Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Photo: Lễ Tưởng Niệm Đại Lão Hoà Thượng Thích Trí Quang (1923-2019) tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu (Chủ Nhật 17/10/2019)

17/11/201916:15(Xem: 1777)
Photo: Lễ Tưởng Niệm Đại Lão Hoà Thượng Thích Trí Quang (1923-2019) tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu (Chủ Nhật 17/10/2019)

 Lễ Tưởng Niệm
Đại Lão Hoà Thượng
Thích Trí Quang (1923-2019)
tại Tu Viện Quảng Đức,
Melbourne, Úc Châu
(Chủ Nhật 17/10/2019)

 

- Đảnh lễ Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng
- Cung tuyên Tiểu Sử Đại Lão Hòa Thượng ( TT Thích Nguyên Tạng)
- Điếu văn tưởng niệm Đại Lão Hòa Thượng (Đạo hữu Tâm Tư)
- Vần thơ tưởng niệm Ôn Trí Quang (Đạo hữu Thanh Phi)
- Cảm niệm công đức của Ôn Trí Quang (Đạo hữu Quảng Trí)
- Cúng tiến Giác Linh Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
& Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý

- Cúng cơm Chư Hương linh ký tự tại Linh Đường Tu Viện Quảng Đức
- Chụp hình lưu niệm & hoàn mãn


Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (1)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (6)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (21)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (22)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (23)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (24)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (25)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (26)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (27)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (28)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (29)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (30)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (31)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (32)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (33)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (34)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (35)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (78)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (79)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (80)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (81)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (82)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (83)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (84)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (85)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (86)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (87)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (89)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (90)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (91)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (92)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (93)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (94)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (95)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (96)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (97)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (98)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (99)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (100)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (101)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (102)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (103)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (104)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (105)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (106)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (107)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (108)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (109)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (110)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (111)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (112)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (113)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (114)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (115)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (116)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (117)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (118)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (119)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (120)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (121)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (122)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (123)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (124)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (125)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (126)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (128)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (129)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (130)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (131)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (132)Le tuong niem On Tri tai TV Quang Duc (133)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn