Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chánh Niệm

07/07/201613:02(Xem: 7508)
Chánh Niệm

Chánh Niệm

 

Đức Phật dạy “Sati Sabbatthika!”

Chánh niệm có lợi ích trong mọi trường hợp (Kinh Tương Ưng 46, 43) Chẳng hạn ta luôn cần có sự quân bình giữa trái tim và khối óc, giữa tình cảm và lý trí, giữa đức tin và trí tuệ, giữa tinh tấn và tâm định. Hai bên đều cần thiết, Chánh Niệm sẽ mang lại sự quân bình này cho cả hai. Chánh Niệm ở đâu thì các phẩm tính cao đẹp đều ở gần đó. Nếu ta biết sống với chánh niệm và giới hạnh trong sạch ngay trong giây phút hiện tại thì giây phút kế tiếp cũng sẽ tốt lành như vậy. Và cứ thế ta tiếp tục xây dựng tương lai của ta.

Sống như vậy là ta đang bước đi trên con đường trung đạo, con đường dẫn đến tự do giải thoát vòng sanh tử luân hồi.

“Hạnh phúc thay! Đức Phật giáng sinh.

Hạnh phúc thay! Giáo pháp cao minh

Hạnh phúc thay! Tăng già hòa hợp

Hạnh phúc thay! Tứ chúng đồng tu.

(Pháp Cú)

Thật vậy! Để có đời sống “Chánh niệm tỉnh giác” Chúng ta đang diễm phúc trong Giáo Pháp của Đức Phật trong 10 ngày An Cư Kiết Đông, nếu chúng ta sống trọn vẹn Chánh Niệm với cách hành xử chân chính theo đúng giáo pháp qua ba cánh cửa hành động là thân, khẩu, ý.

Vậy an cư là để chúng ta biết nhìn lại chính mình, để học hạnh xả kỷ lợi tha, thâm tín chư Phật để có một đời sống tâm linh sung mãn. Ngày đầu tiên cúng quả đường, được một học giả Phật tử, cũng là một dịch giả phát tâm cúng dường cuốn sách “Hợp tuyển lời Phật dạy qua Kinh tạng Pali”. Cầm cuốn sách trong tay vừa mừng vừa tủi. Mừng vì mình may mắn có một gia tài pháp bảo, tủi vì mình là người xuất gia mà trí mỏng, phước cạn.

“Lạy Phật trên đài cao chiếu sáng

Con si mê quờ quạng giữa đêm dài

Muốn tiến hành sao vẫn thấy xa xôi

Muốn đạo hạnh sao vẫn hoài tội lỗi…”

May thay! Bỗng hồi tưởng lại lúc còn học ở trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam, được trực tiếp Đức Trưỡng Lão Thích Minh Châu dạy Kinh Trung Bộ về “Kinh ví dụ lõi cây”, nói về cốt lõi của đời sống phạm hạnh”

(Trung Bộ Kinh I, Kinh số 29, Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây)

Thật vậy! Đây là một bài Kinh “Cốt lõi của đời sống phạm hạnh” hết sức quan trọng. Đời sống phạm hạnh này không phải vì lợi dưỡng, tôn  kính, danh tiếng, hay vì thành tựu giới đức, hay vì thành tựu thiền định, hay vì thành tựu tri kiến và thiên nhãn thông. Nhưng chính là tâm giải thoát bất động là mục tiêu của đời sống phạm hạnh này, đó là lõi cây, và là cứu cánh của đời sống phạm hạnh.

Một đời sống phạm hạnh thật sự là không khen mình, chê người.

“Kẻ ngu sức mạnh phô trương

Chỉ nhờ áp đảo đối phương hiền lành

Còn người hiền trí, tinh anh

Nhờ sức cảm hóa tạo thành mong thay

Riêng Sa môn, bậc tu hành

Do sức nhẫn nhục đạt thành mà thôi.”

Xin ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chúng con, những gã cùng tử lang thang, chân cứng đá mềm, vượt qua những chướng nạn của cõi trần ngũ trược ác thế này mà thể nhập vào cảnh giới Thường, Lạc, Ngã, Tịnh./.


Nam Mô A Di Đà Phật
Viết tại Trường Hạ Quảng Đức 2016
Thích Nữ Thảo Liên (Cỏ Thơm, TX TL)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000