Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kỷ Niệm Mùa An Cư (thơ)

10/07/201606:50(Xem: 3985)
Kỷ Niệm Mùa An Cư (thơ)

Day 4_Quang Duc An Cu ky 17 (20)

Kỷ Niệm Mùa An Cư

 

Khóa học An Cư Kiết Đông

An thân tự tại mở lòng từ bi

trú thời hạn định kỳ

Kiết giới tu học luật nghi trau dồi

Đông về quy tụ một nơi

Tại một trụ xứ vun bồi đạo tâm

Tu theo giáo pháp thậm thâm

Viện đường Tăng chúng ươm mầm tương lai

Quảng chi khó nhọc bao ngày

Đức ân cao cả Như Lai ban truyền

Kỳ quang là cảnh Tây Thiên

Thứ tha lầm lỗi tâm liền khai hoa

Mười phương Tăng chúng lục hòa

Bảy đóa sen thắm nở ra đón chào

Năm tháng đức hạnh dồi trau

Bính Thân tu học có nào vui hơn

Thân trụ nơi chốn Thiền Đường

Hai Bộ cùng học cùng nương trau dồi

Ngàn đời ghi tạc khắc sâu

Không phiền không muộn có đâu luân hồi

Trăm năm một kiếp con người

Mười phương cõi Phật thảnh thơi an nhàn

Sáo (Sáu) dìu trầm bổng nhặt khoan

Cõi trần nhẹ gót Tây Phương mở đường

Xin chúc Chức Sự bổn trường

Thân tâm an lạc chúng nương tu trì

Xin chúc hành giả Tăng Ni

Tinh tấn tu học tâm thì khai hoa

Chúc quý Phật tử gần xa

Dồi dào sức khoẻ nhà nhà bình an

Tình thương ban khắp nhân gian

Nương về Phật Pháp lạc an đời đời.

 

Mùa An Cư Kiết Đông tại TV Quảng Đức (Melbourne)

7/7/2016 BínhThân

 

TKN Thích Nữ An Hiếu

Tịnh Xá Minh Đăng Quang (Sydney)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn