Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
* Chủ Nhật, 9-12-2018:
5.00am: Thức chúng
5.30am: Công Phu khuya (Tọa thiền, Tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú)
7.30am: Tiểu thực
8.30am: Chấp tác  (phụ bếp, quét sân, tưới cây, hương đăng..)
9.00-10.30am: Pháp thoại 6: Mùa An Cư thứ 4 của Đức Phật  (TT Nguyên Tạng)
11.00am: Lễ Cầu Siêu hằng tuần (Chung Thất Cụ Bà Nguyên Ngộ Tô Thị Ngó)
12.30am: Cúng Quá Đường & Kinh Hành Niệm Phật
02pm-04.00pm:  Pháp thoại 7: Phật Pháp Vấn Đáp: (HT Thích Huyền Tôn, 
TT Thích Tâm Phương, TT Thích Minh Bá, TT Thích Nguyên Tạng, TT Dewananda)
05.00pm: Xả giới và hồi hướng công đức hoàn mãn.

Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (1)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (2)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (3)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (4)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (5)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (6)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (7)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (8)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (9)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (10)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (11)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (12)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (13)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (14)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (15)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (16)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (17)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (18)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (19)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (20)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (21)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (22)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (23)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (24)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (25)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (26)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (27)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (28)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (29)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (30)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (31)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (32)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (33)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (34)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (35)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (36)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (37)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (38)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (39)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (40)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (41)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (42)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (43)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (44)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (45)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (46)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (47)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (48)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (49)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (50)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (51)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (52)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (53)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (54)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (55)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (56)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (57)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (58)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (59)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (60)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (61)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (62)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (63)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (64)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (65)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (66)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (67)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (68)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (69)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (70)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (73)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (74)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (75)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (77)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (78)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (79)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (80)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (81)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (82)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (83)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (84)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (85)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (86)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (87)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (88)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (89)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (90)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (91)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (92)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (93)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (94)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (95)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (96)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (97)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (98)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (99)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (100)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (101)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (102)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (103)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (104)Day 3_Khoa Huan Tu Tinh Do (105)
Ý kiến bạn đọc
13/12/201813:12
Khách
Ở nhà hoài chỉ biết có một mình lớn thôi . Ra ngoài đường mới thấy rất nhiều người lớn hơn mình . Thân gửi tt Minh Bá.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000