao,

   Pháp chủ của các đấng Chiến Thắng,

Như vương miện,

Nghe theo mọi chỉ giáo của ngài.

 

Lama Zopa, nhà bảo trợ riêng

Cho vô số nhu cầu công cộng và cá nhân

   của dân Tây Tạng và tha nhân,

Ngài mở bảo bình tài nguyên,

Xua tan nỗi khổ nhọc nhằn.

 

Lama Zopa, bậc tâm thức cao cả,

Nâng niu loài thú bất lực, không tiếng nói,

Bằng lòng từ ái,

Là thánh nhân cứu độ và bảo hộ.

 

Thành tựu giả Lama Zopa,

Pháp chủ đại dương mạn đà la,

Với đôi cánh tánh Không và lòng bi,

Vượt qua sóng nước của giai đoạn phát khởi

   và viên mãn.

 

Lama Thubten Zopa,

Đại thành tựu giả du già ẩn mật,

Trang sức cho công hạnh của giáo huấn Geden,

Thật sự là trưởng tử cao cả của các đấng chiến thắng.

 

Đã nghĩ đến tôi,

Và chúng sanh trong luân hồi,

   trong thời mạt pháp.

Từ tòa sen và mặt trời

Trong tim Sangwa Yeshe.1  

 

Nguyện cho ngọc như ý,

Tái hiển lộ với mười ngàn mặt trời rực rỡ,

Sớm mỉm cười vô ngại,

Trước mắt chúng ta, tràn đầy lệ tín tâm.

 

 

Chú thích: 
 1. Tạng ngữ gsang ba ye shes. Vị dakini này là dakini chủ của vòng kho tàng giáo pháp liên quan đến dòng truyền thừa tái sanh Lelung. Các giáo pháp được Đức Liên Hoa Sanh chôn giấu, được Mingling Choje Terdag Lingpa khám phá ra, và được trao truyền cho Lelung Rinpoche thứ Năm.

 

Lời cuối

Lời Cuối Bản Chánh:

Bỗng nhiên Lelung viết bài này, trong khi nhớ đến cuộc đời và công hạnh của bậc đại nhân, ngọn đèn cao cả vô song của giáo pháp, Lama Thubten Zopa Rinpoche tối thượng, lúc ngài ra đi vì lợi lạc của tha nhân. Ngày 13 tháng 4, năm 2023.

 

Lời Cuối Của Nhà Xuất Bản:

Joona Repo dịch Tạng ngữ sang Anh ngữ; Đại Đức Steve Carlier xem lại bản dịch và Doris Low hiệu đính; 14-15/4/2023. Dịch Vụ Giáo Dục FPMT.

 

Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính.

 

 

 

 

 


lamazopa-2
LỜI THỈNH CẦU TRONG TUYỆT VỌNG,
NGUYỆN CẦU KYABJE LAMA ZOPA RINPOCHE SỚM TRỞ LẠI

Khandro Tseringma

 

 

 

Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con!

Thầy ơi, xin Thầy nhớ nghĩ đến con!

Bổn sư từ hòa, xin hãy lắng nghe.

Con gọi Thầy với lời thỉnh cầu

Trong bất ngờ tuyệt vọng.

Xin đừng để chúng con

Thiếu nơi nương tựa bi mẫn.

 

Thầy là lực gia trì

Của chư Phật ba thời.

Tuy giờ đây Thầy trụ trong đại lạc

Của pháp giới thanh quang vô ngại.

Đây là lúc chúng con

Cần có tâm đại bi của Thầy,

Che chở cho chúng con.

 

Hãy hóa hiện thân tối thượng

Của hóa thân trí tuệ siêu việt,

Từ muôn vàn hóa thân,

Trong vũ điệu đại bi

Của tâm tối thượng.

 

Xin hãy sinh khởi! Xin hãy sinh khởi!

Hãy trở về từ pháp giới của Pháp thân!

Con khẩn cầu Thầy! Con khẩn cầu Thầy!

Con khẩn cầu Thầy, vì lợi lạc của chúng sinh.

 

Xin đừng an trụ trong tịnh độ dakini,

Hay các tịnh độ khác.

Xin hãy quay về ngay,

Để giáo huấn Kinh điển

Và chứng ngộ hưng thịnh,

Vì chúng sinh Nam Thiệm Bộ Châu.

 

Xin hãy quay về ngay,

Vì chúng sinh khốn khổ,

Gọi Thầy trong tuyệt vọng.

Chúng con là đệ tử của Thầy,

Xin Thầy cho thấy mặt,

Xin Thầy hãy gia trì,

Ba cửa thân, khẩu, ý.

 

Chúng con là chúng sinh

Điên đảo, mê lầm vì vô minh.

Trong pháp giới tánh Không

Sáng ngời của ba thân tối thượng,

Xin sám hối tam muội da giới suy đồi.

 

Nguyện được sự cát tường

Tánh Không và lòng bi hợp nhất.

Điều cát tường tối thượng,

Trong mọi sự cát tường!

Nguyện cho sự cát tường,

Thầy trò mau hội ngộ.

 

Nhờ mãnh lực chân lý

Của chân như bất biến,

Nguyện tái sinh không lầm lạc,

Hãy mau mau xuất hiện.

Con là dakini, với tín tâm,

Tam muội da giới thanh tịnh,

Đau buồn, khóc than trong tuyệt vọng.

 

Nhờ lực gia trì của Tam Căn,

Nguyện kẻ hành khất này,

Uớc mong thành sự thật.

Đối tượng, chủ thể và hành vi

Hoàn tan trong pháp giới chân như,

Quang minh và cực lạc. A!

 

Vào ngày Dakini đặc biệt, trong tâm trạng vô cùng đau buồn, lời cầu nguyện này đã phát sinh trong tâm Thánh Nữ Du Già Khadro Tserigma.

15/04/23

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567