Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 01: Khóa Huân Tu Tịnh Độ (Thứ Sáu 07-12-2018)

08/12/201816:27(Xem: 2546)
Day 01: Khóa Huân Tu Tịnh Độ (Thứ Sáu 07-12-2018)

HÌNH ẢNH
KHÓA HUÂN TU TỊNH ĐỘ
TẠI TU VIỆN QUẢNG ĐỨC


* Thứ Sáu, 7-12-2018:
8.00am: Phật tử tề tựu và ghi danh
9.00am: Truyền giới và tụng Kinh, (TT Viện Chủ Thích Tâm Phương)
11.30am: Cúng Quá đường & kinh hành niệm Phật
02pm-03.00pm: Thọ Trì Đại Bi Sám Pháp (SC TN Nguyên Tâm)
03pm-04.30pm: Pháp thoại 1: “Ý Nghĩa Kinh Di Đà”  (TT Thích Giác Tín)
5.00pm: Dược thực
7.00-8.00pm: Lễ Pháp Hoa Kinh (TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)
8.15-9.15pm: Pháp thoại 2: “Tứ Vô Lượng Tâm” TT Viện Chủ Thích Tâm Phương
9.30pm: Hô canh & Thiền tọa (20 phút)

- Mừng Sinh Nhật lần thứ 52 của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (xem hình)

10.00pm: Chỉ tịnh

Day 01_Huan tu tinh do (1)Day 01_Huan tu tinh do (2)Day 01_Huan tu tinh do (3)Day 01_Huan tu tinh do (4)Day 01_Huan tu tinh do (5)Day 01_Huan tu tinh do (6)Day 01_Huan tu tinh do (7)Day 01_Huan tu tinh do (8)Day 01_Huan tu tinh do (9)Day 01_Huan tu tinh do (10)Day 01_Huan tu tinh do (11)Day 01_Huan tu tinh do (12)Day 01_Huan tu tinh do (13)Day 01_Huan tu tinh do (14)Day 01_Huan tu tinh do (15)Day 01_Huan tu tinh do (16)Day 01_Huan tu tinh do (17)Day 01_Huan tu tinh do (18)Day 01_Huan tu tinh do (19)Day 01_Huan tu tinh do (20)Day 01_Huan tu tinh do (21)Day 01_Huan tu tinh do (22)Day 01_Huan tu tinh do (23)Day 01_Huan tu tinh do (24)Day 01_Huan tu tinh do (25)Day 01_Huan tu tinh do (26)Day 01_Huan tu tinh do (27)Day 01_Huan tu tinh do (28)Day 01_Huan tu tinh do (29)Day 01_Huan tu tinh do (30)Day 01_Huan tu tinh do (31)Day 01_Huan tu tinh do (32)Day 01_Huan tu tinh do (33)Day 01_Huan tu tinh do (34)Day 01_Huan tu tinh do (35)Day 01_Huan tu tinh do (36)Day 01_Huan tu tinh do (37)Day 01_Huan tu tinh do (38)Day 01_Huan tu tinh do (39)Day 01_Huan tu tinh do (40)Day 01_Huan tu tinh do (41)Day 01_Huan tu tinh do (42)Day 01_Huan tu tinh do (43)Day 01_Huan tu tinh do (44)Day 01_Huan tu tinh do (45)Day 01_Huan tu tinh do (46)Day 01_Huan tu tinh do (47)Day 01_Huan tu tinh do (48)Day 01_Huan tu tinh do (49)Day 01_Huan tu tinh do (50)Day 01_Huan tu tinh do (51)Day 01_Huan tu tinh do (52)Day 01_Huan tu tinh do (53)Day 01_Huan tu tinh do (54)Day 01_Huan tu tinh do (55)Day 01_Huan tu tinh do (56)Day 01_Huan tu tinh do (57)Day 01_Huan tu tinh do (58)Day 01_Huan tu tinh do (59)Day 01_Huan tu tinh do (60)Day 01_Huan tu tinh do (61)Day 01_Huan tu tinh do (62)Day 01_Huan tu tinh do (63)Day 01_Huan tu tinh do (66)Day 01_Huan tu tinh do (68)Day 01_Huan tu tinh do (69)Day 01_Huan tu tinh do (70)Day 01_Huan tu tinh do (72)Day 01_Huan tu tinh do (73)Day 01_Huan tu tinh do (74)Day 01_Huan tu tinh do (75)Day 01_Huan tu tinh do (77)Day 01_Huan tu tinh do (78)Day 01_Huan tu tinh do (80)Day 01_Huan tu tinh do (81)Day 01_Huan tu tinh do (83)Day 01_Huan tu tinh do (84)Day 01_Huan tu tinh do (85)Day 01_Huan tu tinh do (86)Day 01_Huan tu tinh do (87)Day 01_Huan tu tinh do (89)Day 01_Huan tu tinh do (90)Day 01_Huan tu tinh do (94)Day 01_Huan tu tinh do (95)
Day 01_Huan tu tinh do (99)Day 01_Huan tu tinh do (100)Day 01_Huan tu tinh do (101)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn