Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài 3

19/06/201621:08(Xem: 2622)
Bài 3
Bo_Tat_Quan_The_Am_1

KINH PHỔ MÔN

GIẢI NGHĨA
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Quyển Thứ Bảy

Phẩm Thứ Hai Mươi Lăm:

“Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập

Việt dịch: Hòa ThượngThích Trí Tịnh

 

KINH VĂN 3:

NGƯỜI THAM SÂN SI NIỆM QUAN THẾ ÂM

Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, liền được ly dục.

Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, liền được lìa lòng giận.

Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, liền được lìa ngu si.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát có những sức oai thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ.

Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, liền sanh con trai phúc đức trí huệ; giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng gốc phước đức, mọi người đều kính mến.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát có sức thần như thế.

GIẢI NGHĨA:

“Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, liền được ly dục”. Nhiều lòng dâm dục ở đây không chỉ giới hạn ở nhục dục nam nữ, mà còn phải hiểu là Năm dục tính của con người, gồm có: Sắc dục, Thanh dục, Hương dục, Vị dục, Xúc dục, năm dục cũng là chỉ: Tài sản, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ.

“Thường cung kính niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát”, nghĩa là thường một lòng quyết tâm quán sát dâm dục, năm dục là gây ra ung nhọt nguy hiểm, cần phải giới hạn, phải xa lià, phải diệt bỏ, đoạn dứt; khi đã tu hành được triệt để rồi thì sẽ không còn bị những thứ này lôi kéo hành hạ tác oai tác quái nữa, nên nói “liền được ly dục” là vậy.

Chứ chẳng phải chúng ta dâm dục, chúng ta ham mê tài sản to lớn, ham mê sắc đep, ham mê quyền uy danh vọng, ham mê ăn ngon mặc đẹp, ham mê ngủ nghỉ v.v…tới khi gặp khổ rồi cầu xin Quan Thế Âm dẹp bỏ tai hại do những thứ ấy gây cho chúng ta, thì thật là lầm lẫn vô cùng, vì đây rõ ràng là chúng ta đã phỉ báng Bồ Tát quá lắm vậy!

“Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán-Thế-ÂmBồ-Tát, liền được lìa lòng giận”: Giận hờn ở đây tượng trưng cho tất cả tật xấu về hận thù, tật đố, ganh tị, kèn cựa, hờn dỗi, hờn oán,…

Thường cung kính niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát”, nghĩa là luôn luôn chí tâm nhớ quán sát những tật xấu này là gai nhọn, là mũi tên nguy hiểm, cần phải xa lià, phải diệt bỏ, đoạn dứt; khi đã tu hành được triệt để rồi thì sẽ không còn bị những thứ này hành hạ nữa, nên nói “liền được lìa lòng giận”.

Chứ chẳng phải khi có nhiều sự giận hờn tật đố ganh tịmà lại ngồi để cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm đến dẹp cho những hậu qủa của sự giận thùđâu mà lầm to. Chỉ có cách vừa nêu ở trên là quan sát các việc làm cho mình giận hờn là giả, không thật; nó chẳng phải là cái của ta thì giận hờn làm chi cho mệt, quán thấy rõ như vậy rồi bỏ nó quên nó, là thoát khỏi nó, nên nói: “liền được lià lòng giận” là vậy.

“Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, liền được lìa ngu si”,Ngu si là u mê tăm tối, không có trí tuệ, nên lầm lẫn nhiều sự việc, hiểu lầm hiểu sai mà cho là mình đúng thành ra có tà kiến. Ngu si còn đưa đến tham lam sân hận, do đó ngu si gây hậu qủa tai hại nặng nề nhất trong ba độc “tham sân si”.

Thường cung kính niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát” nghĩa là luôn chú tâm nhớ đến việc quán sát bất kỳ một ý nghĩ nào, một lời nói nào, một hành động nào, suy xét xem nó đúng hay sai, phải hay trái, để rồi xa lià điều sai trái. Chỉ nói và làm điều đúng phải, như vậy sẽ lià ngu si, được thông minh ra, được trí tuê, nên Đức Phật nói: “liền được lìa ngu si” là vậy.

     Chẳng phải người ngu si, cầu nguyện xin Quan Thế Âm dùng thần lực ban cho trí tuệ đâu mà lầm, vì người ngu si có trí tuệ ban đầu là do nghiệp báo nhân qủa từ những kiếp trước đã tạo mà có thông minh hay ngu dốt. Kế tiếp là trong đời sống do sự học hỏi tìm tòi nhiều hay ít mà được sự hiểu biếtnhiều hay ít.

     Thêm nữa là do cách hành xử tốt hay xấu hàng ngày từ cử chỉ hành động của thân, nói năng của miệng, đến suy nghĩ của ý. Sau nữa, quan trọng nhất là học hỏi Phật pháp và tu hành cùng thiền định nhiều hay ít màđược trí tuệ tương ưng; trí tuệ tùy thuộc ở các điều vừa nêu chứ chẳng phải cầu nguyện mà được trí tuệ đâu.

“Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát có những sức oai thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ”.

Vô-Tận-Ý! Là biểu trưng người hay suy nghĩ tưởng nhớ đủ thứ việc, tức là những người có nhiều vọng tưởng. “Quán-Thế-Âm Bồ-Tát có những sức oai thần lớn” nghĩa là quan sát sự suy nghĩ tưởng nhớ sẽ thấy nó là vô bổ, nó cản trở sự tu hành vào định tâm, rồi xa lià rời bỏ những điều suy nghĩ tưởng nhớ ấy, thì sẽ có được những sự tốt đẹp vô cùng thần diệu của tâm định tĩnh.

Nhiều lợi ích như thế” nghĩa là vì những lợi ích tốt đẹp của tâm định sẽ dễ dàng đạt trí tuệ, nên mọi người phải nhất tâm ghi nhớ không nên quên thực hành, do đó Đức Phật nói: “cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ” vậy.

Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, liền sanh con trai phúc đức trí huệ; giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng gốc phước đức, mọi người đều kính mến.

“Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai”: Người nữ biểu trưng cho tính tật đố, ganh tị, hờn dỗi;con trai là biểu trưng của trí tuệ và giác ngộ; Người nữ muốn cầu con trai nghĩa là những người có những tính nết tật đố ganh tị. Muốn tu hành đạt trí tuệ và giải thoát thì phải: “lễ lạy cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ-Tát”

     Nghĩa là tôn trọng tuân theo việc quán sát để thấy rõ tính tật đố, ganh tị, hờn dỗi là sai trái. Rồi xa lià bỏ đi những tính xấu ấy thì: “liền sanh con trai phúc đức trí huệ”, nghĩa là khi xa lià rời bỏ chấm dứt những tính xấu ấy rồi thì khi thực hành thiền sẽ dễ dàng vào định tâm; từ tâm định sẽ dễ dàng đạt trí tuệ, từ có trí tuệ đến giải thoát chỉ trong gang tấc; vì vậy mới nói “liền sanh con trai phúc đức trí huệ” là vậy.

     Chẳng phải với ý của một số người cho rằng muốn sinh con trai thì phải cầu xin Quan Thế Âm hay vị Thần linh nào đó phù hộ cho sẽ được sinh con trai. Việc này chắc chắn rằng có một số người đã vấp phải,bằng chứng đã từng xảy ra, có một số gia đình khi sinh 2, 3 con gái rồi cầu nguyện riết mà sinh thành 5, 6 con gái. Thật là buồn cười cho sự u mê tin tưởng hão huyền về cầu nguyện, đã không có trí tuệ lại không chịu học hỏi tìm tòi theo Khoa học để sinh con trai, nên mới xảy ra như vậy!

“Giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp”:Con gái biểu trưng phúc đức và giải thoát, tướng xinh đẹp ở đây không phải là tướng người con gái đẹp theo nghĩa đen của thế gian đâu mà lầm to, mà là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của một vị Phật khi đã giải thoát đó. “Trước đã trồng gốc phước đức, mọi người đều kính mến”: Nghĩa là trước đã tu hành nghiêm chỉnh, tạo nên bao nhiêu công đức, lúc đạt giải thoát thành một vị Phậtrồi thì dĩ nhiên mọi người đều tôn kính vậy.

“Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát có sức thần như thế”: Nghĩa là chúng sinh có đủ các thứ suy nghĩ tưởng nhớ và có muôn vàn vọng tưởng! Chỉ có tu hành quán sát mới thấy rõ suy nghĩ tưởng nhớ vọng tưởng là không thật là ảo mà quyết tâm xa lià, rời bỏ, đoạn dứt, thì kết qủa vô cùng to lớn thần diệu không lường hết được, nên Đức Phật nói “Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-Tát sức oai thần như thếlà vậy.

(Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,937,845