Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ngày 5 - Lễ Bế Mạc

02/01/201721:14(Xem: 5704)
Hình ngày 5 - Lễ Bế Mạc

Chương trình lễ bế mạc

Khóa tu học Phật pháp Úc Châu kỳ 16

9am, Monday 2/1/2017

 Điều hợp buổi lễ: TT Thích Nguyên Tạng 

- Chư Phật tử học viên tề tựu

- Chư Tôn Đức quang lâm

- Niệm Phật cầu gia bị

- Tuyên bố lý do

- Diễn văn bế mạc của Phó Ban Tổ Chức (TT Thích Nhuận Chơn)

- Ban Thư ký báo cáo công việc (ĐĐ Thích Viên Tịnh)

- Nhận xét của Tổng vụ  Hoằng Pháp (HT Minh Hiếu)
- Cảm tưởng của đại diện học viên (Đh Nguyên Như)

- BTC Khóa Tu Học kỳ 16 Dâng quà lưu niệm đến HĐGP và HĐĐH
- Tặng quà lưu niệm đến quý Phật tử đóng góp công sức cho Khóa Tu Học kỳ 16

- Phát thưởng quý Phật tử học viên xuất sắc

- Lời tán thán công đức của HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc
- Ban Thủ Quỹ Khóa Tu Học Kỳ  16 báo cáo (NS Thích Nữ Như Tuyết)

- Công bố Ban Tổ Chức Khóa tu học kỳ 17 và Bàn giao con dấu KTH cho BTC mới (HT Thích Quảng Ba)

- Đạo từ của Trưởng Lão HT Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền Tôn
- Phát Chứng Chỉ Tu Học (HT Trường Sanh, TT Giác Tín, ĐĐ Viên Tịnh)

- Hồi hướng công đức hoàn mãn (khoảng 11.30am)

Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-173Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-174Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-175Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-176Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-72

Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-63Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-176Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-177
Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-74Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-76
Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-87Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-89
Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-94a (1)
Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-104Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-216Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-217Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-164
Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-219Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-178Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-180
Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-225
Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-186Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-187Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-209

Quyet Dinh Ban To Chuc Khoa Tu Hoc Ky 17_2017


Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-240Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-242Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-245
Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-145Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-133

Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-278Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-282Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-291Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-292Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-293
Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-304Day5-le-be-mac-khoa-tu-ky16-308
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567