Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Chức Sự Trường Hạ Quảng Đức kỳ 17

05/07/201608:14(Xem: 5962)
Ban Chức Sự Trường Hạ Quảng Đức kỳ 17

                         

Ban Chức Sự
Trường Hạ  Quảng Đức kỳ 17 (2016)

 

 

Chứng Minh: HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Bảo Lạc

Kiết Giới Trường Sư:   TT Thích Nguyên Trực
Đối Thú An Cư Sư :   HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Bảo Lạc
Thiền Chủ :
  HT Thích Bảo Lạc

Phó Thiền Chủ:  HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh

Hóa Chủ: TT Thích Tâm Phương.

Phụ Tá  Hóa Chủ: TT Thích Nguyên Tạng

Ban Giám Luật  :  HT Thích Trường Sanh, Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết.

Ban Giáo Thọ :    HT Thích Quảng Ba, HT Thích Minh Hiếu, TT Bổn Điền

Ban Khai Thị:  HT. Thích Huyền Tôn.  HT Thích Bảo Lạc. HT Như Điển, HT Thích Quảng Ba. HT Thích Trường Sanh. HT Thích Minh Hiếu, TT Thích Nguyên Trực. TT Thích Bổn Điền TT Nhật Tân.TT Thích Tâm Phương.

Ban Giáo Thọ Dạy Luật Tỳ kheo & Tỳ Kheo Ni: HT Thích Huyền Tôn.

HT Thích Bảo Lạc. HT Thích Tịnh Minh.  HT Thích Quảng Ba. HT Thích Trường Sanh.

Ban Giáo Thọ Dạy Luật Sa Di-Oai Nghi Cho Thức Xoa-Sa Di- Sa Di Ni:

TT Thích Giác Tín, TT Thích Đạo Thông, ĐĐ Đạo Nguyên, ĐĐ Đạo Hiển,Ni Sư  Tâm Lạc, Ni Sư Như Tuyết.

Ban Giảng Pháp Cho Quý Phật Tử: HT Tín Nghĩa, HT Như Điển, HT Tịnh Minh, HT Minh Hiếu, TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín, TT Thông Triết, TT Thiện Duy, ĐĐ Đạo Nguyên, ĐĐ Đạo Hiển, ĐĐ Viên Tịnh, ĐĐ Phổ Huân, ĐĐ Hạnh Tri, NS Tâm Lạc, NS Chân Kim, NS Thể Viên, SC Thảo Liên...  

Ban Thư Ký & Kỷ Yếu: TT Nguyên Tạng, ĐĐ Viên Tịnh, Sư Cô Giác Anh, Đh Diệu Ánh, Đh Thanh Phi, Đh. Quảng Duy Minh.

 

Ban Thủ Quỹ Trường Hạ: Ni Sư Như Tuyết, Ni Sư Viên Thông, Đh Hồng Hạnh. Đh Diệu Hòa.

 

Ban Quay Phim & Chụp Hình Lưu Niệm: Đh Thiện Hưng. Đh Nguyên Nhật Khánh Mỹ Hạnh, Đh.Giác Thiện Duyên Hoàng Lan.

 

Ban Âm Thanh & Ánh Sáng:  ĐĐ Đăng Từ , ĐĐ Đăng Nghĩa .  Đh Quảng Đại Minh Công Đạo, Đh Nguyên Tâm Thiều Đức, Đh Tâm Từ,   Đh. Nguyên Đức Chánh, Đh Hữu Pháp.

 

Ban Nghi Lễ:  TT Nhuận Chơn, ĐĐ Viên Tịnh, ĐĐ Đạo Nguyên, ĐĐ Hạnh Phẩm, ĐĐ Đạo Hiển, ĐĐ Hạnh Tri .

 

Ban Hô Canh Thức Chúng :   TT Nguyên Tạng, TT Nhuận Chơn, ĐĐ Viên Tịnh ĐĐ   Hạnh Tri, ĐĐ Đạo Hiển, ĐĐ Đạo Nguyên, ĐĐ Hạnh Phẩm, ĐĐ Đăng Từ, ĐĐ Đăng Nghĩa .

Chúng Trưởng Tăng :  TT Thích Nguyên Trực.

Chúng Trưởng Ni :  Ni Sư Thích Sư Tâm Lạc .

Chúng Trưởng Nam Cư Sĩ:   Quảng Pháp Đăng.

Chúng Trưởng Nữ Cư Sĩ :  Đh Tâm Huệ  

Tri Chung Ban :  ĐĐ Thích Đăng Từ, ĐĐ Thích Đăng Nghĩa .

Cúng Đại Bàng:  ĐĐ Đăng Nghĩa, Sư Cô Phổ Huệ, Sa Di Huệ Khả, Sa Di Ni Diệu Kim.

Ban Hương Đăng :  Sư Cô  Huệ Nghĩa, Sư Cô Đạo Từ, Sư Cô Nhuận Hoa, Sư Cô Thành Liên, Sư Cô Giác Trí, Sư Cô Đạo Thanh, Sư Cô Đạo Tịnh

Ban Cắm Hoa, Trang Trí Hoa Quả:  Ni Sư Thể Viên, Đh Hồng Hạnh, Đh Thanh Phi. Đh. Tâm An, Đh Diệu Hoàng (Mai Phát), Đh Hồng Ngọc.

Ban  Trai Soạn :   Ni Sư Như Như, Ni Sư Viên Thông, Sư Cô Chúc Học cùng Phật Tử Tu Viện Quảng Đức & Phật tử tùng hạ

 

Ban Hành Đường: Ni Sư Huệ Khiết, Sư Cô Nhật Liên, Sư Cô Hạnh Chiếu,  Sư Cô Thảo Liên, Sư Cô Huệ Nhẫn, Sư Cô Nguyên Khai .

 

Ban Văn Nghệ Thiền Trà : TT Tâm Phương, ĐĐ Hạnh  Phẩm, SC Nguyên Khai, Sư Cô Huệ Nhẫn, Đh Đồng Thanh, Đh  Quảng Tịnh (Đạo Ca Quảng Đức).

 

Ban  Cung Đón: ĐĐ  Thông Hiếu, Sư Cô Phổ Huệ, Đh Steve Nguyên Thiện Bảo, Đh Tâm Từ, Đh Linh Vân, Đh.Thục Hà, Đh Minh Đăng...

  

Ban Thị Giả : ĐĐ Đăng Từ, ĐĐ Đăng Nghĩa, Sư Cô Giác Niệm, Sư Cô Giác Duyên, Sa Di Hữu Khả .

 

Ban Y Tế :  Bác Sĩ  Đăng Khoa, Dược Sĩ Chiêu Dương, Dược Sĩ Tina Lê

Đh.Nguyên Ngộ Tâm. 

Ban Vệ Sinh : ĐĐ Đăng Từ, Đh Quảng Minh Thạnh (Mạnh), Đh Hưng Việt, Đh Trung Trực (Thiện Chánh), Đh. Thanh Quang, Đh Huệ Đức, Đh, Nguyên Thiện Hạnh, Đh Diệu Chơn, Đh Hưng Thiện, Đh.Chơn Lý, Đh Nguyên Như, Đh. Diệu Toàn, Đh Thanh Quý.    

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,967,512