Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cúng dường Trường Hạ Quảng Đức

06/07/201622:33(Xem: 7121)
Cúng dường Trường Hạ Quảng Đức

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ QUẢNG ĐỨC

Từ 05/07/2016 - 15/07/2016

 

STT

PHƯƠNG DANH PHẬT TƯ

TỰ VIỆN

TỊNH TÀI

GHI CHÚ

1        

Cụ Bà Tâm Thái

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

gởi TT Trụ Trì

2        

Cụ Bà Viên Huệ

Tu Viện Quảng Đức

 $          1,000.00

gởi TT Trụ Trì

3        

Quảng Niệm, Quảng Giải

Tu Viện Quảng Đức

 $          1,000.00

gởi TT Trụ Trì

4        

Quảng Hương, Quảng Tịnh

Tu Viện Quảng Đức

 $          1,000.00

gởi TT Trụ Trì

5        

Đồng Ngọc Minh

Tu Viện Quảng Đức

 $          1,000.00

gởi TT Trụ Trì

6        

Nguyên Từ và Gia Đình

Tu Viện Quảng Đức

 $          2,000.00

gởi TT Trụ Trì

7        

Quảng Tịnh Thiện

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

gởi TT Trụ Trì

8        

Tịnh Hoa

Tu Viện Quảng Đức

 $             300.00

gởi TT Trụ Trì

9        

Hoàng Lan, An Lạc

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

gởi TT Trụ Trì

10     

Nguyên An, Nguyên Bình

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

gởi TT Trụ Trì

11     

Quế Như, Quế Thư

Tu Viện Quảng Đức

 $             400.00

gởi TT Trụ Trì

12     

Diệu Sinh

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

gởi TT Trụ Trì

13     

Nguyên Nhật Đà

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

gởi TT Trụ Trì

14     

Nguyên Nhật Trần Như Mai

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

gởi TT Trụ Trì

15     

Quảng Tịnh Hạnh Thục Nga

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

gởi TT Trụ Trì

16     

Nguyên Nhật Mỹ, Nguyên Tính, Khánh Trúc

Tu Viện Quảng Đức

 $         1,000.00

gởi TT Trụ Trì H.Hg HL. Nguyên Tính

17     

Nguyên Thảo, Nguyên Tân

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

gởi TT Viện Chủ

18     

Lệ Mỹ

Tu Viện Quảng Đức

 $         3,000.00

gởi TT Viện Chủ

19     

Tâm Hương (Sydney)

Tu Viện Quảng Đức

 $             400.00

gởi TT Viện Chủ

20     

Đồng Thanh, Kim Hoàng

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

gởi TT Viện Chủ

21     

Tuyết Trinh

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

gởi TT Viện Chủ

22     

Tâm Hương Võ Thị Huệ

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

23     

Nguyên Nhật Thơ

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

gởi Quảng Tịnh

24     

Tâm Hương

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

25     

Tâm Nhân

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

gởi Quảng Tịnh

26     

Hồng Vy

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

27     

Khánh Trúc

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

28     

Hữu Thu, Hữu Pháp

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

gởi Quảng Tịnh

29     

Thục Đức

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

30     

Tịnh Châu

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

31     

Nguyên Nhật Diệu

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

32     

Diệu Âm Trần Khắc Xuân

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

33     

Diệu Lan Nguyễn Kim Phượng

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

34     

Võ Thị Kim Lan

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

gởi Quảng Tịnh

35     

Bảo Minh Từ

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

 

36     

Diệu Đắc

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

37     

Diệu Trí

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

38     

Nhât Tươi

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

 

39     

Chơn An Thể

Tu Viện Quảng Đức

 $             300.00

 

40     

Nguyên Thiện Hanh-Thiện Bảo

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

41     

Phạm Chúc Thúy

Tu Viện  Quảng Đức

 $             100.00

 

42     

Thiện An Hoàng Thị Quế

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

43     

Nguyễn Dũng Sĩ

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

44     

Linh Hoa Trần Mỹ Lệ

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

45     

Đồng Thanh Minh

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

46     

Diệu Mỹ

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

47     

Mỹ Ngô

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

48     

Nguyên Lộc

Tu Viện Quảng Đức

 $             300.00

 

49     

Nguyên Khai

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

50     

Thiện Tâm Nguyễn V Toàn

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

51     

Nguyên Châu Trần T. Lý

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

52     

Nguyên Thuần

Tu Viện Quảng Đức

 $             300.00

 

53     

Nguyên Thanh

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

54     

Diệu Lệ

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

55     

Minh Đăng Ngọc Đức

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

56     

Nga Nguyên Hảo

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

57     

Ngọc Hoa, Thiện Hưng & Nguyên Nhật Khánh

Tu Viện Quảng Đức

$             600.00

 

58     

Như Y Bùi Văn Anh

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

59     

Diệu Ngọc Quách T. Kim

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

60     

Huệ Hương & Trí Lạc

Tu Viện Quảng Đức

 $             800.00

 

61     

Nguyễn Thị Kim Liên

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

62     

Tâm Quang

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

63     

Phạm T. Hương Khánh Hương

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

64     

Nguyễn T. Trinh Hạnh Tuyết

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

65     

Đinh Ngọc Ẩn, Quang &Phước

Tu Viện Quảng Đức

 $               50.00

 

66     

Quảng Pháp Định

Tu Viện  Quảng Đức

 $             100.00

 

67     

HL. Phạm T. Bê, pd Diệu Âm

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

68     

Ẩn danh

Tu Viện Quảng Đức

 $               50.00

 

69     

Thục Hà Nguyên Giác&các con

Tu Viện Quảng Đức

 $          1,000.00

 

70     

Ẩn danh

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

71     

Linh Vân

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

72     

Diệu Hạnh

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

73     

Diệu Tuyết

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

74     

Liên Hoàng

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

75     

Trần Mỹ Hiền

Tu Viện Quảng Đức

 $               90.00

 

76     

Mỹ Đắc

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

77     

Hồng Hạnh & Hải Đặng

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

 

78     

Trịnh Thị Mai

Tu Viện  Quảng Đức

 $               50.00

 

79     

Thu Bùi pd Nguyên Thức

Tu Viện Quảng Đức

 $             300.00

 

80     

Mai Thị Phiến pd Đức Ngọc

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

81     

Nguyễn Thị Biên Thiện Cương

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

82     

Mai Thiện Bảo

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

83     

Nguyên Đà

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

84     

Gđ. Trần Thị Tươi

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

85     

Gđ. Trần Thị Hường

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

86     

Nhật Thường

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

87     

Trần Thị Tân

Tu Viện Quảng Đức

 $               50.00

 

88     

Ẩn danh

Tu Viện Quảng Đức

 $               80.00

 

89     

Trí Kính

Tu Viện Quảng Đức

 $               20.00

 

90     

Nguyên Tuệ Châu

Tu Viện Quảng Đức

 $               50.00

 

91     

Lệ Ánh

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

92     

Diệu Mỹ Ngọc Trâm

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

93     

Châu Anh

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

94     

Phan Huy David

Tu Viện Quảng Đức

 $              50.00

 

95     

Võ Thị Cúc

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

96     

Nguyên Pháp

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

97     

Tịnh Hòa và Long Tuyền

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

 

98     

Ngô Đức Hùng

Tu Viện Quảng Đức

 $               50.00

 

99     

Nguyễn Thị Quỳnh Dung

Tu Viện Quảng Đức

 $             300.00

 

100 

Nguyễn Thị Khánh Vân

Tu Viện Quảng Đức

 $             100.00

 

101 

Giác Quý & gia đình

Tu Viện Quảng Đức

 $          1,000.00

 

102 

Nhóm phát thanh Hương Từ Bi

Tu Viện Quảng Đức

 $          1,000.00

 

103 

Quảng Bảo Quý

Tu Viện Quảng Đức

 $             500.00

 

104 

Diệu Ngộ

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

105 

Thiều Lê Minh Tiến

Tu Viện Quảng Đức

 $             200.00

 

106 

Lê Kim Hoàng

Tu Viện Quảng Đức

 $               50.00

 

107 

Tâm Khiết

Tu Viện Quảng Đứ

 $             200.00

 

108 

Thùng Donation

Tu Viện Quảng Đức

 $             330.00

 

109 

Cô Hạnh Liên

TV. Minh Quang-SA

 $          2,000.00

Trai Phạn

110 

Chúc Mân

TV. Minh Quang-SA

 $             200.00

 

111 

Thiền Viện Minh Quang - NSW

TV  Minh Quang-Syd

 $          2,000.00

Trai Phạn

112 

Gđ. Tân Diệu Hoa

TV  Minh Quang-Syd

 $             200.00

 

113 

Gđ. Thiện Duyên D. Đồng

TV Minh Quang-Syd

 $             200.00

 

114 

Bửu Ngọc

TV  Minh Quang-Syd

 $            100.00

 

115 

19 Sa Di Cây Đan Mộc

TV  Minh Quang-Syd

 $             100.00

Làng Mai

116 

Huệ Tâm &Trí Lực

TV Minh Quang-Syd

 $             100.00

 

117 

Quách Kim Hương

TV  Minh Quang-Syd

 $             100.00

 

118 

Diệu Ánh

TV  Minh Quang-Syd

 $          1,000.00

 

119 

Diệu Hòa

TV  Minh Quang-Syd

 $          1,000.00

 

120 

Tâm Thư

TV Minh Quang-Syd

 $          1,000.00

 

121 

Thiện Bảo &Tâm Nguyện

TV  Minh Quang-Syd

 $          1,000.00

H.Hg. HL.Thiện Đạo

122 

Thiện An

TV Minh Quang-Syd

 $             100.00

 

123 

Trung & Ly

TV Minh Quang-Syd

 $               50.00

 

124 

Nguyệt Hợp

TV  Minh Quang-Syd

 $               50.00

 

125 

Nhật Lộ

TV  Minh Quang-Syd

 $             450.00

 

126 

Diệu Hiền

TV Minh Quang-Syd

 $             200.00

 

127 

Tâm Nguyệt

TV Minh Quang-Syd

 $             200.00

 

128 

Nhật Cát

TV Minh Quang-Syd

 $               50.00

 

129 

Thiền Viện Minh Quang - WA

TV. Minh Quang-WA

 $             500.00

 

130 

Hiếu Ngọc

TV. Minh Quang-WA

 $             500.00

 

131 

Thủy Ngọc

TV. MinhQuang-WA

 $             500.00

 

132 

Như Hiền

TV. Minh Quang-WA

 $             800.00

 

133 

Diệu Hồng

TV. Minh Quang-WA

 $             600.00

 

134 

Kim Liên

TV. Minh Quang-WA

 $             150.00

 

135 

Nguyễn Kim Long

Chùa Quang Minh

 $               50.00

 

136 

Diệu Trí

Chùa Pháp Hoa

 $             600.00

 

137 

Huệ Liêm

Chùa Pháp Hoa

 $             150.00

 

138 

Thiện Trí

Chùa Pháp Hoa

 $             150.00

 

139 

Diệu Đức

Chùa Pháp Hoa

 $               50.00

 

140 

Thiện Tịnh

Chùa Pháp Hoa

 $               50.00

 

141 

Thiện Tâm Ngọc Mỹ

Chùa Pháp Hoa

 $               50.00

 

142 

Đồng Chánh Minh

Chùa Pháp Hoa

 $             100.00

 

143 

Đồng Ngọc Minh

Chùa Pháp Hoa

 $             100.00

 

144 

Thiện Như

Chùa Pháp Hoa

 $               20.00

 

145 

Thiện Hương

Chùa Pháp Hoa

 $               50.00

 

146 

Diệu Hoàng Lan

Chùa Pháp Hoa

 $               50.00

 

147 

Viên Hoa

Chùa Pháp Hoa

 $               20.00

 

148 

Đồng Thuận Trân

Chùa Pháp Hoa

 $               50.00

 

149 

Ngọc Hiền

Chùa Pháp Hoa

 $               30.00

 

150 

An Vũ

Chùa Pháp Hoa

 $               50.00

 

151 

Thiện Từ

Chùa Pháp Hoa

 $               30.00

 

152 

Quốc Hiền

Chùa Pháp Hoa

 $               25.00

 

153 

Thiện Phi Long

Chùa Pháp Hoa

 $               20.00

 

154 

Thung Thị Nga

Chùa Pháp Hoa

 $               25.00

 

155 

Đồng Hồng

Chùa Pháp Hoa

 $             600.00

 

156 

Thảo

Chùa Pháp Hoa

 $               50.00

 

157 

Thiện Hiền

Chùa Pháp Hoa

 $             200.00

 

158 

Thiện Vân

Chùa Pháp Hoa

 $             100.00

 

159 

Ẩn danh

Chùa Pháp Hoa

 $               30.00

 

160 

Ngô Quốc Dũng

Chùa Pháp Hoa

 $             200.00

 

161 

Chơn Ngọc Văn Mỹ Dung

Chùa Pháp Hoa

 $             100.00

 

162 

Dung Ngọc

Chùa Phật Quang

 $               50.00

 

163 

Diệu Hằng

Chùa Phật Quang

 $               50.00

 

164 

Lương Ngọc Anh

Chùa Phật Quang

 $             100.00

 

165 

Lương Ngọc Thu

Chùa Phật Quang

 $               50.00

 

166 

Huỳnh Thắng

Chùa Phật Quang

 $               50,00

 

167 

Quảng Thanh

Chùa Bảo Minh

 $             100.00

 

168 

Quảng Đạt

Chùa Bảo Minh

 $             100.00

 

169 

Minh Tri & Huệ Hòa

Chùa Bảo Minh

 $          1,600.00

 

170 

Lệ Hưng

Chùa Bảo Minh

 $             400.00

 

171 

Sư Cô Như Hậu (Việt Nam)

Chùa Bảo Minh

 $             200.00

 

172 

Huệ Định

Chùa Bảo Minh

 $             200.00

 

173 

Quảng Doan

Chùa Bảo Minh

 $             200.00

 

174 

Diệu Thường

Chùa Bảo Minh

 $             100.00

 

175 

Quảng Hải

Chùa Bảo Minh

 $             100.00

 

176 

Sư Cô Phổ Huệ

Chùa Pháp Vân

 $             400.00

 

177 

Chùa Minh Giác

Chùa Minh Giác

 $             700.00

 

178 

Trần thế Cường

Chùa Minh Giác

 $             200.00

 

179 

HT Thích Trường Sanh

Chùa Giác Nhiên

 $             200.00

 

180 

Tuệ Đăng

Chùa Giác Nhiên-NZ

 $             100.00

 

181 

Hương Đạo

Chùa Giác Nhiên-NZ

 $             200.00

 

182 

Chúc Minh & Daniel Châu

Chùa Hoa Nghiêm

 $             800.00

 

183 

Huỳnh Hà Thanh

Chùa Hoa Nghêm

 $             300.00

 

184 

Huệ Đắc

Chùa Hoa Nghiêm

 $             100.00   

 

185 

Diệu Hằng

Chùa Hoa Nghiêm

 $               50.00

 

186 

Diệu Trí

TV. Vạn Hạnh

 $             400.00

 

187 

Diệu Phúc & Phạm T. Hà Diễm

Chùa Linh Sơn

 $               50.00

 

188 

Liên Minh & Quang Khải

Chùa Linh Sơn

 $              50.00

 

189 

Bảo Diệu Hòa

Chùa Bảo Vương

 $             300.00

 

190 

SC Giác Trí

Tự  Viện Páp Bảo

 $             200.00

 

191 

SC Giác Niệm

Tự Viện Pháp Bảo

 $             300.00

 

192 

Tâm Huệ

Tự  Viện Pháp Bảo

 $             300.00

 

193 

Gđ. Chúc Bình & Ngọc Nghiêm

Tự Viện Pháp Bảo

 $             500.00

 

194 

Hương Ngọc

Tự Viện Pháp Bảo

 $             200.00

 

195 

Tâm Hạnh

Tự Viện Pháp bảo

 $             100.00

 

196 

Thanh Kim

Tự Viện Pháp Bảo

 $             100.00

 

197 

Chúc Thường

Tự Viện Pháp Bảo

 $             100.00

 

198 

Thanh Giác

Tự  Viện Pháp Bảo

 $             200.00

 

199 

Như Huệ

Tự Viện Pháp Bảo

 $             100.00

 

200 

Huệ Sĩ

Tự Viện Pháp Bảo

 $             100.00

 

201 

Tâm Hiền

Tự Viện Pháp bảo

 $               50.00

 

202 

Thanh Cảnh

Tự Viện Pháp Bảo

  $              50.00

 

203 

Tịnh Kỷ

Tự Viện Pháp Bảo

  $            200.00

 

204 

Diệu Hồng

Tự  Viện Pháp Bảo

  $            200.00

 

205 

Diệu Âm

Tự Viện Pháp Bảo

  $              50.00

 

206 

Đỗ Minh Châu & Ng. T. Viễn

Tự Viện Pháp Bảo

  $              50.00

 

207 

Trung Thanh

Tự Viện Pháp Bảo

  $            100.00

 

208 

Thanh Khánh

Tự Viện Pháp Bảo

  $              50.00

 

209 

Thanh Hạ

Tự Viện Pháp Bảo

  $            100.00

 

210 

Chúc Hiền

Tự Viện Pháp Bảo

  $              50.00

 

211 

Giác Thuận

Tự Viện Pháp Bảo

  $            200.00

 

212 

Chúc Quyên

Tự Viện Pháp Bảo

  $            200.00

 

213 

Sư Cô Giác Duyên

Tự Viện Pháp Bảo

  $            500.00

 

214 

Diệu Liên

Tự Viện Pháp Bảo

  $            100.00

 

215 

Tấn Ngọc USA

Tự Viện Pháp Bảo

  $                     -  

USdls 100

216 

Tâm Tuệ Hạnh

Tự  Viện Pháp Bảo

  $            500.00

 

217 

Thiện Định & Diệu

Tự Viện Pháp Bảo

  $            300.00

 

218 

Thanh Độ

Tự Viện Pháp Bảo

  $            300.00

 

219 

Thanh Mỹ

Tự Viện Pháp Bảo

  $            100.00

 

220 

Chúc Liên

Tư Viện Pháp Bảo

  $            100.00

 

221 

Giác Thuận

Tự Viện Pháp Bảo

  $            100.00

 

222 

Thanh Quang

Tự  Viện Pháp Bảo

  $            300.00

 

223 

Quảng Pháp Đăng

Tự Viện Pháp Bảo

  $            600.00

 

224 

Huệ Đức

Tự Viện Pháp Bảo

  $            300.00

 

225 

Diệu Huệ

Tự Viện Pháp Bảo

  $              50.00

 

226 

Thọ Nhật

Tư Viện Pháp Bảo

  $            400.00

 

227 

Tâm Ngọc

Tự Viện Pháp Bảo

  $            300.00

 

228 

Thanh Tín

Tự Viện Pháp bảo

  $            200.00

 

229 

Diệu Quyền

Tư Viện Pháp Bảo

  $            200.00

 

230 

Thanh Vương

Tự Viện Pháp Bảo

  $              50.00

 

231 

Chú Thanh Ngộ

Tự Viện Pháp Bảo

  $            200.00

 

232 

Đức Nhuận

Chùa Kim Cang

  $            200.00

 

233 

Diệu Chiếu

Chùa Pháp Quang

  $            100.00

 

234 

Diệu Cúc

Chùa Pháp Quang

  $            100.00

 

235 

Diệu Hương

Chùa Pháp Quang

  $            100.00

 

236 

Như Thảo

Chùa Pháp Quang

  $            100.00

 

237 

Nhựt Hạnh

Chùa Pháp Quang

  $              50.00

 

238 

Nguyễn Thị Bích Thư

Chùa Pháp Quang

  $              50.00

 

239 

Huỳnh T. Cảnh Thu & 4 cháu

Chùa Hoa Tạng

  $            220.00

Cô Linh Thuận

240 

Từ Thu Vân & 15 thân nhân

Chùa Hoa Tạng

  $            400.00

Cô Linh Thuận

241 

SC. Linh Thuận

Chùa Hoa Tạng

  $            300.00

Cô Linh Thuận

242 

Chùa Hoằng Pháp Melbourne

Chùa Hoằng Pháp

  $        2, 000.00

Đh Minh Đăng chuyển

243 

Ngô Thị Phúng Nguyên Hằng

Chùa Giác Hoàng

  $            500.00

 

244 

Phật tử An Lạc Hạnh

Chùa An Lạc Hanh

  $            600.00

 

245 

Tịnh Huệ

Chùa Bồ Đề

  $            100.00

 

246 

Ngọc Đăng

TV Nguyên Thiều

  $            100.00

 

247 

Tâm Thuận

TV Nguyên Thiều

 $             200.00

 

248 

Chúc Yến

TV Nguyên Thiều

 $            200.00

 

249 

DiệuTánh,Quảng Chiếu,Chánh Đạt Võ Hồng Hầu, Phan Thị Hẩu

Chùa A Di Đà

 $         1,000.00

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,826,242