Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 01: Khóa Huân Tu Tịnh Độ (Thứ Sáu 07-12-2018)

08/12/201816:27(Xem: 5576)
Day 01: Khóa Huân Tu Tịnh Độ (Thứ Sáu 07-12-2018)

HÌNH ẢNH
KHÓA HUÂN TU TỊNH ĐỘ
TẠI TU VIỆN QUẢNG ĐỨC


* Thứ Sáu, 7-12-2018:
8.00am: Phật tử tề tựu và ghi danh
9.00am: Truyền giới và tụng Kinh, (TT Viện Chủ Thích Tâm Phương)
11.30am: Cúng Quá đường & kinh hành niệm Phật
02pm-03.00pm: Thọ Trì Đại Bi Sám Pháp (SC TN Nguyên Tâm)
03pm-04.30pm: Pháp thoại 1: “Ý Nghĩa Kinh Di Đà”  (TT Thích Giác Tín)
5.00pm: Dược thực
7.00-8.00pm: Lễ Pháp Hoa Kinh (TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)
8.15-9.15pm: Pháp thoại 2: “Tứ Vô Lượng Tâm” TT Viện Chủ Thích Tâm Phương
9.30pm: Hô canh & Thiền tọa (20 phút)

- Mừng Sinh Nhật lần thứ 52 của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (xem hình)

10.00pm: Chỉ tịnh

Day 01_Huan tu tinh do (1)Day 01_Huan tu tinh do (2)Day 01_Huan tu tinh do (3)Day 01_Huan tu tinh do (4)Day 01_Huan tu tinh do (5)Day 01_Huan tu tinh do (6)Day 01_Huan tu tinh do (7)Day 01_Huan tu tinh do (8)Day 01_Huan tu tinh do (9)Day 01_Huan tu tinh do (10)Day 01_Huan tu tinh do (11)Day 01_Huan tu tinh do (12)Day 01_Huan tu tinh do (13)Day 01_Huan tu tinh do (14)Day 01_Huan tu tinh do (15)Day 01_Huan tu tinh do (16)Day 01_Huan tu tinh do (17)Day 01_Huan tu tinh do (18)Day 01_Huan tu tinh do (19)Day 01_Huan tu tinh do (20)Day 01_Huan tu tinh do (21)Day 01_Huan tu tinh do (22)Day 01_Huan tu tinh do (23)Day 01_Huan tu tinh do (24)Day 01_Huan tu tinh do (25)Day 01_Huan tu tinh do (26)Day 01_Huan tu tinh do (27)Day 01_Huan tu tinh do (28)Day 01_Huan tu tinh do (29)Day 01_Huan tu tinh do (30)Day 01_Huan tu tinh do (31)Day 01_Huan tu tinh do (32)Day 01_Huan tu tinh do (33)Day 01_Huan tu tinh do (34)Day 01_Huan tu tinh do (35)Day 01_Huan tu tinh do (36)Day 01_Huan tu tinh do (37)Day 01_Huan tu tinh do (38)Day 01_Huan tu tinh do (39)Day 01_Huan tu tinh do (40)Day 01_Huan tu tinh do (41)Day 01_Huan tu tinh do (42)Day 01_Huan tu tinh do (43)Day 01_Huan tu tinh do (44)Day 01_Huan tu tinh do (45)Day 01_Huan tu tinh do (46)Day 01_Huan tu tinh do (47)Day 01_Huan tu tinh do (48)Day 01_Huan tu tinh do (49)Day 01_Huan tu tinh do (50)Day 01_Huan tu tinh do (51)Day 01_Huan tu tinh do (52)Day 01_Huan tu tinh do (53)Day 01_Huan tu tinh do (54)Day 01_Huan tu tinh do (55)Day 01_Huan tu tinh do (56)Day 01_Huan tu tinh do (57)Day 01_Huan tu tinh do (58)Day 01_Huan tu tinh do (59)Day 01_Huan tu tinh do (60)Day 01_Huan tu tinh do (61)Day 01_Huan tu tinh do (62)Day 01_Huan tu tinh do (63)Day 01_Huan tu tinh do (66)Day 01_Huan tu tinh do (68)Day 01_Huan tu tinh do (69)Day 01_Huan tu tinh do (70)Day 01_Huan tu tinh do (72)Day 01_Huan tu tinh do (73)Day 01_Huan tu tinh do (74)Day 01_Huan tu tinh do (75)Day 01_Huan tu tinh do (77)Day 01_Huan tu tinh do (78)Day 01_Huan tu tinh do (80)Day 01_Huan tu tinh do (81)Day 01_Huan tu tinh do (83)Day 01_Huan tu tinh do (84)Day 01_Huan tu tinh do (85)Day 01_Huan tu tinh do (86)Day 01_Huan tu tinh do (87)Day 01_Huan tu tinh do (89)Day 01_Huan tu tinh do (90)Day 01_Huan tu tinh do (94)Day 01_Huan tu tinh do (95)
Day 01_Huan tu tinh do (99)Day 01_Huan tu tinh do (100)Day 01_Huan tu tinh do (101)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000