Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Hoa Nghiêm, Quyển 2

23/07/201504:16(Xem: 7926)
Kinh Hoa Nghiêm, Quyển 2
Kinh Hoa Nghiem_2_Thich Minh Dinh

Mục Lục quyển 2

 

          Lời tựa

 

Quyển 11

 

PhÄm Tỳ Lô Giá Na thứ sáu........................................15

 

          Quyển 12

 

Phẩm danh hiệu Như Lai thứ bảy...............................58

Phẩm bốn Thánh Đế thứ tám......................................85

 

          Quyển 13

 

PhÄm quang minh giác thÙ chín................................111

Phẩm Bồ Tát vấn minh thứ mười..............................148

 

          Quyển 14

 

Phẩm tịnh hạnh thứ mười một...................................177

 

          Quyển 15

 

Phẩm Hiền Thủ thứ mười hai....................................211

 

          Quyển 16

 

Phẩm thăng lên đỉnh Tu Di thứ mười ba..................304

Phẩm kệ khen ngợi trên đỉnh Tu Di thứ mười bốn...310

Phẩm Thập Trụ thứ mười lăm...................................355

 

          Quyển 17

 

Phẩm Phạm hạnh thứ mười sáu.................................378

Phẩm công đức ban đầu phát tâm thứ mười bảy.......385

 

          Quyển 18

 

Phẩm minh pháp thứ mười tám.................................446

Phẩm thăng lên cung trời Dạ Ma thứ mười chín......488

 

          Quyển 19

 

Phẩm kệ khen ngợi trong cung Dạ Ma thứ hai           mươi.................................................................495

Phẩm Thập Hạnh thứ hai mươi mốt..........................520


pdf

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
104,925,637