Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Cúng dường Trường Hạ Quảng Đức

06/07/201622:33(Xem: 4325)
Cúng dường Trường Hạ Quảng Đức

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ QUẢNG ĐỨC

Từ 05/07/2016 - 15/07/2016

 

STT

PHƯƠNG DANH PHẬT TƯ

TỰ VIỆN

TỊNH TÀI

GHI CHÚ

1        

Cụ Bà Tâm Thái

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

gởi TT Trụ Trì

2        

Cụ Bà Viên Huệ

Tu Viện Quảng Đức

 $          1,000.00

gởi TT Trụ Trì

3        

Quảng Niệm, Quảng Giải

Tu Viện Quảng Đức

 $          1,000.00

gởi TT Trụ Trì

4        

Quảng Hương, Quảng Tịnh

Tu Viện Quảng Đức

 $          1,000.00

gởi TT Trụ Trì

5        

Đồng Ngọc Minh

Tu Viện Quảng Đức

 $          1,000.00

gởi TT Trụ Trì

6        

Nguyên Từ và Gia Đình

Tu Viện Quảng Đức

 $          2,000.00

gởi TT Trụ Trì

7        

Quảng Tịnh Thiện

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

gởi TT Trụ Trì

8        

Tịnh Hoa

Tu Viện Quảng Đức

 $             300.00

gởi TT Trụ Trì

9        

Hoàng Lan, An Lạc

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

gởi TT Trụ Trì

10     

Nguyên An, Nguyên Bình

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

gởi TT Trụ Trì

11     

Quế Như, Quế Thư

Tu Viện Quảng Đức

 $             400.00

gởi TT Trụ Trì

12     

Diệu Sinh

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

gởi TT Trụ Trì

13     

Nguyên Nhật Đà

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

gởi TT Trụ Trì

14     

Nguyên Nhật Trần Như Mai

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

gởi TT Trụ Trì

15     

Quảng Tịnh Hạnh Thục Nga

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

gởi TT Trụ Trì

16     

Nguyên Nhật Mỹ, Nguyên Tính, Khánh Trúc

Tu Viện Quảng Đức

 $         1,000.00

gởi TT Trụ Trì H.Hg HL. Nguyên Tính

17     

Nguyên Thảo, Nguyên Tân

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

gởi TT Viện Chủ

18     

Lệ Mỹ

Tu Viện Quảng Đức

 $         3,000.00

gởi TT Viện Chủ

19     

Tâm Hương (Sydney)

Tu Viện Quảng Đức

 $             400.00

gởi TT Viện Chủ

20     

Đồng Thanh, Kim Hoàng

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

gởi TT Viện Chủ

21     

Tuyết Trinh

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

gởi TT Viện Chủ

22     

Tâm Hương Võ Thị Huệ

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

23     

Nguyên Nhật Thơ

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

gởi Quảng Tịnh

24     

Tâm Hương

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

25     

Tâm Nhân

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

gởi Quảng Tịnh

26     

Hồng Vy

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

27     

Khánh Trúc

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

28     

Hữu Thu, Hữu Pháp

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

gởi Quảng Tịnh

29     

Thục Đức

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

30     

Tịnh Châu

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

31     

Nguyên Nhật Diệu

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

32     

Diệu Âm Trần Khắc Xuân

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

33     

Diệu Lan Nguyễn Kim Phượng

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

34     

Võ Thị Kim Lan

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

35     

Bảo Minh Từ

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

 

36     

Diệu Đắc

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

37     

Diệu Trí

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

38     

Nhât Tươi

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

 

39     

Chơn An Thể

Tu Viện Quảng Đức

 $             300.00

 

40     

Nguyên Thiện Hanh-Thiện Bảo

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

41     

Phạm Chúc Thúy

Tu Viện  Quảng Đức

 $             100.00

 

42     

Thiện An Hoàng Thị Quế

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

43     

Nguyễn Dũng Sĩ

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

44     

Linh Hoa Trần Mỹ Lệ

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

45     

Đồng Thanh Minh

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

46     

Diệu Mỹ

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

47     

Mỹ Ngô

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

48     

Nguyên Lộc

Tu Viện Quảng Đức

 $             300.00

 

49     

Nguyên Khai

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

50     

Thiện Tâm Nguyễn V Toàn

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

51     

Nguyên Châu Trần T. Lý

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

52     

Nguyên Thuần

Tu Viện Quảng Đức

 $             300.00

 

53     

Nguyên Thanh

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

54     

Diệu Lệ

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

55     

Minh Đăng Ngọc Đức

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

56     

Nga Nguyên Hảo

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

57     

Ngọc Hoa, Thiện Hưng & Nguyên Nhật Khánh

Tu Viện Quảng Đức

$             600.00

 

58     

Như Y Bùi Văn Anh

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

59     

Diệu Ngọc Quách T. Kim

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

60     

Huệ Hương & Trí Lạc

Tu Viện Quảng Đức

 $             800.00

 

61     

Nguyễn Thị Kim Liên

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

62     

Tâm Quang

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

63     

Phạm T. Hương Khánh Hương

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

64     

Nguyễn T. Trinh Hạnh Tuyết

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

65     

Đinh Ngọc Ẩn, Quang &Phước

Tu Viện Quảng Đức

 $               50.00

 

66     

Quảng Pháp Định

Tu Viện  Quảng Đức

 $             100.00

 

67     

HL. Phạm T. Bê, pd Diệu Âm

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

68     

Ẩn danh

Tu Viện Quảng Đức

 $               50.00

 

69     

Thục Hà Nguyên Giác&các con

Tu Viện Quảng Đức

 $          1,000.00

 

70     

Ẩn danh

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

71     

Linh Vân

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

72     

Diệu Hạnh

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

73     

Diệu Tuyết

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

74     

Liên Hoàng

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

75     

Trần Mỹ Hiền

Tu Viện Quảng Đức

 $               90.00

 

76     

Mỹ Đắc

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

77     

Hồng Hạnh & Hải Đặng

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

 

78     

Trịnh Thị Mai

Tu Viện  Quảng Đức

 $               50.00

 

79     

Thu Bùi pd Nguyên Thức

Tu Viện Quảng Đức

 $             300.00

 

80     

Mai Thị Phiến pd Đức Ngọc

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

81     

Nguyễn Thị Biên Thiện Cương

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

82     

Mai Thiện Bảo

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

83     

Nguyên Đà

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

84     

Gđ. Trần Thị Tươi

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

85     

Gđ. Trần Thị Hường

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

86     

Nhật Thường

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

87     

Trần Thị Tân

Tu Viện Quảng Đức

 $               50.00

 

88     

Ẩn danh

Tu Viện Quảng Đức

 $               80.00

 

89     

Trí Kính

Tu Viện Quảng Đức

 $               20.00

 

90     

Nguyên Tuệ Châu

Tu Viện Quảng Đức

 $               50.00

 

91     

Lệ Ánh

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

92     

Diệu Mỹ Ngọc Trâm

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

93     

Châu Anh

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

94     

Phan Huy David

Tu Viện Quảng Đức

 $              50.00

 

95     

Võ Thị Cúc

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

96     

Nguyên Pháp

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

97     

Tịnh Hòa và Long Tuyền

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

 

98     

Ngô Đức Hùng

Tu Viện Quảng Đức

 $               50.00

 

99     

Nguyễn Thị Quỳnh Dung

Tu Viện Quảng Đức

 $             300.00

 

100 

Nguyễn Thị Khánh Vân

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

101 

Giác Quý & gia đình

Tu Viện Quảng Đức

 $          1,000.00

 

102 

Nhóm phát thanh Hương Từ Bi

Tu Viện Quảng Đức

 $          1,000.00

 

103 

Quảng Bảo Quý

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

 

104 

Diệu Ngộ

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

105 

Thiều Lê Minh Tiến

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

106 

Lê Kim Hoàng

Tu Viện Quảng Đức

 $               50.00

 

107 

Tâm Khiết

Tu Viện Quảng Đứ

 $             200.00

 

108 

Thùng Donation

Tu Viện Quảng Đức

 $             330.00

 

109 

Cô Hạnh Liên

TV. Minh Quang-SA

 $          2,000.00

Trai Phạn

110 

Chúc Mân

TV. Minh Quang-SA

 $             200.00

 

111 

Thiền Viện Minh Quang - NSW

TV  Minh Quang-Syd

 $          2,000.00

Trai Phạn

112 

Gđ. Tân Diệu Hoa

TV  Minh Quang-Syd

 $             200.00

 

113 

Gđ. Thiện Duyên D. Đồng

TV Minh Quang-Syd

 $             200.00

 

114 

Bửu Ngọc

TV  Minh Quang-Syd

 $            100.00

 

115 

19 Sa Di Cây Đan Mộc

TV  Minh Quang-Syd

 $             100.00

Làng Mai

116 

Huệ Tâm &Trí Lực

TV Minh Quang-Syd

 $             100.00

 

117 

Quách Kim Hương

TV  Minh Quang-Syd

 $             100.00

 

118 

Diệu Ánh

TV  Minh Quang-Syd

 $          1,000.00

 

119 

Diệu Hòa

TV  Minh Quang-Syd

 $          1,000.00

 

120 

Tâm Thư

TV Minh Quang-Syd

 $          1,000.00

 

121 

Thiện Bảo &Tâm Nguyện

TV  Minh Quang-Syd

 $          1,000.00

H.Hg. HL.Thiện Đạo

122 

Thiện An

TV Minh Quang-Syd

 $             100.00

 

123 

Trung & Ly

TV Minh Quang-Syd

 $               50.00

 

124 

Nguyệt Hợp

TV  Minh Quang-Syd

 $               50.00

 

125 

Nhật Lộ

TV  Minh Quang-Syd

 $             450.00

 

126 

Diệu Hiền

TV Minh Quang-Syd

 $             200.00

 

127 

Tâm Nguyệt

TV Minh Quang-Syd

 $             200.00

 

128 

Nhật Cát

TV Minh Quang-Syd

 $               50.00

 

129 

Thiền Viện Minh Quang - WA

TV. Minh Quang-WA

 $             500.00

 

130 

Hiếu Ngọc

TV. Minh Quang-WA

 $             500.00

 

131 

Thủy Ngọc

TV. MinhQuang-WA

 $             500.00

 

132 

Như Hiền

TV. Minh Quang-WA

 $             800.00

 

133 

Diệu Hồng

TV. Minh Quang-WA

 $             600.00

 

134 

Kim Liên

TV. Minh Quang-WA

 $             150.00

 

135 

Nguyễn Kim Long

Chùa Quang Minh

 $               50.00

 

136 

Diệu Trí

Chùa Pháp Hoa

 $             600.00

 

137 

Huệ Liêm

Chùa Pháp Hoa

 $             150.00

 

138 

Thiện Trí

Chùa Pháp Hoa

 $             150.00

 

139 

Diệu Đức

Chùa Pháp Hoa

 $               50.00

 

140 

Thiện Tịnh

Chùa Pháp Hoa

 $               50.00

 

141 

Thiện Tâm Ngọc Mỹ

Chùa Pháp Hoa

 $               50.00

 

142 

Đồng Chánh Minh

Chùa Pháp Hoa

 $             100.00

 

143 

Đồng Ngọc Minh

Chùa Pháp Hoa

 $             100.00

 

144 

Thiện Như

Chùa Pháp Hoa

 $               20.00

 

145 

Thiện Hương

Chùa Pháp Hoa

 $               50.00

 

146 

Diệu Hoàng Lan

Chùa Pháp Hoa

 $               50.00

 

147 

Viên Hoa

Chùa Pháp Hoa

 $               20.00

 

148 

Đồng Thuận Trân

Chùa Pháp Hoa

 $               50.00

 

149 

Ngọc Hiền

Chùa Pháp Hoa

 $               30.00

 

150 

An Vũ

Chùa Pháp Hoa

 $               50.00

 

151 

Thiện Từ

Chùa Pháp Hoa

 $               30.00

 

152 

Quốc Hiền

Chùa Pháp Hoa

 $               25.00

 

153 

Thiện Phi Long

Chùa Pháp Hoa

 $               20.00

 

154 

Thung Thị Nga

Chùa Pháp Hoa

 $               25.00

 

155 

Đồng Hồng

Chùa Pháp Hoa

 $             600.00

 

156 

Thảo

Chùa Pháp Hoa

 $               50.00

 

157 

Thiện Hiền

Chùa Pháp Hoa

 $             200.00

 

158 

Thiện Vân

Chùa Pháp Hoa

 $             100.00

 

159 

Ẩn danh

Chùa Pháp Hoa

 $               30.00

 

160 

Ngô Quốc Dũng

Chùa Pháp Hoa

 $             200.00

 

161 

Chơn Ngọc Văn Mỹ Dung

Chùa Pháp Hoa

 $             100.00

 

162 

Dung Ngọc

Chùa Phật Quang

 $               50.00

 

163 

Diệu Hằng

Chùa Phật Quang

 $               50.00

 

164 

Lương Ngọc Anh

Chùa Phật Quang

 $             100.00

 

165 

Lương Ngọc Thu

Chùa Phật Quang

 $               50.00

 

166 

Huỳnh Thắng

Chùa Phật Quang

 $               50,00

 

167 

Quảng Thanh

Chùa Bảo Minh

 $             100.00

 

168 

Quảng Đạt

Chùa Bảo Minh

 $             100.00

 

169 

Minh Tri & Huệ Hòa

Chùa Bảo Minh

 $          1,600.00

 

170 

Lệ Hưng

Chùa Bảo Minh

 $             400.00

 

171 

Sư Cô Như Hậu (Việt Nam)

Chùa Bảo Minh

 $             200.00

 

172 

Huệ Định

Chùa Bảo Minh

 $             200.00

 

173 

Quảng Doan

Chùa Bảo Minh

 $             200.00

 

174 

Diệu Thường

Chùa Bảo Minh

 $             100.00

 

175 

Quảng Hải

Chùa Bảo Minh

 $             100.00

 

176 

Sư Cô Phổ Huệ

Chùa Pháp Vân

 $             400.00

 

177 

Chùa Minh Giác

Chùa Minh Giác

 $             700.00

 

178 

Trần thế Cường

Chùa Minh Giác

 $             200.00

 

179 

HT Thích Trường Sanh

Chùa Giác Nhiên

 $             200.00

 

180 

Tuệ Đăng

Chùa Giác Nhiên-NZ

 $             100.00

 

181 

Hương Đạo

Chùa Giác Nhiên-NZ

 $             200.00

 

182 

Chúc Minh & Daniel Châu

Chùa Hoa Nghiêm

 $             800.00

 

183 

Huỳnh Hà Thanh

Chùa Hoa Nghêm

 $             300.00

 

184 

Huệ Đắc

Chùa Hoa Nghiêm

 $             100.00   

 

185 

Diệu Hằng

Chùa Hoa Nghiêm

 $               50.00

 

186 

Diệu Trí

TV. Vạn Hạnh

 $             400.00

 

187 

Diệu Phúc & Phạm T. Hà Diễm

Chùa Linh Sơn

 $               50.00

 

188 

Liên Minh & Quang Khải

Chùa Linh Sơn

 $              50.00

 

189 

Bảo Diệu Hòa

Chùa Bảo Vương

 $             300.00

 

190 

SC Giác Trí

Tự  Viện Páp Bảo

 $             200.00

 

191 

SC Giác Niệm

Tự Viện Pháp Bảo

 $             300.00

 

192 

Tâm Huệ

Tự  Viện Pháp Bảo

 $             300.00

 

193 

Gđ. Chúc Bình & Ngọc Nghiêm

Tự Viện Pháp Bảo

 $             500.00

 

194 

Hương Ngọc

Tự Viện Pháp Bảo

 $             200.00

 

195 

Tâm Hạnh

Tự Viện Pháp bảo

 $             100.00

 

196 

Thanh Kim

Tự Viện Pháp Bảo

 $             100.00

 

197 

Chúc Thường

Tự Viện Pháp Bảo

 $             100.00

 

198 

Thanh Giác

Tự  Viện Pháp Bảo

 $             200.00

 

199 

Như Huệ

Tự Viện Pháp Bảo

 $             100.00

 

200 

Huệ Sĩ

Tự Viện Pháp Bảo

 $             100.00

 

201 

Tâm Hiền

Tự Viện Pháp bảo

 $               50.00

 

202 

Thanh Cảnh

Tự Viện Pháp Bảo

  $              50.00

 

203 

Tịnh Kỷ

Tự Viện Pháp Bảo

  $            200.00

 

204 

Diệu Hồng

Tự  Viện Pháp Bảo

  $            200.00

 

205 

Diệu Âm

Tự Viện Pháp Bảo

  $              50.00

 

206 

Đỗ Minh Châu & Ng. T. Viễn

Tự Viện Pháp Bảo

  $              50.00

 

207 

Trung Thanh

Tự Viện Pháp Bảo

  $            100.00

 

208 

Thanh Khánh

Tự Viện Pháp Bảo

  $              50.00

 

209 

Thanh Hạ

Tự Viện Pháp Bảo

  $            100.00

 

210 

Chúc Hiền

Tự Viện Pháp Bảo

  $              50.00

 

211 

Giác Thuận

Tự Viện Pháp Bảo

  $            200.00

 

212 

Chúc Quyên

Tự Viện Pháp Bảo

  $            200.00

 

213 

Sư Cô Giác Duyên

Tự Viện Pháp Bảo

  $            500.00

 

214 

Diệu Liên

Tự Viện Pháp Bảo

  $            100.00

 

215 

Tấn Ngọc USA

Tự Viện Pháp Bảo

  $                     -  

USdls 100

216 

Tâm Tuệ Hạnh

Tự  Viện Pháp Bảo

  $            500.00

 

217 

Thiện Định & Diệu

Tự Viện Pháp Bảo

  $            300.00

 

218 

Thanh Độ

Tự Viện Pháp Bảo

  $            300.00

 

219 

Thanh Mỹ

Tự Viện Pháp Bảo

  $            100.00

 

220 

Chúc Liên

Tư Viện Pháp Bảo

  $            100.00

 

221 

Giác Thuận

Tự Viện Pháp Bảo

  $            100.00

 

222 

Thanh Quang

Tự  Viện Pháp Bảo

  $            300.00

 

223 

Quảng Pháp Đăng

Tự Viện Pháp Bảo

  $            600.00

 

224 

Huệ Đức

Tự Viện Pháp Bảo

  $            300.00

 

225 

Diệu Huệ

Tự Viện Pháp Bảo

  $              50.00

 

226 

Thọ Nhật

Tư Viện Pháp Bảo

  $            400.00

 

227 

Tâm Ngọc

Tự Viện Pháp Bảo

  $            300.00

 

228 

Thanh Tín

Tự Viện Pháp bảo

  $            200.00

 

229 

Diệu Quyền

Tư Viện Pháp Bảo

  $            200.00

 

230 

Thanh Vương

Tự Viện Pháp Bảo

  $              50.00

 

231 

Chú Thanh Ngộ

Tự Viện Pháp Bảo

  $            200.00

 

232 

Đức Nhuận

Chùa Kim Cang

  $            200.00

 

233 

Diệu Chiếu

Chùa Pháp Quang

  $            100.00

 

234 

Diệu Cúc

Chùa Pháp Quang

  $            100.00

 

235 

Diệu Hương

Chùa Pháp Quang

  $            100.00

 

236 

Như Thảo

Chùa Pháp Quang

  $            100.00

 

237 

Nhựt Hạnh

Chùa Pháp Quang

  $              50.00

 

238 

Nguyễn Thị Bích Thư

Chùa Pháp Quang

  $              50.00

 

239 

Huỳnh T. Cảnh Thu & 4 cháu

Chùa Hoa Tạng

  $            220.00

Cô Linh Thuận

240 

Từ Thu Vân & 15 thân nhân

Chùa Hoa Tạng

  $            400.00

Cô Linh Thuận

241 

SC. Linh Thuận

Chùa Hoa Tạng

  $            300.00

Cô Linh Thuận

242 

Chùa Hoằng Pháp Melbourne

Chùa Hoằng Pháp

  $        2, 000.00

Đh Minh Đăng chuyển

243 

Ngô Thị Phúng Nguyên Hằng

Chùa Giác Hoàng

  $            500.00

 

244 

Phật tử An Lạc Hạnh

Chùa An Lạc Hanh

  $            600.00

 

245 

Tịnh Huệ

Chùa Bồ Đề

  $            100.00

 

246 

Ngọc Đăng

TV Nguyên Thiều

  $            100.00

 

247 

Tâm Thuận

TV Nguyên Thiều

 $             200.00

 

248 

Chúc Yến

TV Nguyên Thiều

 $            200.00

 

249 

DiệuTánh,Quảng Chiếu,Chánh Đạt Võ Hồng Hầu, Phan Thị Hẩu

Chùa A Di Đà

 $         1,000.00

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn