Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Photo: Lễ Tưởng Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu (2pm, Thứ Bảy 16/11/2019)

16/11/201917:48(Xem: 2261)
Photo: Lễ Tưởng Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu (2pm, Thứ Bảy 16/11/2019)

Lễ Tưởng Niệm
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu
(2pm, Thứ Bảy 16/11/2019)


- Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm
- Chào Phật Giáo Kỳ & Một phút nhập Từ Bi Quán
- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự ( TT Thích Nguyên Tạng)

- Dâng Hoa Tưởng Niệm Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng (GĐPT UĐL)
- Cung tuyên Tiểu Sử Cố Đại Lão Hòa Thượng ( HT Thích Bổn Điền)
-
Tuyên đọc Thư Truy Tán Công Đức của Giáo Hội (HT Thích Minh Hiếu)
-
Lời Truy Tán công đức về ĐLHT Trí Quang (HT Thích Quảng Ba)
-
Tán Dương công đức về Ôn Trí Quang (HTr. Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa)
-
Cảm niệm của một nhân sĩ Phật tử (Luật Sư Lưu Tường Quang)
- Lời đạo tình của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc
- Cúng tiến Giác Linh Đức Đại lão Hòa Thượng (Tổng Vụ Nghi Lễ)
- Cảm Tạ của ban tổ chức. (TT Thích Phổ Huân)
- Chụp hình lưu niệm & hoàn mãn

 


 

Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (1)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (2)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (3)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (4)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (5)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (6)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (7)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (8)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (9)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (10)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (11)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (12)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (13)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (14)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (15)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (16)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (17)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (18)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (19)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (20)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (21)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (22)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (23)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (24)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (25)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (26)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (27)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (28)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (29)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (30)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (31)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (32)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (33)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (34)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (35)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (36)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (37)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (38)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (39)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (40)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (41)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (42)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (43)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (44)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (45)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (46)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (47)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (48)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (49)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (50)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (51)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (52)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (53)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (54)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (55)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (56)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (57)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (58)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (59)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (60)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (61)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (62)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (63)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (64)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (65)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (66)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (67)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (68)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (69)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (70)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (71)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (72)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (73)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (75)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (76)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (77)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (78)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (79)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (80)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (81)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (83)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (84)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (85)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (86)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (87)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (88)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (89)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (90)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (91)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (94)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (95)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (96)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (97)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (98)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (99)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (100)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (101)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (102)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (103)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (104)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (105)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (106)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (107)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (108)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (109)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (112)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (113)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (114)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (115)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (116)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (117)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (118)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (119)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (120)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (121)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (122)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (123)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (124)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (125)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (126)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (127)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (128)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (129)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (130)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (131)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (132)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (133)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (134)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (136)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (137)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (138)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (139)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (140)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (141)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (142)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (143)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (144)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (145)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (146)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (147)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (149)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (150)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (150-a)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn