Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Photos: Lễ Tưởng Niệm Hoà Thượng Thích Trí Quang tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc tối Chủ Nhật, ngày 10/11/2019 (14/10/Kỷ Hợi)

11/11/201911:06(Xem: 2857)
Photos: Lễ Tưởng Niệm Hoà Thượng Thích Trí Quang tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc tối Chủ Nhật, ngày 10/11/2019 (14/10/Kỷ Hợi)
Lễ Tưởng Niệm Hoà Thượng Thích Trí Quang tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc tối Chủ Nhật, ngày 10/11/2019 (14/10/Kỷ Hợi)le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-1le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-2le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-3le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-4le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-5le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-6le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-7le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-8le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-9le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-10le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-11le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-12le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-13le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-14le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-15le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-16le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-17le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-18le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-19le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-20le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-21le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-22le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-23le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-24le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-25le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-26le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-27le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-28le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-29le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-30le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-31le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-32le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-33le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-34le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-35le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-36le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-37le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-38le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-39le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-40le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-41le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-42le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-43le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-44le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-45le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-46le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-47le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-48le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-49le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-50le-tuong-niem-ht-tri-quang-phap-hoa-51
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn