Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh sách Chư Tôn Đức tham dự Khóa tu kỳ 16

16/12/201622:20(Xem: 5055)
Danh sách Chư Tôn Đức tham dự Khóa tu kỳ 16

CHƯ TÔN ĐỨC THAM DỰ KHÓA TU KỲ 16

 

Stt

ĐẠO HIỆU

ĐƠN VỊ TỰ VIỆN

GHI CHÚ

1       

HT Thích Huyền Tôn

Chùa Bảo Vương

Chứng Minh

2       

HT. Thích Bảo Lạc

Chùa Pháp Bảo

Chứng Minh

3       

HT. Thích Quảng Ba

TV Vạn Hạnh

Giảng Sư

4       

HT. Thích Minh Hiếu

TV Minh Quang

Giảng Sư

5       

HT. Thích Trường Sanh

Chùa Giác Nhiên

Giảng Sư

6       

TT. Thích Bổn Điền

Chùa Huyền Quang

Giảng sư

7       

TT Thích Nguyên Trực

Chùa A Di Đà

Giảng Sư

8       

TT Thích Tâm Minh

Chùa Trúc Lâm

Giảng Sư

9       

TT Thích Thiện Hiền

Chùa Huyền Quang

Giảng Sư

10    

TT Thích Phổ Hương

Chùa Long Quang

Giảng Sư

11    

TT. Thích Nguyên Tạng

TV Quảng Đức

Giảng Sư

12    

TT. Thích Đạo Thông

Chùa Hưng Long

Giảng Sư

13    

TT. Thích Minh Thường

TV Minh Quang, SA

Giảng Sư

14    

TT. Thích Minh Hội

TV Minh Quang, WA

Giảng Sư

15    

TT. Thích Thông Pháp

TV Quảng Đức

Giảng Sư

16    

ĐĐ Thích Hạnh Hiếu

TV Minh Giác

Giảng Sư

17    

ĐĐ.Thích Đạo Hiển

TV Nguyên Thiều

Giảng Sư

18    

ĐĐ. Thích Đạo Nguyên

Chùa Trí Đức

Giảng Sư

19    

ĐĐ. Thích Viên Trí

Chùa Pháp Hoa

Giảng Sư

20    

ĐĐ Thích Phổ Huân

Chùa Pháp Bảo

Giảng Sư

21    

NS. TN Viên Thông

Chùa Quan Âm

Giảng Sư

22    

NS TN Huệ Khiết

Chùa Báo Ân

Ban Hành Đường

23    

NS. TN Chúc Học

 

Ban Trần Thiết

24    

SC. TN Đạo Hương

TV Vạn Hạnh

Ban Hành Đường

25    

SD Giác Pháp

Chùa Huyền Quang

Ban Thị Giả

26    

SD Hữu Khả

TV Nguyên Thiều

Ban Thị Giả

NHÂN SỰ CỦA BAN TỔ CHỨC

1       

TT. Thích Nhật Tân

Chùa Pháp Quang

Cố Vấn Ban Tổ Chức

2       

TT. Thích Tâm Phương

Chùa Pháp Quang

Cố Vấn Ban Tổ Chức

3       

TT. Thích Giác Tín

Chùa Giác Hoàng

Trưởng Ban Tổ Chức

4       

TT. Thích Nhuận Chơn

Chùa Kim Cang

Phó Ban Đặc Trách Cư Trú

5       

ĐĐ. Thích Viên Tịnh

Chùa Bảo Minh

Phó Ban Đặc Trách Thư Ký-Hành Chánh

6       

ĐĐ. Thích Hạnh Phẩm

Tu Viện Từ Ân

Phó Ban Đặc Trách Thiết Trí-Trang Hoàng

7       

ĐĐ. Thích Thông Hiếu

Chùa Huệ Quang

Phó Ban Đặc Trách Vận Chuyển

8       

ĐĐ. Thích Chơn Đạt

Chùa Linh Sơn

Ban Vận Chuyển

9       

NS. TN Thể Viên

Chùa Bảo Vương

Trưởng Ban Trai Soạn - Hành Đường

10    

SC. TN Nhật Liên

Chùa Bồ Đề

Phó Ban Đặc Trách Thiết Trí-Trang Hoàng

11    

NS TN Thiền Định 

Chùa Bảo Vương

Ban Ẩm Thực

12    

NS TN Thiền Tuệ 

Chùa Bảo Vương

Ban Ẩm Thực

13    

NS TN Thiền Linh 

Chùa Bảo Vương

Ban Ẩm Thực

14    

SC TN Nguyên Khai

Chùa An Lạc Hạnh

Ban Phụ trách đời sống Thiếu nhi

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,281,873