Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lửa Hiền Bừng Không (thơ)

11/11/201907:04(Xem: 1896)
Lửa Hiền Bừng Không (thơ)

Thich Minh The (3)


Lửa Hiền Bừng Không.


Gậy thiền chống dựng trời mây,
Mưa tuôn Ngọc lệ, tiễn Thầy quy phương.
Nhạm không ảnh hoá phiêu nhương.
Rong ba sấm tuệ, soi đường ngàn sau.

Cố Đô ứng hạnh niệm lầu,
Dòng Hương in bóng, ai sầu Cố Nhân.
Thiền Minh danh tự sáng ngần,
Danh Tăng Pháp học, hạc vầng trăm năm.

Trí uy hùng bồ đề Tâm,
Quang minh hạnh nguyện, độc thầm chân tu.
Hạnh từ Bồ Tát chân như,
Thông lầu kinh Tạng, tàng thư trầm hùng.

Giã hành tứ đại dung thông,
Lưu hình sắc tướng, sắc không bản huyền.
Mộng tan cảnh mộng uy nguyên,
Dung hành hoá kiếp, lửa hiền bừng không.

Chín bảy năm ngọn đào phong,
Chính Ngài an trú, cõi lòng không chơn.
Kiếm thời tạm gác thua hơn,
Ôm Tàng vô tận, cung đàn kinh thi.

Ứng Thân Bồ Tát huyền vi,
Chữ Tu hầu Mẹ, nguyện ghi trọn đời.
Ứng Thân lệnh kiếp rung trời,
Đức hành Năm huấn, rạng ngời huyền Tây.

Hoá duyên mãn kiếp cõi này,
Cố An nhiên tịch, lời Thầy chiếu bang.
Không gì nghĩa cũng hoàng không,
Chỉ im mật ngữ, sấm vang ngàn đời.

Thich Minh The (1)Thich Minh The (2)Thich Minh The (3)Thich Minh The (4)Thich Minh The (5)
NAM MÔ LÂM TẾ TÔNG TỨ THẬP NHẤT THẾ, NGUYÊN THIỀU THIỀN PHÁI, HÚY THƯỢNG NHẬT HẠ QUANG TỰ TRÍ QUANG HIỆU THIỀN MINH BỒ TÁT MA HA TÁT.

Chúng con Tk: Thích Minh Thế, hàng hậu học giữa thời hoà bình, nương Đức từ của Ngài, bật long trượng thiền gia, cho chúng con tu học trong những năm tháng bên ngôi nhà chánh pháp.
Chúng con đã về bên Đức Ngài, trong mùa đông xứ Huế, quỳ trước dung ảnh, bên không sắc thị tướng kim quan, chấp đôi tay bé nhỏ, lặng nghe giọt mưa thấm vào trong cõi không tịch lặng.
Im lặng và hùng tráng, thanh tịch bậc chân tu, xa từ lòng dung dị, sấm tiếng rống trời Tây.
Chúng con, mong Đức Ngài thị tướng lưu thân trong ngọn lửa bất diệt giữa thời Phục Hưng tìm nguồn tuệ giác trong áo nghĩa huyền thi.
Chúng con kính Khể Thủ.
Hàng hậu học..!
Ngày 14-10- Kỷ Hợi.
Viết tại hiên chùa Từ Đàm, nơi lưu dấu nhục Thân Đức Ngài, trong không gian tịch lặng.Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn