Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ngày 5 - Lễ Bế Mạc

02/01/201721:14(Xem: 3267)
Hình ngày 5 - Lễ Bế Mạc

Chương trình lễ bế mạc

Khóa tu học Phật pháp Úc Châu kỳ 16

9am, Monday 2/1/2017

 Điều hợp buổi lễ: TT Thích Nguyên Tạng 

- Chư Phật tử học viên tề tựu

- Chư Tôn Đức quang lâm

- Niệm Phật cầu gia bị

- Tuyên bố lý do

- Diễn văn bế mạc của Phó Ban Tổ Chức (TT Thích Nhuận Chơn)

- Ban Thư ký báo cáo công việc (ĐĐ Thích Viên Tịnh)

- Nhận xét của Tổng vụ  Hoằng Pháp (HT Minh Hiếu)
- Cảm tưởng của đại diện học viên (Đh Nguyên Như)

- BTC Khóa Tu Học kỳ 16 Dâng quà lưu niệm đến HĐGP và HĐĐH
- Tặng quà lưu niệm đến quý Phật tử đóng góp công sức cho Khóa Tu Học kỳ 16

- Phát thưởng quý Phật tử học viên xuất sắc

- Lời tán thán công đức của HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc
- Ban Thủ Quỹ Khóa Tu Học Kỳ  16 báo cáo (NS Thích Nữ Như Tuyết)

- Công bố Ban Tổ Chức Khóa tu học kỳ 17 và Bàn giao con dấu KTH cho BTC mới (HT Thích Quảng Ba)

- Đạo từ của Trưởng Lão HT Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền Tôn
- Phát Chứng Chỉ Tu Học (HT Trường Sanh, TT Giác Tín, ĐĐ Viên Tịnh)

- Hồi hướng công đức hoàn mãn (khoảng 11.30am)

Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-173Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-174Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-175Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-176Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-72

Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-63Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-176Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-177
Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-74Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-76
Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-87Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-89
Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-94a (1)
Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-104Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-216Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-217Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-164
Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-219Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-178Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-180
Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-225
Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-186Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-187Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-209

Quyet Dinh Ban To Chuc Khoa Tu Hoc Ky 17_2017


Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-240Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-242Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-245
Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-145Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-133

Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-278Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-282Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-291Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-292Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-293
Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-304Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-308
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn