Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 16

29/12/201601:32(Xem: 4239)
Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 16

BAN ĐIỀU HÀNH 

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ 16

 

BAN CHỨNG MINH: HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Bảo Lạc

BAN GIÁO THỌ: HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu, TT Thích Nguyên Trực

BAN GIẢNG HUẤN: HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu, TT. Thích Bổn Điền, TT. Thích Tâm Minh, TT Thích Như Định, TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Phổ Hương, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín,  TT Thích Đạo Thông, TT Thích Nhuận Chơn, TT Thích Minh Hội, ĐĐ Thích Hạnh Hiếu, ĐĐ Thích Phổ Huân, ĐĐ Thích Đạo Hiển, ĐĐ Thích Viên Trí, ĐĐ Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, NS Thích Nữ Như Tuyết, NS Thích Nữ Chân Kim, SC Thích Nữ Nhật Liên, SC Thích Nữ Nguyên Khai,

 

PHỤ TRÁCH LỚP HỌC THANH THIẾU NIÊN (SONG NGỮ) : HT Thích Quảng Ba, TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Thông Pháp, ĐĐ Thích Viên Trí, ĐĐ Thích Đạo Hiển, SC Thích Nữ Nguyên Khai, Đh Andrew Williams.

BAN GIÁM THỊ: TT Thích Phổ Hương, TT Thích Đạo Thông, ĐĐ Thích Đạo Hiển, NS Thích Nữ Viên Thông, SC Thích Nữ Nguyên Khai

BAN XƯỚNG NGÔN: TT Thích Nguyên Tạng.

BAN TỔ CHỨC

Cố vấn : TT Thích Nhật Tân, TT Thích Tâm Phương

Trưởng Ban: TT Thích Giác Tín

Đặc trách Ban Cư Trú:TT Thích Nhuận Chơn

Đặc trách Thư Ký Hành Chánh: ĐĐ Thích Viên Tịnh

Ban Trang Trí: ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, SC Thích Nữ Nhật Liên cùng quý Phật tử Tu Viện Từ Ân và Chùa Bồ Đề

Ban Vận Chuyển:ĐĐ Thích Thông Hiếu, ĐĐ Thích Chơn Đạt
Ban Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết, Đh Diệu Hòa, Đh Diệu Ánh, Đh Tâm Huệ

Ban Trai Soạn: Ni Sư Thích Nữ Thể Viên, NS Thích Nữ Thiền Định, SC Thích Nữ Thiền Tuệ, SC Thích Nữ Thiền Linh

Đặc trách Ban Hành Đường: Sư Cô Thích Nữ Đạo Hương, Đh Huệ Kim, Hữu Hiền, Nguyên Nhã, Nguyên Hằng & học viên tham dự (Ban Quản Chúng đọc tên mỗi ngày)

Ban Gây Quỹ Ủng Hộ Khóa Tu Học: Chùa Bảo Vương, Tu Viện Quảng Đức, Chùa Phật Quang, Chùa Bồ Đề, Chùa Huệ Quang, Chùa Diệu Âm, NPĐ An Lạc Hạnh, Chùa Giác Hoàng, Chùa Bảo Minh, Chùa Kim Cang, Tu Viện Từ Ân.

Ban Quản Chúng: TT Thích Thiện Hiền

 Chúng Trưởng Nam Phật Tử: Đh Thiện Bảo

Chúng Trưởng Nữ Phật Tử: Đh Nguyên Như

Ban Hướng Dẫn Thanh Thiếu Niên (Song ngữ): ĐĐ Hạnh Hiếu, SC Nguyên Khai, Đh Quảng Tịnh, Đh Nguyên Bảo,

Ban Nghi Lễ: TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Như Định, TT Thích Nhuận Chơn, ĐĐ Thích Viên Trí,

Ban Tri Chung Bảng Hiệu Lệnh: TT Thích Minh Hội, Đh Thích Minh Dung

Ban Hương Đăng: SC Thích Nữ Hạnh Chiếu và Phật tử Tu Viện Từ Ân
Ban Phụ trách cúng dường hoa đăng: TT Thích Thiện Hiền, ĐĐ Thích Viên Trí, NS TN Huệ Khiết
Ban Âm Thanh Ánh Sáng: Đh Quảng Đại Tâm (Công Đạo)

Ban Quay Phim Nhiếp Ảnh: Đh Thiện Hưng , Đh Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên, Đh Nguyên Nhật Khánh, Đh Thục Đức, Đh Quảng Thiện Hùng Jordan Lê

Ban Văn Nghệ Thiền Trà: TT Phổ Hương, Đh Quảng Tịnh
Ban phụ trách băng giảng:  Đh Phúc Lý, Đh Trí Ngộ

Ban Học Tập: Đh Nguyên Nhật Thơ, Đh Hoằng Lân, Đh Quảng Bảo Thiện, Đh Quảng Tường Nguyên, Đh.Thiên Mãn

Ban Y Tế:  Đh Thiện Bảo, Đh Tâm Nguyện

Ban Thị Giả Chư Tôn Đức:  SD Thích Giác Pháp, SD Thích Hữu Khả

Ban Thị Giả (tại lớp học) : Đh Thanh Phi, Đh Diệu Đắc, Đh Lệ Mỹ

Ban Trà Nước: Đh Nguyên Đạt, Đh Đức Nghiêm

Ban Vệ Sinh Môi Trường: Đh Tâm Quảng Hóa, ĐhQuảng Từ Trí, ĐhĐồng Phú, ĐhChúc Minh Sinh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,281,873