Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
* Chủ Nhật, 9-12-2018:
5.00am: Thức chúng
5.30am: Công Phu khuya (Tọa thiền, Tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú)
7.30am: Tiểu thực
8.30am: Chấp tác  (phụ bếp, quét sân, tưới cây, hương đăng..)
9.00-10.30am: Pháp thoại 6: Mùa An Cư thứ 4 của Đức Phật  (TT Nguyên Tạng)
11.00am: Lễ Cầu Siêu hằng tuần (Chung Thất Cụ Bà Nguyên Ngộ Tô Thị Ngó)
12.30am: Cúng Quá Đường & Kinh Hành Niệm Phật
02pm-04.00pm:  Pháp thoại 7: Phật Pháp Vấn Đáp: (HT Thích Huyền Tôn, 
TT Thích Tâm Phương, TT Thích Minh Bá, TT Thích Nguyên Tạng, TT Dewananda)
05.00pm: Xả giới và hồi hướng công đức hoàn mãn.

Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (1)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (2)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (3)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (4)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (5)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (6)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (7)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (8)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (9)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (10)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (11)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (12)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (13)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (14)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (15)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (16)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (17)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (18)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (19)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (20)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (21)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (22)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (23)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (24)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (25)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (26)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (27)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (28)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (29)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (30)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (31)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (32)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (33)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (34)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (35)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (36)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (37)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (38)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (39)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (40)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (41)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (42)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (43)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (44)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (45)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (46)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (47)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (48)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (49)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (50)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (51)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (52)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (53)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (54)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (55)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (56)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (57)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (58)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (59)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (60)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (61)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (62)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (63)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (64)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (65)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (66)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (67)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (68)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (69)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (70)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (73)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (74)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (75)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (77)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (78)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (79)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (80)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (81)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (82)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (83)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (84)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (85)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (86)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (87)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (88)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (89)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (90)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (91)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (92)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (93)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (94)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (95)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (96)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (97)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (98)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (99)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (100)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (101)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (102)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (103)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (104)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (105)
Ý kiến bạn đọc
13/12/201813:12
Khách
Ở nhà hoài chỉ biết có một mình lớn thôi . Ra ngoài đường mới thấy rất nhiều người lớn hơn mình . Thân gửi tt Minh Bá.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn